Etiketter

, , , ,

Sjukvården i Sverige ska vara till för alla och patientens bästa ska ligga i samhällets intresse, medicinsk forskning ska inte vara riktat till en liten målgrupp. Det är en skandal att man bygger ett nytt sjukhus som är undermåligt och ger konsulter miljonarvoden för ingenting, saken är den att konsulterna finns redan på sjukhusen, de kallas läkare, kirurger, sjuksköterskor, undersköterskor och så mycket mer. Det finns en expertis att ta tillvara på från en medicinsk yrkeskår.

Landstingen fungerar så olika gentemot varandra, det kan vara en bättre idé att se till att staten har det huvudsakliga ansvaret. Det handlar inte om att staten ska sköta allt, men riktlinjerna ska komma från staten oavsett om det gäller privata eller statliga vårdinrättningar, en privat aktör ska följa dem som en statlig aktör. Det kan även vara så att man bor närmare ett sjukhus i ett annat landsting än det närmaste sjukhuset i ens eget landsting.

Det är lätt att sitta och skylla på varandra för krisen inom vården, men expertisen finns där precis framför er och det är bara att lyssna på dem om ni verkligen vill göra något. Jag är i alla fall beredd på att lyssna på läkarna som möter patienterna, samt sjuksköterskorna som tar hand om de sjuka.

Det är dags för att verkligen agera för en fungerande sjukvård i hela landet och jag är beredd på att lyssna på de verkliga specialisterna, sjukvårdspersonalen.

Försäkringskassan är ett socialt skyddsnät som ska hjälpa människor att komma tillbaka till arbetslivet genom att ge dem det ekonomiska stöd som de behöver, inte stjälpa dem och köra dem till stupstocken. Läkarna körs över av Försäkringskassans handläggare som saknar medicinsk kunskap och det är oacceptabelt.

Jag säger er bara att det finns en massa brister som med tänderna som har ett eget högkostnadsskydd när de borde ingå i det vanliga, vilket är logiskt eftersom tänderna tillhör kroppen. En kropp betyder ett högkostnadsskydd som täcker hela kroppen och inte flera olika högkostnadsskydd.

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

 

Annonser