Etiketter

, , , , ,

En tanke finns ju när man tillber en gud eller ande, i många fall så blir det en utveckling som börjar med en tro, en personlig tolkning och gruppens tolkningar, vilket leder till församlingar med en gemensam tro. judendomen började med små klaner som hade sina egna gudar och gudinnor, vilket spred sig tills en lite grupp bestämde att det finns bara en gud. Sen utvecklades judendomen genom olika miljöer och det ledde till att en grupp judar bestämde sig för att Messias hade redan kommit när Jesus vandrade på jorden, det var de första kristna och de spred evangeliet, vilket senare ledde till olika grenar av kristendomen utvecklades. Senare fick Mohammed en vision, sedan ryktades det om att han pratade ofta med en jude och en kristen predikant i Medina. Till slut skrevs Koranen, det som märks är att namnen fràn Toran eller Gamla Testamentet hade ändrats, men i det stora var det samma berättelser, Islam föddes med två grenar, Shia och Sunni. För att göra historien kort, Mohammed hade ett avtal med några judiska tribuer som senare förråde honom, det ledde till långvariga och väpnade konflikter.

Nu är det 2016 och vi lever med tre abrahamitiska religioner  i världen, judendomen förblir liten, fast den är inte som kristendomen som är predikande, så den förblir liten även om det är den första. Kristendomen är den största, men de praktiserande minskar. Sen har vi Islam, den utvecklades starkt i Medelhavsområdet.

Judendomens beslut om en gud var definitivt en tankekonstruktion, fast de olika judiska stammarna tillbad sina lokala gudar en làng tid efter beslutet om monoteism. Sen var ju utbrytatna, de kristna säkert övertygade om att de hade rätt i att evangeliet màste spridas. Det jag vill komma fram till är att en tro blir en religion när flera delar på samma tro, som trots allt kommer att vara annorlunda på grund av våra olika personligheter. Det kommer alltid att finnas individuella tolkningar och allt kan vantolkas för att korrumpera människor.

Nej, religion är inte en tankekonstruktion, det är en gemensam tro som förenar folk på ont och gott. Det kommer alltid att finnas folk som utnyttjar religionen i egna syften, de söker människor som är lätta att manipulera.

Att jag tycker att religion ska vara i det privata rummet och inte i det offentliga är en annan sak, det betyder inte att jag inte respekterar religiösa människor, fast arbetar man i det offentliga rummet så ska man inte visa sin religionstillhörighet. Jag tar gärna en diskussion med en muslim, jude, buddhist eller vad de nu tror på, det kan vara berikande.

Min slutsats är religion kan förena folk, fast i det offentliga rummet så ska man verkligen undvika att visa sin religion om man arbetar i det offentliga rummet. Religion är ingen tankekonstruktion, däremot är det oftast en församling som hjälper människor att klara av sin vardag.

 

Annonser