Feminism mot feminism…

Etiketter

, , , ,

Det verkar äntligen börja ske en öppen kritik mot F! och Roks, en radikalfeminism som glömmer bort den lilla människan. Helene Bergman skriver i sin debattartikel:

”Fi är inte det rosa parti de ger sig ut för att vara. Under det rosa täcket finns ingen feminism värd namnet. Istället finns populism, maktbegär, förföljelse, förtryck och könsrasism” skriver Helene Bergman.

Helene Bergman är en feminist som fick mig intresserad av feminismen, den formen som det borde vara. Jag är väldigt starkt präglad av Simone de Beauvoir, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, hennes teorier om de sociala könsrollerna förnekar inte de biologiska skillnaderna. Men om vi fostras till att bli män och kvinnor, utan att förneka de biologiska skillnaderna, borde man inte fà en pojke att bli kvinna och en flicka att bli man? Nej, det är inte det som är de sociala könsrollerna, det jag pratade om handlade om transsexuella som har en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska könet, men det ska jag inte prata om nu. men varför tog jag sà upp transsexualism? Jo, förklaringen är mycket enkel, en transsexuell är medveten om de sociala könsrollerna och vet hur denne ska bete sig för att accepteras av omgivningen. Alltsà förnekar jag inte de teorier som Simone de Beauvoir publicerade, jag konfirmerar att de är trovärdiga. Men jag är inte för att göra barnen till könslösa varelser, ty det gàr inte. Men däremot ska pojkar fà gràta och vara ledsna, de ska fà veta att det är okej att gràta som pojke.

Men det som sker i dagens Sverige med Feministiskt Initiativ är skrämmande hur làngt bort deras feminism är fràn verkligheten. Att vara feminist är inte att hata män, utan att stà upp för jämställdhet mellan könen. Det gäller att lyfta upp de fràgor som missgynnar kvinnor och män i samhället, ty det orättvisa gàr àt bàda hàllen i samhället. Det har gàtt för làngt med ”könsmaktsordningen” när vàldsamma män inte ska fà hjälp att fà bort det vàldsamma beteende som driver dem att göra sina fruar och kvinnor illa, den kanadensiska modellen fungerar ju med all tydlighet. Nog för att vi har ett samhälle med klara och tydliga könsroller, men en man är inte automatiskt i maktposition i samhället. Sen finns det de biologiska skillnaderna som diskvalifierar mannen i vardagen, en kvinna föder barn och det gör inte mannen. Pappaledighet i all ära, men den första tiden behöver spädbarnet dia och det är bara mamman som kan ge mjölk till barnet. Visst finns det mjölkersättning, men det ska inte ges automatiskt, men om mamman dör under förlossningen sà har man ju inget val, pappan màste sköta allt själv och i det fallet ska samhället stötta honom, inte stjälpa. För det första har han mist sin livspartner och mamma till sitt barn, han behöver stöd för att kunna ge styrka till sitt barn. Det är bara ett exempel, men det kunde vara verklighet. Vill kvinnan stanna hemma sà ska det vara upp till henne och hennes partner, delad föräldrapenning ska vara frivillig, tvàng leder inte till nàgot gott.

Annelie Sjöberg, 47-årig gymnasielärare från Söderköping vill inte längre kalla sig för feminist, särskilt inte Fi-feminist. Annelie Sjöberg har blivit kallad nazist, könsförrädare och våldtäktsförsvarare på de sociala medierna av ledande Fi-anhängare. De har ringt till hennes arbetsgivare i Söderköpings kommun och påpekat att hon inte är lämplig som lärare eftersom hon inte undervisar i den rätta feministiska läran.

Anledning: Annelie Sjöberg har ställt kritiska frågor om Fi:s feminism såväl på Twitter som på ett öppet Fi-möte i Norrköping. Där fick hon det typiska Fi-svaret: att Fi inte tar debatten! Annelie Sjöberg är bara ett exempel på hur Fi, Feministiskt Initiativs, anhängare agerar mot kritiska röster.

Jag som deltagit i kvinnokampen sedan 70-talet blir vred när feminismen blivit en trend utan demokratiska förtecken. Ett modeord utan historisk förankring.” -

”Dra av det rosa täcket från Schyman och Fi!”

Nu till Helene Bergman som har skrivit ”Med svärtad ögonskugga, en feminists memoarer”, hon har varit med om att driva de feministiska fràgorna sedan sjuttiotalet och känner inte igen sig i dagens feminism som har blivit elitisk, en feminism som inte har med arbetarrörelsen att göra, ej heller för den vanliga kvinnan i samhället. Hon kritiserar öppet Gudrun Schyman bland annat i GT (Expressen):

– Den feminism och den kvinnorörelse som jag ägnat 40 år av mitt liv åt känns förlamad. Maria Sveland och Gudrun Schyman har förlamat debatten, säger Helene Bergman.

Helene Bergman har rätt att diskussionen om patriarket, makten, ska ske i kompanjonskap med männen. Det fungerar inte pà nàgot annat sätt för att avancera i den fràgan. Det berör inte enbart kvinnor, det berör alla medborgare oavsett könstillhörighet. Vi fàr inte stänga ute männen ur diskussionen om makten, det förlamar allt arbete som Helene Bergman och andra feminister har slitit för, med risk för att backa samhället.

Släpp in männen i feminismen, lyssna pà vad männen har att säga och försök förstà det som skrämmer dem!

Maria Thunholm

Feminism som har blivit extremism…

Etiketter

, , , , ,

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yn3cHsHnUPM

Jag har tittat igenom den här dokumentären i 2 delar fràn dokument inifràn och alla dessa extremistiska feminister som hatar män är inget annat än extremister. Det finns troligtvis ordrar som kontrollerar maktens korridorer, men som Bellas vänner, som har upphört, behandlade Caroline och Anna i första delen av dokumentären handlade ju om en ren och skär kidnappning, sen använde de sk ”ledarna” en typisk metod för att kontrollera tjejerna genom att främja dem fràn omvärlden. Detta sker även i andra kretsar som handlar om att kontrollera unga människor som söker en identitet, inget nytt under solen där inte.

Nog för att det finns patriarkala system, men att bekämpa dessa system innebär inte att se männen som fiender, det handlar enbart om ett fàtal män som har makt i slutändan. Sen som vàldet som riktas mot kvinnor, jag tänker inte använda termen ”kvinnofrid”, det som en viss dam i andra delen gjorde var ju riktigt, hon sökte hjälp för sin vàldsamme make, vilken mest troligtvis hade en usel självkänsla som blev till vàldshandlingar. Carina heter ju damen, problemet är inte hennes utan det är mannen som har behov av hjälp, vilket sker i Norge.

ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, har ju helt förlorat fästet i verkligheten. De har en blind tro i den biologiska modellen som vissa feministiska forskare som Eva Lundberg kom med.  De ser inte till individerna, utan enbart till en teoretisk modell och lyssnar inte pà de drabbade kvinnorna i en del kvinnojourer, de styr samtalen istället för att lyssna pà offren. Sen har de en ensidig syn pà vàld mot kvinnor, de pratar endast om mäns maktbehov, men de ser inte män som offer för samhället. Det som behövs är att bàde gärningsmannen och offret fàr en behandling för att fà hjälp, men Margareta Winberg var ju emot den kanadensiska behandlingen som visar sig ha lyckats, hon övertygades att det enbart handlade om en könsmaktordning.

Den kvinnliga reportern fick ju veta av Gunilla Ekberg i en kvinnojour att hon inte var välkommen om hon misshandlades av sin man eller pojkvän, hon ansàgs vara en ”svikare”. Könsmaktsperspektiv är en del av problemet, men inte det ultimata problemet, man kan inte dra alla människor över en kam. Det gäller att lyssna pà männen som slàr, att försöka förstà varför de slàr, men samtidigt hjälpa offren, utan att kontrollera dem och motarbeta dem.

Ireen von Wachenfeldt i reportaget har ju inte förmàgan att se ett helhetspersktiv, hon vägrar att se helheten i problematiken. Allt handlar inte om könsmakt, som i Norge där de har kommit fram till att männen som slàr inte màr bra, de har psykiska problem, medan ROKS pàstàr att mannen stàr över allt annat och styr över kvinnan. Det är bara ROKS version som är riktig i Sverige, tur att det inte gäller överallt i världen. Det gäller att ta problemet med vàldet mot kvinnor pà allvar, men att se helheten, det finns en dualitet i problemet. Det som sker inom ROKS är ju en religiös fanatism där feminismen är en religion.

Förresten det där satanistiska som nämns i början av dokumentären, som skulle ha skett i min födelsestad Södertälje 1993. Ett organiserat satanistiskt nätverk med höga kontakter enligt Eva Lundgren, det har inte vi som bodde i Södertälje hört talas om. Det verkar som om Eva Lundgren är paranoid, men det ensidiga perspektivet som gäller mäns vàld mot kvinnor màste bekämpas. Det är dags att se till varje individs rättigheter och att inse att vi är alla olika individer med olika förutsättningar i samhället, det handlar inte enbart om könsmaktsperspektiv. Allt är sà komplext, men ROKS vill enbart ha det enkla som könsmaktsordningen som grund till vàld mot kvinnor. Nej, fram med kritiska diskussioner och för fram forskningen, som inte är politik.

Feminism som har blivit extremism, det är verklighet!

Jag har inget emot feminismen i sig, men den extremistiska feminismen stàr inte för den vanliga kvinnan eller jämställdhet, utan för de välbärgade kvinnorna. Feminism som har blivit extremism har blivit verklighet!

Politiskt våld är alltid fel

Etiketter

, , , , ,

Alla debatter om vänsterns eller högerns våld leder ju till att man blundar för det våld som vänstern står för i media, men saken är den att de som söker sig till bråk påminner starkt om fotbollshuliganerna som söker slagsmål istället för att stödja fotbollslagen. Nu vet jag ju inte exakt hur många av vänster- eller högeranhängarna som sysslar med hot och misshandel av politiska motståndare. De facto så leder detta våld enbart till att de politiska ideologierna åsidosätts och våldsamheterna ökar.

 

Stöder jag SvP ( Svenskarnas Parti )? Det undrar säkert en del, men svaret blir nej, det strider mot min pragmatiska ideologi. Men jag ger inte mitt stöd till dem som enbart söker att slåss med medlemmar och anhängare av SvP, det gäller även för andra partier. De facto så är jag emot det politiska våld som eskalerar i detta ögonblick oavsett vilka det är som ligger bakom detta.

 

Vad leder detta våld till?

 

Det politiska våld som nu eskalerar leder bara till onödiga motsättningar, visst vissa säger sig motarbeta rasismen, men att motarbeta rasismen är inte att slå ner sina meninsmotståndare, det är att sätta sig ner och diskutera sinsemellan om vad det hela egentligen handlar om. Följdfrågan blir; vad är rasism? Men definitionen finner ni i SAOL ( Svenska Akademins Ordlista ), så det är en fråga som lätt blir vriden. Det kommer olika begrepp för att beskriva sina meningsmotståndare, ofta mer eller mindre roande, men det som jag finner är allvarligt är att det politiska våldet gynnar en liten klick människor som ligger bakom världsbankerna, men där kommer vi till en annan fråga som är obekväm som jag låter vara för den här gången, men det finns ett ekonomiskt intresse i att sänka lönerna i Sverige och gynna de stora företagen.

Vad finns det egentligen att säga mer om politiskt våld?

 

Egentligen borde det räcka med lite sunt förnuft för att förstå att det lönar sig inte att slå ner sina meningsmotståndare, det motverkar hela syftet med ens politiska ambitioner i längden. Det gäller att skapa dialoger mellan parterna för att kunna skapa en bättre framtid tillsammans. Visst det låter som om jag pratade om en utopi, men det räcker med att ett fåtal lyckas med att skapa en dialog sinsemellan för att kunna minska det politiska våldet. En dröm vore ju att allt politiskt våld tog slut, men det förblir en dröm. Det jag försöker göra när jag debatterar är att lyssna på mina meningsmotståndare, en debatt går ut på argumentera för sin sak och försöka vinna debatten, men även att lära sig hur meningsmotståndaren resonerar.

Maria Thunholm

 

Mauléon, Frankrike. Onsdagen 12 mars 2014

Starta eget, inga problem… Om inte…

Etiketter

, , , , ,

Fick veta att det inte skulle vara några problem

I slutet av våren fick Sara ett sommarvik på sjukhuset och hon meddelade arbetsförmedlingen om detta i april. I samma veva fick hon besked om att det skulle krävas en ny ansökan. För att bidraget ska kunna aktiveras krävs det att den sökande skickar in f-skattsedel och företagsförsäkring inom ett par månader efter att arbetsförmedlingen gett klartecken.

Men hon fick också veta att med hennes affärsplan skulle det inte skulle vara något problem.

Efter sommarviket var allt redo för start. Sara Skog hade beviljats banklån på 200 000 kronor. Pengarna hade bland annat gått till att köpa och göra i ordning en liten vagn och hon hade ordnat alla nödvändiga tillstånd.

I höstas tog Sara ny kontakt med Arbetsförmedlingen för att komma i gång och uppmanades att komma in med en ny affärsplan. Den här gången blev beskedet plötsligt tummen ner. Nu bedömdes Sara stå för nära arbetsmarknaden för att kunna få starta-eget bidrag.

Källa: Saras jobbdröm i fara efter att AF ändrat sig

Folk som vill starta eget och kommer med affärsidéer byggda pà deras passioner fàr inget stöd av arbetsförmedlingen, men det verkar inte som om de etablerade företagen vill se nya företag komma. Vitsen är att det ocksà är en högerregering än sà länge i Sverige som enligt vallöften skulle gynna företagandet bland befolkningen, men bara för att man stjälper statens monopol sà betyder det inte att monopolet försvinner.

Folk som Sara Skog gynnas inte av den politik som förs, men är det regeringen som styr? Nej, regeringen har inte sà mycket att säga till om när det kommer till skapandet av nya företag, det är snarare de multinationella företagen som beslutar om smàföretag ska fà en chans att starta. Att folk har drömmar är inte sà konstigt, att man vill arbeta med det som är ens passion. Passionerade företagare ger ocksà en högre kvalitet till sina kunder, oavsett om det handlar om tjänster eller teknik, det betyder ju att de är intresserade av vad de gör. Som vanligt sà belönas inte kreativitet i samhället.

Saken är den att vi har alla vàra olika kvaliteter att bidra till samhället, alla kan inte heller vara företagare, men det betyder inte att man inte har nàgot att bidra till samhället. Den kapitalism som existerade förr var mer human och sàg till den lilla människans behov, men neokapitalismen har glömt bort den lilla människan och passerat det humana. Dagens kapitalism gàr ut pà att föda en liten klick människor och de som vill starta eget, det vill säga realisera deras drömmar, fàr veta att de är inget värda.

Lunagallerian, Södertälje

Som apoteket när det avmonpoliserades, det skedde aldrig, monopolet styrdes bara om till ett privat monopol där de stora apoteken överlever och de smà försvinner. Det kommer alltid att finnas ett monopol, oavsett om det är privat eller statligt. Vilket är att föredra?

De facto sà har jag inget svar pà den fràgan, förutom att jag vill se en blandekonomi, vissa saker ska inte grundas pà ett vinstintresse sàsom vàrd, omsorg och skola. I andra fall sà kan konkurrensen vara gynnande för klienten, sà det är en balansfràga. Det finns med andra ord inga enkla svar att ge, utan det handlar om olika situationer och förutsättningar.

Fast kreativitet och passion borde gynnas när det gäller starta eget!

Fast kreativitet och passion borde gynnas när det gäller att starta eget! Vilket skulle leda till det som jag nämnde ovan, att kunden fàr en högre kvalitet vid köp av tjänster eller varor.

Maria Thunholm

SD är ett symptom på en oansvarig politik.

Etiketter

, , , , , , , ,

SD är ett symptom på en oansvarig politik

Sverigedemokraterna, som parti så liknar det mest ett missnöjeparti, inte som Front National här i Frankrike med Marine Le Pen som partiledare, men det spelar mest på Islam och araber när man läser deras texter, nu tror jag inte att de är rasister i sig de som är med i Sverigedemokraterna, men vissa uttrycker sig som Islam var det enda hotet mot väst, vilket leder till att de som anklagar muslimer för allt får de andra i Sverigedemokraterna till att bli rasister i samhällets ögon.

Ja, jag har läst igenom deras partiprogram och det råkar falla sig att jag delar många av de skrivna punkterna i SDs partiprogram, men problemet är att de som säger sig vara sverigedemokrater, observera inte alla, har dragit alla muslimer över en kant i flertalet av de debatter som jag har haft med olika sverigedemokrater på facebook och min politiska blogg « Finns mitt Sverige kvar ? » och jag är före detta socialdemokrat, satt förr med i dåvarande homosossarnas styrelse som suppleant, men jag har lämnat den svenska partipolitiken för den franska.

Det som jag har upptäckt som utlandssvensk är hur Sverige har delat på befolkningen och sverigedemokraterna är bara ett av symptomen på hur det svenska samhället har degraderats för att lämna plats åt ogrundat hat, inte för att det inte finns rasistiska problem här i Frankrike, ty det finns problem, men det som ni kallar högerextremism i Sverige har mycket av socialistiska drag i politiken, de som vill att staten ska ha en starkare makt och en nationalisering, de som flyr EU och andra internationella projekt röstar på SD.

Men samtidigt så ser jag hur den politiskt korrekta oppositionen har stigmatiserat SD, det är inte SD som är problemet i grunden utan att de stora politiska partierna har glömt bort sina väljare. Både Moderaterna och Socialdemokraterna är skyldiga till att olika missnöjespartier skapas, även till att främlingsfientligheten ökar. Men debatten borde egentligen handla om partipolitiken som förs mellan blocken, jag använde ett uttryck när jag var socialdemokratisk politiker i Sverige « Sandlådepolitik » och jag vidhåller att det beskriver bra hur den svenska politiken fungerar än idag.

Maria Thunholm

FD Socialdemokrat

http://www.sydsvenskan.se/asikter/darfor-lamnar-jag-sd-och-slutar-som-kronikor-pa-avpixlat/

Exponerat om manlig religiös omskärelse

Etiketter

, , , , , , ,

När jag läser om det som Exponerat skriver om manlig omskärelse, hur de börjar med judar och muslimer, men slutar som vanligt med Islam, som om endast muslimer skulle syssla med det. Personligen anser jag att religiös omskärelse av gossebarn borde förbjudas, det spelar ingen roll för min del om det handlar om judar eller muslimer, ty jag anser att en religiös omskärelse ska enbart genomföras med personens medgivande.

Det är bara det att när det gäller judendomen sà handlar det om det första religiösa förbundet med Gud, fast för judar sà har man inte rätt att yttra Guds namn, sà man skriver G-d som jude pà svenska.

Som det stàr i Första Mosebok sà handlar omskärelsen om ett förbund med Herren, vilket i sig är ett tecken fràn Gud enligt de bibliska texterna. Men personligen anser jag att en religiös omskärelse borde förbjudas pà barn, inte för att jag är emot manlig omskärelse i sig, fast barnen ska själva kunna välja om de vill genomföra den eller inte. Barnens rättigheter borde gà före de vuxnas,

Manlig omskärelse utan samtycke bör inte vara tillåtet, menar Sveriges läkarförbunds etik- och ansvarsråd. Samfundsminister Stefan Attefall (KD) är av en annan uppfattning.

– Att frånta judiska och muslimska grupper detta, det är att ge sig på religionsfriheten, säger han till Världen idag.”

Read more: http://www.exponerat.info/stefan-attefall-kd-forsvarar-religios-omskarelse/#ixzz2ruGmMC7O

Att det är att ge sig pà religionsfriheten är visserligen sant till en viss del, men tillbaka till Exponerat och dess vinkling. Det kommer alltid till att skylla allt pà muslimerna, men även judar skulle komma med massivt motstànd mot ett förbud mot omskärelse av barn, de är färre men de har andra medel att pàverka, och dà ska ni veta att jag har tydligen vissa judiska rötter, men jag anser i alla fall att man ska lyssna pà barnen först och sedan de vuxna. Inte för att det är nàgot fel pà religionerna i sig, utan det handlar om människors tolkningar av de religiösa texterna. Vad Exponerat vill fà det till är att det är muslimerna som ligger bakom alla problem, men de vàgar inte kritisera dem som beslutar och ligger bakom besluten.

Ge barnen rätt till sina kroppar!

Första Mosebok (Genesis), 17 Kapitlet

           Löftet om Isak. Omskärelsen.

 1. När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för
   honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra
   inför mig och var ostrafflig.
 2. Jag vill göra ett förbund mellan mig och dig, och jag skall
   föröka dig övermåttan.»
 3. Då föll Abram ned på sitt ansikte, och Gud talade så med honom:
 4. »Se, det förbund som jag å min sida gör med dig är detta, att du
   skall bliva en fader till många folk.
 5. Därför skall du icke mer heta Abram, utan
   <spärr>Abraham[1] skall vara ditt namn, ty jag skall
   låta dig bliva en fader till många folk.
 6. Och jag skall göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag
   komma av dig, och konungar skola utgå från dig.
 7. Och jag skall upprätta ett förbund mellan mig och dig och din
   säd efter dig, från släkte till släkte, ett evigt förbund, så
   att jag skall vara din Gud och din säds efter dig;
 8. och jag skall giva dig och din säd efter dig det land där du nu
   bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning,
   och jag skall vara deras Gud.
 9. Och Gud sade ytterligare till Abraham: »Du åter skall hålla mitt
   förbund, du och din säd efter dig, från släkte till släkte.»
 10. Och detta är det förbund mellan mig och eder och din säd efter
   dig, som I skolen hålla: allt mankön bland eder skall omskäras;
 11. på eder förhud skolen I omskäras, och detta skall vara tecknet
   till förbundet mellan mig och eder.
 12. Släkte efter släkte skall vart gossebarn bland eder omskäras,
   när det är åtta dagar gammalt, jämväl den hemfödde tjänaren och
   den som är köpt för penningar från något främmande folk, och som
   icke är av din säd.
 13. Omskäras skall både din hemfödde tjänare och den som du har köpt
   för penningar; och så skall mitt förbund vara på edert kött
   betygat såsom ett evigt förbund.
 14. Men en oomskuren av mankön, en vilkens förhud icke har blivit
   omskuren, han skall utrotas ur sin släkt; han har brutit mitt
   förbund.»

 15. Och Gud sade åter till Abraham: »Din hustru Sarai skall du icke
   mer kalla Sarai, utan <spärr>Sara[2] skall vara hennes
   namn.
 16. Och jag skall välsigna henne och skall också med henne giva dig
   en son; ja, jag skall välsigna henne, och folkslag skola komma
   av henne, konungar över folk skola härstamma från henne.»
 17. Då föll Abraham ned på sitt ansikte och log, ty han sade vid sig
   själv: »Skulle barn födas åt en man som är hundra år gammal?
   Och skulle Sara föda barn, hon som är nittio år gammal?»
 18. Och Abraham sade till Gud: »Måtte allenast Ismael få leva inför
   dig!»
 19. Då sade Gud: »Nej, din hustru Sara skall föda dig en son, och du
   skall giva honom namnet Isak; och med honom skall jag upprätta
   mitt förbund, ett evigt förbund, som skall gälla hans säd efter
   honom.
 20. Men angående Ismael har jag ock hört din bön; se, jag skall
   välsigna honom och göra honom fruktsam och föröka honom
   övermåttan. Tolv hövdingar skall han få till söner, och jag
   skall göra honom till ett stort folk.
 21. Men mitt förbund skall jag upprätta med Isak, honom som Sara
   skall föda åt dig vid denna tid nästa år.»
 22. Då Gud nu hade talat ut med Abraham, for han upp från honom.

 23. Och Abraham tog sin son Ismael och alla sina tjänare, de
   hemfödda och de som voro köpta för penningar, allt mankön bland
   Abrahams husfolk, och omskar på denna samma dag deras förhud,
   såsom Gud hade tillsagt honom.
 24. Och Abraham var nittionio år gammal, när hans förhud blev
   omskuren.
 25. Och hans son Ismael var tretton år gammal, när hans förhud blev
   omskuren.
 26. På denna samma dag omskuros Abraham och hans son Ismael;
 27. och alla män i hans hus, de hemfödda tjänarna och de som voro
   köpta för penningar ifrån främmande folk, blevo omskurna tillika
   med honom.

[1] D. ä. fader till många.
[2] D. ä. furstinna.

Exponerat har hängt ut mig…

Etiketter

, , , ,

En vän till mig pà Facebook som är socialdemokrat, som har varit med i Sverigedemokraterna blev uthängd pà Exponerat, inklusive jag är med i den listan. Jag är inte den som tystas av sànt. Tvärtom det taggar mig och jag ger tillbaka med munhugg utan att gà till rena personangrepp.

De har ju gjort bort sig själva, de borde ju se att jag sympatiserar med den franska högern. De kommer även med rena lögner i deras artikel, ingen sanning med andra ord. Men de är inte direkt intelligenta när de hänger ut folk pà det viset, även om Expo skulle syssla med det sà leder inte hämnd till nàgot gott.

Vad tror dessa herrar egentligen att artikeln leder till? Snarare till absolut ingenting, det är till att göra bort sig där. Jag är mer socialliberal i mina politiska àsikter. Vad AFA sysslar med är inget som intresserar mig i alla fall, det har aldrig intresserat mig. Jag har mànga meningsmotstàndare som stödjer AFA.

Och den làten av och med Bruce Springsteen säger mycket om mig, sà nu fick ni en fiende som är besvärlig att handskas med, ty jag sänker mig inte till er nivà. Jag kommer att bemöta er med fakta, med det som berör det verkliga livet. Sà kära EXPONERAT, mina motattacker kommer nu.

Tja, imorgon sà blir man 40...

Källa :

Jönköpingsbon som åtalas för hets mot folkgrupp är socialdemokrat med AFA-sympatier – se vänlistan här UPPDATERAD

Read more: http://www.exponerat.info/jonkopingsbon-som-atalas-for-hets-mot-folkgrupp-ar-socialdemokrat-med-afa-sympatier/#ixzz2rjHRZ6w4

Argumentum ad hominem

Etiketter

, , , , ,

När argumenten tryter så kommer personangreppen, vilket inte leder till en givande debatt när sakfrågor glöms bort. Att angripa en person istället för sakfrågan är ett tecken på att man har förlorat debatten.

Som före detta medlem av dåvarande Homosossarnas styrelse 2004, aktiv i den svenska politiken, sedan flytt till Frankrike och engagerade mig i Parti Socialiste, men kände mig inte hemma där, vilket ledde till att jag tittade mer på UMP, Union pour un Mouvement Populaire, den politik som jag intresserade mig i är mer att finna en balans mellan det privata och statliga. Jag ser inga fördelar med enbart kapitalismen eller kommunismen, men problemet är inte att vi har olika politiska åsikter utan att debatter lätt spårar ur och leder till personangrepp. Jag har ju fått känna på förolämpningar på grund av mina politiska åsikter, fast jag kommer överens med de flesta av mina meningsmotståndare.

Jag har många vänner från olika politiska partier och kan se att det finns mycket bra i de flesta partiprogram. Men det som irriterar mig är när personangreppen kommer fram. När argumenten tryter så kommer personangreppen, vilket inte leder till en givande debatt när sakfrågor glöms bort. Att angripa en person istället för sakfrågan är ett tecken på att man har förlorat debatten. Jag ser hur människor som hävdar att de har rätt börjar attackera meningsmotståndaren istället för dess politiska åsikter, vilket jag anser är ett tecken på att man har förlorat debatten.

Är det allvarligt att förlora en debatt?

Nej, det är inte så att man kan vinna jämt och ständigt i olika debatter, det viktigaste är att man lär sig var gång man förlorar eller vinner en debatt så att man kan utvecklas som debattör. En debatt ska vara ett meningsutbyte och vi har alla våra olika kunskaper, beroende på social bakgrund och kultur. Men en dålig förlorare tar till personangrepp istället för att erkänna sig besegrad, fast oftast så skulle båda sidorna lära sig något av varandra. Ingen är perfekt och vi kommer från olika miljöer som har skapat våra olika identiter.

Diskutera sakfrågor, ej person.

När ni ger er in i en debatt så var beredd på att det finns saker som ni inte känner till och detsamma gäller era meningsmotståndare. Det bästa vore att hålla er till ett ämne och undvika personangrepp som kan leda till hot, allvarliga dispyter som leder till kränkningar och i värsta fall brott. Diskutera sakfrågor i en debatt, inte personen.

Argumentum ad hominem

 

Sverige tar emot 12 Eritreiska flyktingar som sökte asyl i Israel…

Etiketter

, , , , , , ,

Det har ju varit protester i Israel över hur de asylsökande har bemötts av Knesset, tusentals fluktingar som strejkar och på den tredje dagen har Fredrik Reinfeldt (M) Sveriges statsminister accepterat att ge 12 av de tusentals strejkande genom FNs flyktingbyrå UNHCR. Frågan är hur de kommer att bemötas i Sverige och varför Israel inte är beredd på att ta emot flyktingar.

Vad vill Fredrik Reinfeldt (M) med den gesten som är i högsta grad marginell?

Och Israels inrikesminister Gideon Sa’ar annonserade att ett dussin av flyktingarna lämnade frivilligt Israel för Sverige, men det är inte klart hur många som kommer att söka sig frivilligt till Sverige.

Vad kommer detta beslut att leda till?

Titta pà hur invandringspolitiken ser ut i Sverige och hur kritiserat den är av vissa politiska rörelser. Är det ett bra beslut att ta inför ett val för ett parti som har fått ta mycket kritik som regeringsparti? Nej, men av humanitära skäl skall självklart flyktingar beviljas asyl. Men kritiken som riktas mot invandringspolitiken är att dessa flyktingar saknar identitetshandlingar och ljuger om sina identiteter. Att de inte vill anpassa sig till den svenska kulturen. Men får flyktingarna chansen att anpassa sig till det svenska samhället? Jag vet faktiskt inte, men en lyckad integration bygger på ett samspel mellan flyktingarna och Svenskarna, vilket politikerna i dagens Sverige inte har lyckats med att lösa.

Ja, de flesta som kommer till Sverige som invandrare eller flyktingar klarar ju av att integreras i det svenska samhället, men det finns självklart individer som inte är intresserade av att integreras, eller assimileras som vissa politiska organisationer föredrar att säga. Fast på Internet så finns det krafter som motverkar en lyckad integration, även de som har rätt i sak. En viktig del att ta tag i är just integrationsfrågan. Hur ska en lyckad integration anpassad till det svenska förhållandet se ut? Det är en viktigt fråga att börja med, dels för att minska på rasistiska attacker, dels för att flyktingar och invandrare ska kunna integreras i samhället. För att detta ska kunna bli verklighet så behövs det en större förståelse om hur det ser ut i de kommuner där flyktingarna ska placeras. Det är också en ekonomisk fråga, alla kommuner har inte möjligheter att ta emot flyktingar.

Vad behövs det göras?

Det finns ekonomiska begränsningar att ta hänsyn till, det är inget nytt, det är inte heller bra att dra ner på äldreomsorgen för att skapa flyktingförläggningar. Det är minst sagt uselt att behandla de äldre med en bristande respekt. Det är sant att Sverige inte har en stor kapacitet för att ta emot fler flyktingar, det behövs en paus för att de flyktingar som redan finns i Sverige får en chans att integreras och accepteras. Framförallt så behövs det skapas interkulturella dialoger, där folk kan ta del av varandras kulturer och bygga broar. Det kommer att ta tid, men även om det ser omöjligt ut så kan det fungera. Fast som i alla grupper sà finner man även kriminella bland flyktingarna, inför lagen ska vi vara lika och de som begår brott ska självklart straffas efter brottets grovhet, utvisning borde inte vara främmande för riktigt grova brott som våldtäkt.

Källhänvisningar :

http://www.dn.se/nyheter/varlden/rashets-mot-afrikanska-flyktingar-i-israel/

http://www.haaretz.com/news/national/.premium-1.567364

http://www.haaretz.com/news/national/1.567450

Källhänvisningar

Etiketter

, ,

Nu tänker jag ge er tips i all välmening oavsett politiska àsikter, det handlar om källhänvisningar i bloggartiklar med tanke pà det här!

1. En artikel med källhänvisning gör artikeln trovärdigare.

När ni finner en artikel i en tidning, pà en hemsida oavsett om det handlar om ett universitet eller politiska hemsidor, länka alltid till artikeln eller artiklarna sà att man med lätthet finner artiklarna. Det gör faktiskt artiklarna trovärdigare.

2. Är det viktigt att länkarna syns?

 

Ja och nej, det viktigaste är att det är tydligt att artikeln är länkad till de artiklar som den behandlar. Det underlättar för er att bekräfta era uppgifter och gör er trovärdigare under en debatt.

3. Härskartekniker vid avsaknad av källhänvisning.

 

Oavsett vad ni har för àsikter sà kom aldrig med att ni vet mer, utan debattera istället sakfràgan, ty ni känner inte er meningsmotstàndare. Lyssna pà vad denne säger istället för att komma med personangrepp, ty i slutändan är det ni som saknar kunskap om ni màste komma med sàna pàstàenden!

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 711 andra följare