Etiketter

, , , , , , ,

Det finns skäl till att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer, vilket inte innebär att de försvinner, fast det blir en tydlig markering att samhället inte legitimerar dessa organisationer.  Det är en konvention som Sverige och andra länder har signerat genom medlemskapet hos Förenta Nationerna, vilket även gäller med EU-medlemskapet. Det handlar om ideologier som har som màl att avsätta demokratin, det handlar framförallt om nazistiska organisationer. Då kommer vi till själva problematiken med ett förbud.

1. Förbjudna organisationer försvinner inte bara för att de förbjuds, de blir dolda och möjligheterna till en insyn i deras verksamheter minskar. Visst kan Internet användas för att övervaka sidor som tillåter anonyma användare, nya sidor skapas när gamla sidor kapas av myndigheter. Men det används även mobiltelefoner och andra medel för att hålla kontakt.

2. Det som är risken är att folk som redan är medlemmar i nazistiska och rasistiska organisationer kommer att trigga upp varandra för att de helt plötsligt inte får ha sina organisationer, våldet riskerar att öka när deras chans till att uttrycka sig verbalt minskar.

  • Det var ju inte tillåtet med nazistiska organisationer innan Internet slog igenom, BSS lyckades samla folk utan Internet och nyrekrytering sker inte enbart genom Internet som vissa verkar tro.
  • Bekämpa nyrekryteringen genom förbud av nazistiska och rasistiska organisationer kan delvis vara effektiv, men det är ingen metod som går på själva grundproblemet.
  • Bekämpa nyrekryteringen till nazistiska och rasistiska organisationer görs bäst genom att arbeta långsiktigt i förorterna där de socioekonomiska problemen finns, det gäller att arbeta förebyggande med barn och ungdom. Skapa en dialog och låta ungdomarna ha möjligheter till att utvecklas, vilket ska vara ett samarbete med ungdomarna.

Fördelarna är att man kan effektivare stoppa folk som genom sina organisationer angriper utsatta grupper som asylsökande, invandrare och andra som de ser som sina fiender. Det blir lättare att ställa dem inför rätta. Samtidigt som man följer FN:s konvention och EU:s stadgar som man har bundit sig till genom medlemskapet. Det pratas om att agera i demokratins anda…

  • Det ser ut som om vi lever i en demokrati, fast den korrekta benämningen är snarare demokratur. Det är en annan fråga som Vilhelm Moberg skrev en text om, jag kan skriva ner en artikel om det en annan gång. Vi har fria val, men det är inte så att politikerna representar sina väljare.

Jag ställer gärna upp på att förbjuda odemokratiska organisationer, fast jag vill gå ett steg längre och förbjuda alla odemokratiska organisationer som söker att stjälpa demokratin.

Maria Thunholm

Källor: http://www.etc.se/debatt/forbjud-rasistiska-organisationer

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-alla-former-av-rasdiskriminering-cerd/

Annonser