Etiketter

, , , , , , , ,

Det är med ögonen på det som jag ser som har hänt i Portugal med avkriminaliseringen av eget bruk av cannabis och andra droger som jag skriver det här. Det är dags att ta bort skammen från missbrukarna och få dem att söka hjälp, att se till att de fungerar i samhället. Det är inte genom att straffa dem för deras missbruk som vi hjälper dem att sluta använda droger.

Vad har hänt i Portugal sedan 1961-74?  Kriget i de portugisiska kolonierna tog slut och de portugiser som kördes ut från de forna kolonierna, dessa tog med sig drogerna till Portugal med. Varannan portugis kände ju en missbrukare i en regim som gjorde så att befolkningen led, att de sökte tröst i droger och som ledde till att 1% av befolkningen var missbrukare i Portugal på 1990-talet.

Konservativa makter ville fortsätta föra krig mot drogerna genom att straffa missbrukarna, medan missbrukarna ville ha förståelse. Lagarna förändrades med tiden, först 1993 med lagen 15/93 då man skiljde på konsummation och drogtrafik, medicinsk behandling föreslogs som förebyggande behandling, trots det var det fortfarande att utnyttja narkotika. Straff eller böter utdelades fortfarande, upp till ett år om det var grovt. 1999 kom en ny lag som ersatte den gamla, 30/2000, som började gälla 2001, samtidigt började omvärlden intressera sig för avkriminalisering för eget bruk av droger. Denna avkriminalisering gällde cannabis, heroin, kokain, ecstasy och andra. Det var fortfarande begränsningar över hur acceptabelt det var att använda droger, men polisen slutade göra razzior i hemmen efter droger och en joint på gatan tolererades.

Saken är den att de gjorde skillnad på rekreativt bruk som är någon enstaka gång, samt att individerna fungerar normalt i samhället, dessa var runt 80-85% av de som använde droger. De övriga 15% som var missbrukare erbjöds en hjälp för att fungera i samhället, de fick droger om det krävdes och hjälp av olika specialister för att komma ur beroendet med tiden.

Det är fortfarande olagligt att sälja och transportera droger, även att odla droger för eget bruk. Odling sker i närliggande länder trots allt, Marocko är ett exempel.

Det som vi kan lära oss av det som sker i Portugal är att den drogrelaterade brottsligheten minskar, samt att smittsamma sjukdomar minskar, som HIV, Hepatit B och C, har minskat avsevärt sen den portugisiska staten har gått in och hjälpt missbrukarna. Det finns alltså fördelar med att avkriminalisera missbruket.

Självklart ska cannabis tillåtas i medicinskt bruk med, det är ett effektivt smärtstillande medel och med vissa medicinska fördelar mot kroniska smärtor, även för vissa sjukdomar.

Skilj på bruk och missbruk, hjälp missbrukarna att komma in i samhället. Rikta insatserna där de behövs istället för att jaga dem. 

Maria Thunholm

För din skull!

Socialliberalerna

Annonser