Etiketter

, , , , , , , , ,

Det är jobbigt det här med debatten på Internet och framförallt i grupperna på Facebook, det ska till att identifiera sig med antingen ”sjuklövern” eller ”högern”, vad dessa begrepp betyder är det ytterst få som förstår i slutändan. Sjuklövern kan översättas med PK, Politiskt Korrekt, det är Sverigedemokraterna mot PK-folket och alla inblandade blir tvungna att välja en gruppidentitet i den politiska debatten. Är man inte med SD så är man vänster även om man är moderat. Sen finns det sådana som jag som är partilösa, vi är svåra att placera i den identitetspolitik som har skapats på den politiska arenan.

Ja, jag är före detta socialdemokrat, vilket betyder att jag har lämnat Socialdemokraterna för att jag kan inte identifiera mig med det partiet. Jag säger bara en sak, den identitetspolitik som vi ser sviterna av är förödande för att nå de personer som skulle behövas nås av oss som inte är rädda för t.ex. muslimerna. Det är nya begrepp som byggs upp i dagens Sverige, en gräns som man inte får överskrida för då är man själv med rasisterna och nazisterna tycker en hel del. Jag är ledsen, men det finns fortfarande folk som tror på att skapa en dialog istället för att förankra fördomar hos dem.

Jag kan hålla med artikelförfattaren i hennes artikel trots att jag inte gillar Aftonbladet, det är den verklighet vi lever i dagens läge. Det är inte så att yttrandefriheten ska begränsas för att passa ett fåtal i dagens samhälle, det är en kontraproduktiv metod som bara slår tillbaka mot de själva, förespråkarna av inskränkningar av yttrandefriheten. Det finns redan skyldigheter att följa i yttrandefriheten, det gäller att applicera de befintliga lagarna som berör Hets Mot Folkgrupp och hatbrott, inte att införa fler förbud.

Jag förespråkar en debatt med Sverigedemokrater och andra som bara pratar om invandringspolitiken, som de ofta förväxlar med asylmottagandet. Det är i princip två grupper i de politiska debatterna idag, det är PK-folket mot de andra, SD-anhängare och andra. Jag återkommer till oss partilösa, de andra vill så gärna placcera oss i ett fack, trots att vi inte kan identifiera oss med de befintliga partierna. Man får inte vara partilös och utanför mallen, ty då är man antingen rasist eller PK beroende på personens livsåskådning.

Sen fördömer gärna en del feminister folk på grund av felsägningar, det tas upp i artikeln, de glömmer bort att människor begår misstag i sina liv som man oftast lär sig av. Det känns som om en hel del skulle verkligen behöva ta en lång paus från Internet för de ser inte det viktigaste, att vilja förändra till det bättre för alla och att misstag ska inte behöva vara en börda i onödan i det offentliga. Ja, jag erkänner att jag ser hur folk identifierar sig med socialism, liberalism, konservatism och andra politiska ideologier, vilket egentligen är ett problem för att få till en fungerande debatt. Det är en svit till identitetspolitiken som råder i dagens svenska debattklimat.

Jag tillhör säkert de politiskt korrekta enligt en del och extremhögern enligt andra, jag kunde inte bry mig mindre för deras behov av att dela in folk i olika politiska läger. Jag vet att jag är varken höger eller vänster, vilket är ett symptom på den förda identitetspolitiken, en del av oss slår helt enkelt bakut när vi ser hur indelningsivrarna håller på och sätter oss andra i fack som vi inte känner oss hemma i.

Maria Thunholm

Annonser