Angela Merkel erkänner inte Palestina…

Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Angela Merkel vill inte erkänna Palestina, men hon säger att förhandlingar är lösningen pà Mellanösternkonflikten. Men det sistnämnda har ju visat sig vara lönlöst, samtidigt sà har bàde Hamas och de israeliska beslutsfattarna ett finger med i det misslyckandet. Genom att erkänna Palestina som stat sà ger man Israel ett ultimatum att omvärlden har tröttnat pà all propaganda, visst det finns en viss sanning i propaganda annars skulle det inte fungera. Men israeler och palestinier körs över av sina egna regeringar, de fredsgrupper som arbetar för en fred byggs av bàde israeler och palestinier, det görs tillsammans.

Genom att erkänna Palestina sà ger man ett status till palestinierna att man ger dem rätt till ett eget land, visst det diskuteras mycket om det förflutna, vissa säger att Palestina har aldrig existerat, visst inte med det västerländska namnet, men under andra namn och folk har levt i en fungerande samexistens där innan imperialisterna satte sina klor i omràdet. Men det viktigaste är att ge parterna en likvärdig status och inte att prata om det förflutna, vilket är viktigt att lâra sig av, men framförallt för att avancera. Ja, Hamas är ett problem för palestinierna, PLO hade iaf ett intresse i Palestina.

Margot Wallström, sveriges nya utrikesminister erkände Palestina, ett kritiserat beslut. Men de facto sà behövs det nya vinklar fràn omvärlden för att judar, kristna och muslimer som drabbas i Mellanösternkonflikten ska kunna leva i en framtida fred. Israel har begàtt brott mot Genève-konventionen, men Hamas är inte heller oskyldiga. Genom att erkänna Palestina kan man även ställa större krav pà den palestinska regeringen, det innebär större krav att acceptera och respektera fredsförhandlingar. Men som sagt sà kommer de negativa kommentarerna om att ett erkännande skulle skada Sverige.

Margot Wallströms respons pà Avigdor Liebermans barnsliga uttalande var helt underbart och det är inte enbart socialdemokrater som tycker det.

Avigdor Lieberman är nog mest rädd för att Israel kommer att förlora sitt inflytande i längden om fler europeiska länder erkänner Palestina, trängd i ett hörn och försvarar sig med alla möjliga medel. Tyvärr Avigdor Lieberman och Angela Merkel, det behövs ett erkännande av Palestina som stat, ty det innebär även att ni kommer att kunna ställa större krav i fredsförhandlingarna.

Maria Thunholm, grundare av Feministiskt Alternativ.

Klarar Sverige av att ta emot fler asylsökande?

Etiketter

, , , , ,

Jag läser en ledare i DN ”Gränslösa drömmar och halsbrytande beskyllningar” som handlar om att Sverige ska ta emot en och en halv miljon asylsökande de närmaste fyra àren, men arbetskraftsinvandringen räknas inte med. Tydligen ska inte detta diskuteras eftersom det är en fràga som passar Sverigedemokraterna, som SD skulle utnyttja i främlingsfientliga syften enligt Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyråns chef, som skrev en debattartikel ”Muren och dess försvarare”.

”Storleken på asylinvandringen bör under inga omständigheter diskuteras, bara hur problemen med arbetslöshet, bostadsbrist och kriminalitet ska lösas. Den som problematiserar omfattningen bidrar nämligen till att SD:s verklighetsbeskrivning blir den dominerande.

Beskyllningarna och parallellerna som ska bringa läsarna till insikt är halsbrytande:

”Medan världen firade att det är 25 år sedan Berlinmuren föll passade några tunga borgerliga opinionsbildare på att konstatera att dagens murar inte är tillräckligt höga. Under Berlinmurens 28 år dog 136 personer när de försökte fly till väst. På samma sätt har dagens murar ett mänskligt, och betydligt högre, pris. Hittills i år har över 3 000 flyktingar drunknat i Medelhavet när de försökt ta sig till Europa.” – Källa DN

Jag ser en stor risk i att inte diskutera Sveriges reella kapacitet för att ta emot dessa asylsökande, särskilt eftersom jag ser mànga kommuner oroa sig för sina ekonomiska kapaciteter att ta emot flyktingarna och dà är det inte Sverigedemokrater som säger det. Det behövs diskuteras om kommunernas kapacitet i flyktingmottagandet, framförallt för att flyktingarna ska kunna välkomnas i ett tryggt boende med möjlighet till en fungerande integration, observera ej en assimilation som är en helt en annan sak som SD driver.

Jag är för att Sverige som andra EU-länder ska ta ansvar för ett välfungerande asylmottagande, men det innebär inte att man ska sitta och anklaga muslimer för ett misskött system, ty det är en utbredd islamofobi som utnyttjas i en propaganda i ett syfte att misskreditera muslimer för att undvika att kritisera de ansvariga bakom flyktingmottagandet och invandringspolitiken. Jag vet att det finns muslimer som är islamister, en del är även extremister, men problemet är att kritiken mot asylmottagningen förloras i islamofobin som sprids. Nu pàstàr jag inte att alla Sverigedemokrater är rasister eller islamofober, men det finns en hel del som utnyttjar kritiken mot flyktingpolitiken för att anklaga muslimer.

Personligen anser jag att man ska se till de problem som finns, men utan att anklaga muslimer och andra invandrare eller flyktingar. Det finns begränsningar att ta hänsyn till, men samtidigt behövs en invandring med en fungerande integration. Svaret är att Sverige klarar av att ta emot flyktingar, men att man màste lyssna pà vad kommunerna säger och inte ta förhastade beslut.

Maria Thunholm, Mauléon Frankrike

Sociala mediers inflytande i politiken…

Etiketter

, , , , , , ,

Elisabet Höglund skrev en intressant kolumn om sociala mediers inflytande i den arabiska våren, det verkar stämma att med de sociala medierna kan man nå ut med budskapet. Kortfattat har sociala medier fått ett större inflytande i politiken än vad det var tänkt, tänk bara på Kina som förbjuder sina medborgare att använda internet, regeringen vet att missförhållanden skulle spridas som en löpeld världen över.

Men även politikerna använder sociala medier väldigt aktivt för att propagera sin politik, som Carl Bildt på Twitter, de har insett att det gäller att synas och journalistiken har åsidosatts genom de sociala medierna, även om tidningarna fortfarande har ett nyhetsvärde. Men politikerna verkar mest följa de som har samma världsbild som dem, trots att det vore bättre att följa sina meningsmotståndare.

Men titta bara på Facebook, alla de olika diskussionsgrupperna som finns om politik, vissa fungerar bättre än andra, en del spårar ur direkt därför att folk är känslostyrda. Men det visar trots allt att det finns ett starkt politiskt intresse i Sverige och världen, men de traditionella partierna har inte riktigt hängt med i utvecklingen. De typiska vänster- och högerväljare finns inte längre som förr, det gror ett missnöje och den uttrycks i sociala medier.

Kan rasismen gro via sociala medier?

Ja, rasismen gror på internet, men inte i den omfattning som de traditionella tidningarna och politikerna påstår. Om man bara läser vad de så kallade rasisterna egentligen skriver så märker man att det handlar om ett missnöje, som i många fall riktas mot fel grupper i samhället, det bottnar egentligen i politikerförakt, snarare en besvikelse på grund av politikernas svek mot sina väljare.

Men det blir mycket heta diskussioner om invandringspolitik och feminism, som om feminism vore det största hotet mot mänskligheten. Det finns självklart extremister i Feministiskt Initiativ, som i andra partier, det kan man inte komma undan ifrån.

Sociala medier har blivit en politisk arena!

Det är bara att erkänna det faktum att sociala medier har blivit en politisk arena! Det är där politikerna måste agera, de facto så skulle de nå ut med sin politik till den stora massan. Det är kanske dags att föra sina debatter med väljarna och därmed veta vad de verkligen tycker, men det kan vara ack så skrämmande med dessa förändringar i och med de sociala mediernas ankomst.

Maria Thunholm, Femistiskt Alternativ

Kritiken i pressen mot F! är minimal

Etiketter

, , , ,

F! och radikalfeminismens könsmaktsordning.

Om man läser Feministiskt Intiativs partiprogram så verkar det vara en riktigt bra grund att stå på för att föra en feministisk politik. Men det är just det som får mig att fly, ty efter alla debatter med feminister från F! så dominerar radikalfeminismens könsmaktsordning, inte för att jag förnekar att det finns strukturella samhällsproblem, men i så fall får man även ta hänsyn till kulturella skillnader, som matrilinjära samhällstrukturer i vissa delar av världen. Man kan inte tro att alla samhällssystem är uppbyggda som de västerländska samhällena. Visst ser jag patriarkiska mönster i strukturerna, men till syvende och sist så är vi alla unika individer i samhället som påverkas av samhällets aktuella syn.

Nedskärning av försvaret

Jag ifrågasätter öppet det faktum att Gudrun Schyman vill stänga det svenska försvaret, vilket redan har reducerats till en löjlig nivå. Världen är orolig och ett försvar är tyvärr nödvändigt, men de nordiska länderna borde ha en gemensam värnplikt för både män och kvinnor, civil för de som vill. Diplomati borde självklart vara det ultimata verktyget i konflikter, men i de fall då diplomati inte fungerar så finns det än idag ett behov av militärt försvar. Men jag är inte för militära styrkor, det handlar om att jag ser att behovet finns ännu.

Vad är det som gör att ett tredje kön behövs i samhället?

Jag bara undrar, eftersom jag var med själv när det började diskuteras om ett tredje juridiskt kön för transpersoner, inte när ordet ”HEN” kom till, det propagerades av RFSLs medlemmar, av transpersoner som inte kunde känna igen sig varken som man eller kvinna, men det är definitivt inte majoriteten det handlar om. Problemet som jag ser det är hur man ska kalla det tredje juridiska könet, med tanke på att de som föds med oklar könstillhörighet, de intersexuella har redan en benämning. Men att känna sig som varken man eller kvinna är inte samma sak som att vara intersexuell. Personligen anser jag inte ett ”HEN” behövs, ty det finns redan könsneutrala benämningar som blir bättre i både skrift och tal.

Individualisera arbetstiden och förkorta arbetstiden.

Visst det verkar bra på papperet, men det går inte att applicera på alla yrkesgrupper. Sextimmars arbetsdag är en lösning för vissa yrkesgrupper, men alla klarar inte av att gå ner i arbetstid. Sen att tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten är ingen lösning, det måste vara frivilligt. Det betyder inte att jag är emot att förldrarna delar på föräldraledigheten, tvärtom det skulle gynna pappornas närhet till barnen. Fast tvång leder till en motvilja, vilket innebär att föräldrarna tvingas mot deras vilja. Gynnas barnet av föräldrarnas närvaro om de blir tvingade? Ja, det är frågan som jag ställer mig.

Mänskliga rättigheter, ta krafttag mot diskriminering på arbetsplatsen.

Men genom att säga att man är emot diskrimineringen på arbetsplatsen och samtidigt diskriminera män på vissa arbetsplatser. Ja, jag är medveten om pedofiler, men mörkertalet bland de kvinnliga pedofilerna ar stort enligt en brittisk undersökning. För förskolepersonalen ska man självklart ha samma krav på kvinnor och män, alla sökande ska ha hårda krav för att arbeta med barn. Men självklart ska rasism bekämpas, men det görs bâst genom att sprida kunskap och möta främlingarna, invandrarna och flyktingarna. Det känns som om kvotering gör mer skada än nytta för att få jämlika styrelser, men självklart ska man anställas efter sina kunskaper och inte sitt kön, etnicitet, sexualitet, religion eller annat.

Mäns våld mot kvinnor och annat våld.

Ja, det är ett stort problem med mäns våld mot kvinnor, men då ställer jag mig frågan varför polisen verkar skratta åt män som vill polisanmäla sina fruar eller flickvänner för misshandel. Varför tas inte män som misshandlas av sina fruar på allvar? Jag erkänner att om jag skulle bo i Sverige och skulle bli utsatt för förnedring på grund av mitt kvinnliga kön så skulle jag vägra att de använde kvinnofridslagen för det, det finns andra lagar som täcker straffet. Jag vill se ett rättvist samhälle och inför lagen ska vi vara lika, lagen är inte där för att diskriminera oss. Ja, jag vill motarbeta mäns våld mot kvinnor, men inte genom att negligera de sociala problem eventuellt finns. Jag vill se att våldsamma män får gå igenom en terapi för att komma till botten med deras våldsamma beteende. I och för sig ska det gälla alla våldsamma personer. Könsmaktsordningen i all ära, men allt kan inte förklaras genom samhällsstrukturer eller patriarket.

Kritiken mot Feministiskt Initiativ i pressen är minimal.

Det behövs en saklig och grundlig kritik mot Feministiskt Initiativ i pressen, inget politiskt parti ska sättas på en piedstal. Pressens roll är att rapportera om det som de politiska partierna brister i och inte att föra deras politik. Men det verkar inte som om pressen sköter sin roll i Sverige.

 

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Källor:

FI – när MP och V inte är nog

”Feministiskt Initiativ slipper kritisk granskning”

Feministiskt Initiativ – Politik

Hur kan alla män vara skyldiga till könsmaktsordningen?

Etiketter

, , , ,

Om man tittar pà hur vissa feminister drar upp könsmaktsordningen och pàstàr att alla feminister stàr upp bakom det, man kan bli galen för mindre, sà handlar det om ren okunskap om det mänskliga sinnet. Att alla feminister stàr för könsmaktsordningen är ocksà fel, det handlar om radikalfeminismen och jag är liberalfeminist, jag stödjer inte teorin om könsmaktsordningen.

Hur kan alla män vara skyldiga till könsmaktsordningen?

Män är automatiskt skyldiga till de strukturella förtrycken av kvinnor i samhället, enligt radikalfeministerna. Det innebär att du som man delar förtryckarnas skuld även om du själv är förtryckt i samhället. Radikalfeminister pàstàr att könsmaktsordningen är bevisad och den enda riktiga genusvetenskapen, i alla fall vissa radikalfeminister. Jag ifràgasätter könsmaktsordningen eftersom den utesluter vissa grundläggande principer som individens ansvar i samhället. Att en man är född med en penis innebär inte att han tar del av de manliga privilegierna, en utslagen och hemlös man är tydligen medskyldig till kvinnors förtryck. Man fàr inte glömma att vi inte har samma förutsättningar i livet beroende pà individens reella förutsättningar i livet, men ska man hàrddra könsmaktsordningen sà är mannen automatiskt den som har fördelarna i samhället. Jag ser att kvinnor har andra fördelar och att män diskrimineras i andra omràden. Men en individ i samhället pàverkas ju självklart av hur samhällets syn är i dagens läge, radikala förändringar kan vara skrämmande. Den stora bristen i könsmaktsordningen är att radikalfeministerna glömmer bort individen i diskursen.

Men varför förneka att det finns saker som män inte kan göra därför att de är just män?

Kommer en kvinna med sexuella antydningar sà ska en man tàla det, men gör en man samma sak sà är det sexuella trakasserier. Om det är sexuella trakasserier eller ej är upp till individen, hur den personen upplever det. Det är inte samhället som ska bestämma att en man kan inte bli sexuellt trakasserad, det är upp till mannen och inte samhället. Titta bara pà hur alla män döms för att en manlig pedofil har dömts eller misstänkt för att vara pedofil, tänker pà pedofilen i Malmö, genast kommer radikalfeministerna och vill segrera män fràn vissa yrken därför att de är just män. Alla ska ha samma chans oavsett kön, det ska inte vara nàgot undantag, i förskolor ska all framtida personal kontrolleras oavsett kön eller sexualitet. Det sker en diskriminering av män, det är precis lika fel som diskriminering av kvinnor eller andra grupper i samhället. Det är lätt att kritisera män, men ska man kritisera kvinnor sà handlar det tydligen om kvinnohat.

Finns det mans- och kvinnohat?

Ja och nej, därför att ett fàtal personer hatar verkligen det motsatta könet, men majoriteten blir kränkta av brist pà kunskap om vad kritiken egentligen handlar om. Könsmaktsordningen handlar om strukturella maktförhàllanden och inte om enskilda män. Vissa radikalfeminister tàl inte att könsmaktsordningen kritiseras.

Finns det delar av könsmaktsordningen som jag kan erkänna?

Ja, att det finns strukturella problem i samhället erkänner jag, men det har mer med ekonomiska förutsättningar att göra än med kön. Men visst har kyrkan understrukit mannens makt i samhället, det har även varit sà att kvinnan har negligerats i samhället. Men det finns även matriarkiska samhällen, personligen vill jag se ett samhälle där alla medborgare är jämlika oavsett kön, sexualitet, etnicitet och religion. Det är en utopi och kommer mest troligtvis aldrig att realiseras.

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Feminism mot feminism…

Etiketter

, , , ,

Det verkar äntligen börja ske en öppen kritik mot F! och Roks, en radikalfeminism som glömmer bort den lilla människan. Helene Bergman skriver i sin debattartikel:

”Fi är inte det rosa parti de ger sig ut för att vara. Under det rosa täcket finns ingen feminism värd namnet. Istället finns populism, maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism” skriver Helene Bergman.

Helene Bergman är en feminist som fick mig intresserad av feminismen, den formen som det borde vara. Jag är väldigt starkt präglad av Simone de Beauvoir, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, hennes teorier om de sociala könsrollerna förnekar inte de biologiska skillnaderna. Men om vi fostras till att bli män och kvinnor, utan att förneka de biologiska skillnaderna, borde man inte fà en pojke att bli kvinna och en flicka att bli man? Nej, det är inte det som är de sociala könsrollerna, det jag pratade om handlade om transsexuella som har en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska könet, men det ska jag inte prata om nu. men varför tog jag sà upp transsexualism? Jo, förklaringen är mycket enkel, en transsexuell är medveten om de sociala könsrollerna och vet hur denne ska bete sig för att accepteras av omgivningen. Alltsà förnekar jag inte de teorier som Simone de Beauvoir publicerade, jag konfirmerar att de är trovärdiga. Men jag är inte för att göra barnen till könslösa varelser, ty det gàr inte. Men däremot ska pojkar fà gràta och vara ledsna, de ska fà veta att det är okej att gràta som pojke.

Men det som sker i dagens Sverige med Feministiskt Initiativ är skrämmande hur làngt bort deras feminism är fràn verkligheten. Att vara feminist är inte att hata män, utan att stà upp för jämställdhet mellan könen. Det gäller att lyfta upp de fràgor som missgynnar kvinnor och män i samhället, ty det orättvisa gàr àt bàda hàllen i samhället. Det har gàtt för làngt med ”könsmaktsordningen” när vàldsamma män inte ska fà hjälp att fà bort det vàldsamma beteende som driver dem att göra sina fruar och kvinnor illa, den kanadensiska modellen fungerar ju med all tydlighet. Nog för att vi har ett samhälle med klara och tydliga könsroller, men en man är inte automatiskt i maktposition i samhället. Sen finns det de biologiska skillnaderna som diskvalifierar mannen i vardagen, en kvinna föder barn och det gör inte mannen. Pappaledighet i all ära, men den första tiden behöver spädbarnet dia och det är bara mamman som kan ge mjölk till barnet. Visst finns det mjölkersättning, men det ska inte ges automatiskt, men om mamman dör under förlossningen sà har man ju inget val, pappan màste sköta allt själv och i det fallet ska samhället stötta honom, inte stjälpa. För det första har han mist sin livspartner och mamma till sitt barn, han behöver stöd för att kunna ge styrka till sitt barn. Det är bara ett exempel, men det kunde vara verklighet. Vill kvinnan stanna hemma sà ska det vara upp till henne och hennes partner, delad föräldrapenning ska vara frivillig, tvàng leder inte till nàgot gott.

Annelie Sjöberg, 47-årig gymnasielärare från Söderköping vill inte längre kalla sig för feminist, särskilt inte Fi-feminist. Annelie Sjöberg har blivit kallad nazist, könsförrädare och våldtäktsförsvarare på de sociala medierna av ledande Fi-anhängare. De har ringt till hennes arbetsgivare i Söderköpings kommun och påpekat att hon inte är lämplig som lärare eftersom hon inte undervisar i den rätta feministiska läran.

Anledning: Annelie Sjöberg har ställt kritiska frågor om Fi:s feminism såväl på Twitter som på ett öppet Fi-möte i Norrköping. Där fick hon det typiska Fi-svaret: att Fi inte tar debatten! Annelie Sjöberg är bara ett exempel på hur Fi, Feministiskt Initiativs, anhängare agerar mot kritiska röster.

Jag som deltagit i kvinnokampen sedan 70-talet blir vred när feminismen blivit en trend utan demokratiska förtecken. Ett modeord utan historisk förankring.” -

”Dra av det rosa täcket från Schyman och Fi!”

Nu till Helene Bergman som har skrivit ”Med svärtad ögonskugga, en feminists memoarer”, hon har varit med om att driva de feministiska fràgorna sedan sjuttiotalet och känner inte igen sig i dagens feminism som har blivit elitisk, en feminism som inte har med arbetarrörelsen att göra, ej heller för den vanliga kvinnan i samhället. Hon kritiserar öppet Gudrun Schyman bland annat i GT (Expressen):

– Den feminism och den kvinnorörelse som jag ägnat 40 år av mitt liv åt känns förlamad. Maria Sveland och Gudrun Schyman har förlamat debatten, säger Helene Bergman.

Helene Bergman har rätt att diskussionen om patriarket, makten, ska ske i kompanjonskap med männen. Det fungerar inte pà nàgot annat sätt för att avancera i den fràgan. Det berör inte enbart kvinnor, det berör alla medborgare oavsett könstillhörighet. Vi fàr inte stänga ute männen ur diskussionen om makten, det förlamar allt arbete som Helene Bergman och andra feminister har slitit för, med risk för att backa samhället.

Släpp in männen i feminismen, lyssna pà vad männen har att säga och försök förstà det som skrämmer dem!

Maria Thunholm

Feminism som har blivit extremism…

Etiketter

, , , , ,

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yn3cHsHnUPM

Jag har tittat igenom den här dokumentären i 2 delar fràn dokument inifràn och alla dessa extremistiska feminister som hatar män är inget annat än extremister. Det finns troligtvis ordrar som kontrollerar maktens korridorer, men som Bellas vänner, som har upphört, behandlade Caroline och Anna i första delen av dokumentären handlade ju om en ren och skär kidnappning, sen använde de sk ”ledarna” en typisk metod för att kontrollera tjejerna genom att främja dem fràn omvärlden. Detta sker även i andra kretsar som handlar om att kontrollera unga människor som söker en identitet, inget nytt under solen där inte.

Nog för att det finns patriarkala system, men att bekämpa dessa system innebär inte att se männen som fiender, det handlar enbart om ett fàtal män som har makt i slutändan. Sen som vàldet som riktas mot kvinnor, jag tänker inte använda termen ”kvinnofrid”, det som en viss dam i andra delen gjorde var ju riktigt, hon sökte hjälp för sin vàldsamme make, vilken mest troligtvis hade en usel självkänsla som blev till vàldshandlingar. Carina heter ju damen, problemet är inte hennes utan det är mannen som har behov av hjälp, vilket sker i Norge.

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har ju helt förlorat fästet i verkligheten. De har en blind tro i den biologiska modellen som vissa feministiska forskare som Eva Lundberg kom med.  De ser inte till individerna, utan enbart till en teoretisk modell och lyssnar inte pà de drabbade kvinnorna i en del kvinnojourer, de styr samtalen istället för att lyssna pà offren. Sen har de en ensidig syn pà vàld mot kvinnor, de pratar endast om mäns maktbehov, men de ser inte män som offer för samhället. Det som behövs är att bàde gärningsmannen och offret fàr en behandling för att fà hjälp, men Margareta Winberg var ju emot den kanadensiska behandlingen som visar sig ha lyckats, hon övertygades att det enbart handlade om en könsmaktordning.

Den kvinnliga reportern fick ju veta av Gunilla Ekberg i en kvinnojour att hon inte var välkommen om hon misshandlades av sin man eller pojkvän, hon ansàgs vara en ”svikare”. Könsmaktsperspektiv är en del av problemet, men inte det ultimata problemet, man kan inte dra alla människor över en kam. Det gäller att lyssna pà männen som slàr, att försöka förstà varför de slàr, men samtidigt hjälpa offren, utan att kontrollera dem och motarbeta dem.

Ireen von Wachenfeldt i reportaget har ju inte förmàgan att se ett helhetspersktiv, hon vägrar att se helheten i problematiken. Allt handlar inte om könsmakt, som i Norge där de har kommit fram till att männen som slàr inte màr bra, de har psykiska problem, medan ROKS pàstàr att mannen stàr över allt annat och styr över kvinnan. Det är bara ROKS version som är riktig i Sverige, tur att det inte gäller överallt i världen. Det gäller att ta problemet med vàldet mot kvinnor pà allvar, men att se helheten, det finns en dualitet i problemet. Det som sker inom ROKS är ju en religiös fanatism där feminismen är en religion.

Förresten det där satanistiska som nämns i början av dokumentären, som skulle ha skett i min födelsestad Södertälje 1993. Ett organiserat satanistiskt nätverk med höga kontakter enligt Eva Lundgren, det har inte vi som bodde i Södertälje hört talas om. Det verkar som om Eva Lundgren är paranoid, men det ensidiga perspektivet som gäller mäns vàld mot kvinnor màste bekämpas. Det är dags att se till varje individs rättigheter och att inse att vi är alla olika individer med olika förutsättningar i samhället, det handlar inte enbart om könsmaktsperspektiv. Allt är sà komplext, men ROKS vill enbart ha det enkla som könsmaktsordningen som grund till vàld mot kvinnor. Nej, fram med kritiska diskussioner och för fram forskningen, som inte är politik.

Feminism som har blivit extremism, det är verklighet!

Jag har inget emot feminismen i sig, men den extremistiska feminismen stàr inte för den vanliga kvinnan eller jämställdhet, utan för de välbärgade kvinnorna. Feminism som har blivit extremism har blivit verklighet!

Politiskt våld är alltid fel

Etiketter

, , , , ,

Alla debatter om vänsterns eller högerns våld leder ju till att man blundar för det våld som vänstern står för i media, men saken är den att de som söker sig till bråk påminner starkt om fotbollshuliganerna som söker slagsmål istället för att stödja fotbollslagen. Nu vet jag ju inte exakt hur många av vänster- eller högeranhängarna som sysslar med hot och misshandel av politiska motståndare. De facto så leder detta våld enbart till att de politiska ideologierna åsidosätts och våldsamheterna ökar.

 

Stöder jag SvP ( Svenskarnas Parti )? Det undrar säkert en del, men svaret blir nej, det strider mot min pragmatiska ideologi. Men jag ger inte mitt stöd till dem som enbart söker att slåss med medlemmar och anhängare av SvP, det gäller även för andra partier. De facto så är jag emot det politiska våld som eskalerar i detta ögonblick oavsett vilka det är som ligger bakom detta.

 

Vad leder detta våld till?

 

Det politiska våld som nu eskalerar leder bara till onödiga motsättningar, visst vissa säger sig motarbeta rasismen, men att motarbeta rasismen är inte att slå ner sina meninsmotståndare, det är att sätta sig ner och diskutera sinsemellan om vad det hela egentligen handlar om. Följdfrågan blir; vad är rasism? Men definitionen finner ni i SAOL ( Svenska Akademins Ordlista ), så det är en fråga som lätt blir vriden. Det kommer olika begrepp för att beskriva sina meningsmotståndare, ofta mer eller mindre roande, men det som jag finner är allvarligt är att det politiska våldet gynnar en liten klick människor som ligger bakom världsbankerna, men där kommer vi till en annan fråga som är obekväm som jag låter vara för den här gången, men det finns ett ekonomiskt intresse i att sänka lönerna i Sverige och gynna de stora företagen.

Vad finns det egentligen att säga mer om politiskt våld?

 

Egentligen borde det räcka med lite sunt förnuft för att förstå att det lönar sig inte att slå ner sina meningsmotståndare, det motverkar hela syftet med ens politiska ambitioner i längden. Det gäller att skapa dialoger mellan parterna för att kunna skapa en bättre framtid tillsammans. Visst det låter som om jag pratade om en utopi, men det räcker med att ett fåtal lyckas med att skapa en dialog sinsemellan för att kunna minska det politiska våldet. En dröm vore ju att allt politiskt våld tog slut, men det förblir en dröm. Det jag försöker göra när jag debatterar är att lyssna på mina meningsmotståndare, en debatt går ut på argumentera för sin sak och försöka vinna debatten, men även att lära sig hur meningsmotståndaren resonerar.

Maria Thunholm

 

Mauléon, Frankrike. Onsdagen 12 mars 2014

Starta eget, inga problem… Om inte…

Etiketter

, , , , ,

Fick veta att det inte skulle vara några problem

I slutet av våren fick Sara ett sommarvik på sjukhuset och hon meddelade arbetsförmedlingen om detta i april. I samma veva fick hon besked om att det skulle krävas en ny ansökan. För att bidraget ska kunna aktiveras krävs det att den sökande skickar in f-skattsedel och företagsförsäkring inom ett par månader efter att arbetsförmedlingen gett klartecken.

Men hon fick också veta att med hennes affärsplan skulle det inte skulle vara något problem.

Efter sommarviket var allt redo för start. Sara Skog hade beviljats banklån på 200 000 kronor. Pengarna hade bland annat gått till att köpa och göra i ordning en liten vagn och hon hade ordnat alla nödvändiga tillstånd.

I höstas tog Sara ny kontakt med Arbetsförmedlingen för att komma i gång och uppmanades att komma in med en ny affärsplan. Den här gången blev beskedet plötsligt tummen ner. Nu bedömdes Sara stå för nära arbetsmarknaden för att kunna få starta-eget bidrag.

Källa: Saras jobbdröm i fara efter att AF ändrat sig

Folk som vill starta eget och kommer med affärsidéer byggda pà deras passioner fàr inget stöd av arbetsförmedlingen, men det verkar inte som om de etablerade företagen vill se nya företag komma. Vitsen är att det ocksà är en högerregering än sà länge i Sverige som enligt vallöften skulle gynna företagandet bland befolkningen, men bara för att man stjälper statens monopol sà betyder det inte att monopolet försvinner.

Folk som Sara Skog gynnas inte av den politik som förs, men är det regeringen som styr? Nej, regeringen har inte sà mycket att säga till om när det kommer till skapandet av nya företag, det är snarare de multinationella företagen som beslutar om smàföretag ska fà en chans att starta. Att folk har drömmar är inte sà konstigt, att man vill arbeta med det som är ens passion. Passionerade företagare ger ocksà en högre kvalitet till sina kunder, oavsett om det handlar om tjänster eller teknik, det betyder ju att de är intresserade av vad de gör. Som vanligt sà belönas inte kreativitet i samhället.

Saken är den att vi har alla vàra olika kvaliteter att bidra till samhället, alla kan inte heller vara företagare, men det betyder inte att man inte har nàgot att bidra till samhället. Den kapitalism som existerade förr var mer human och sàg till den lilla människans behov, men neokapitalismen har glömt bort den lilla människan och passerat det humana. Dagens kapitalism gàr ut pà att föda en liten klick människor och de som vill starta eget, det vill säga realisera deras drömmar, fàr veta att de är inget värda.

Lunagallerian, Södertälje

Som apoteket när det avmonpoliserades, det skedde aldrig, monopolet styrdes bara om till ett privat monopol där de stora apoteken överlever och de smà försvinner. Det kommer alltid att finnas ett monopol, oavsett om det är privat eller statligt. Vilket är att föredra?

De facto sà har jag inget svar pà den fràgan, förutom att jag vill se en blandekonomi, vissa saker ska inte grundas pà ett vinstintresse sàsom vàrd, omsorg och skola. I andra fall sà kan konkurrensen vara gynnande för klienten, sà det är en balansfràga. Det finns med andra ord inga enkla svar att ge, utan det handlar om olika situationer och förutsättningar.

Fast kreativitet och passion borde gynnas när det gäller starta eget!

Fast kreativitet och passion borde gynnas när det gäller att starta eget! Vilket skulle leda till det som jag nämnde ovan, att kunden fàr en högre kvalitet vid köp av tjänster eller varor.

Maria Thunholm

SD är ett symptom på en oansvarig politik.

Etiketter

, , , , , , , ,

SD är ett symptom på en oansvarig politik

Sverigedemokraterna, som parti så liknar det mest ett missnöjeparti, inte som Front National här i Frankrike med Marine Le Pen som partiledare, men det spelar mest på Islam och araber när man läser deras texter, nu tror jag inte att de är rasister i sig de som är med i Sverigedemokraterna, men vissa uttrycker sig som Islam var det enda hotet mot väst, vilket leder till att de som anklagar muslimer för allt får de andra i Sverigedemokraterna till att bli rasister i samhällets ögon.

Ja, jag har läst igenom deras partiprogram och det råkar falla sig att jag delar många av de skrivna punkterna i SDs partiprogram, men problemet är att de som säger sig vara sverigedemokrater, observera inte alla, har dragit alla muslimer över en kant i flertalet av de debatter som jag har haft med olika sverigedemokrater på facebook och min politiska blogg « Finns mitt Sverige kvar ? » och jag är före detta socialdemokrat, satt förr med i dåvarande homosossarnas styrelse som suppleant, men jag har lämnat den svenska partipolitiken för den franska.

Det som jag har upptäckt som utlandssvensk är hur Sverige har delat på befolkningen och sverigedemokraterna är bara ett av symptomen på hur det svenska samhället har degraderats för att lämna plats åt ogrundat hat, inte för att det inte finns rasistiska problem här i Frankrike, ty det finns problem, men det som ni kallar högerextremism i Sverige har mycket av socialistiska drag i politiken, de som vill att staten ska ha en starkare makt och en nationalisering, de som flyr EU och andra internationella projekt röstar på SD.

Men samtidigt så ser jag hur den politiskt korrekta oppositionen har stigmatiserat SD, det är inte SD som är problemet i grunden utan att de stora politiska partierna har glömt bort sina väljare. Både Moderaterna och Socialdemokraterna är skyldiga till att olika missnöjespartier skapas, även till att främlingsfientligheten ökar. Men debatten borde egentligen handla om partipolitiken som förs mellan blocken, jag använde ett uttryck när jag var socialdemokratisk politiker i Sverige « Sandlådepolitik » och jag vidhåller att det beskriver bra hur den svenska politiken fungerar än idag.

Maria Thunholm

FD Socialdemokrat

http://www.sydsvenskan.se/asikter/darfor-lamnar-jag-sd-och-slutar-som-kronikor-pa-avpixlat/

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 737 andra följare