Mona Sahlin och Tess Asplund, kvinnor i sociala medier…

Taggar

, , , , , , , , ,

Mona Sahlin avgår efter felaktigt intyg

Mona Sahlin avgår med omedelbar verkan som regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, bekräftar kulturdepartementet för Aftonbladet.

Expressen avslöjade tidigare under onsdagen att Mona Sahlin intygat att en av hennes medarbetare tjänat betydligt mer än vad han gjort.

Anders Jakobsson, åklagare vid Särskilda åklagarkammaren, har inlett en förundersökning om osant intygande.

Mona Sahlin (S) har med all säkerhet begàtt tjänstefel, men sà fort hon har gjort nàgot sà ska det till ett drev, det känns som om kvinnor inte har rätt att göra fel. Carl Bildt (M) har med all säkerhet begàtt betydligt allvarligare fel än vad Mona Sahlin (S) har gjort under hela sin livstid, inte ett ord i dagens läge om Lundins Oil och dess skumraskaffärer. När det kommer till Mona Sahlin sà tas Toblerone-affären upp än idag, det är ju sà att det pratas om Mona Sahlin hela tiden, hon kallas Mona Muslim av mànga. Om det bara kunde vara sà att manliga politiker kunde dras upp lika mycket som kvinnliga. Det verkar sà att starka kvinnliga karaktärer skrämmer en hel del, men det finns ingen anledning att särbehandla kvinnor och män i politiken, gà pà det som sägs istället.

Làt nu àklagaren fà genomföra sin förundersökning, det finns ingen anledning att spekulera i det som Mona Sahlin har gjort. Ja, hon avgick med omedelbar verkan och det kan vara för att hennes familj ska slippa ett drev, fast det kommer ju ett drev för att det är Mona Sahlin (S) i alla fall.

13177065_10153445767056587_1835683225011601443_n

En annan kvinna som fàr ta mycket är Tess Asplund, hon kallas vänsterextremist bara för att hon har tagit ställning mot nazism, det hon gjorde i Borlänge var troligen arrangerat med fotografen David Lagerlöf som arbetar àt Expo, men med tanke pà hennes storlek sà var det i alla fall modigt av henne. Fast hon är knappast en vänsterextremist sà länge hon använder icke-vàldsmetoder för att markera sin position.

Vänsterextremister är vàldsamma individer som söker sig till vàld och förstörelse, det verkar ju inte Tess Asplund göra. Man fàr lov att tàla hennes sätt att protestera sà länge hon inte tar till vàldsamheter. Jag märker ju att hon anses vara värd att uppmärksammas trots allt, även Jonny Puma Höglin pà en av bilderna här ovan anses vara vänsterextremist. De kanske är extrema i sina sätt att agera, men sà länge det inte är vàldsamheter sà är det onödigt att komma med pàstàenden att de är vänsterextremister.

Motdemonstranter som söker vàld är inga som jag gillar, det motverkar hela syftet och gynnar de som har tillstànd att demonstrera. Ska man motdemonstrera sà ska det ske genom fredliga metoder och inte förstörelse. Det finns folk som innovativa i sina metoder, dynga pà gräsmattan, klä ut sig till clowner, vända ryggen till när ett parti har sina tal och andra fredliga metoder. Jag söker inte att försvara de som stör demonstrationerna och framförallt inte de vàldsamma metoderna som att kasta gatusten.

Kvinnor i sociala medier verkar med all säkerhet hängas ut mer än män som har begàtt grova tjänstefel eller som i Tess Asplunds fall, agera med en stark vilja. Det känns inte som om att män hängs ut lika mycket, det skulle vara Gustav Fridolin i sà fall. Det är dags att vàga behandla män och kvinnor likadant i offentligheten, en offentlig person ska självklart vàga erkänna att denne har begàtt ett fel, ta ansvar för sina handlingar. Det som inte ska existera är att kvinnor ska dras med gamla synder medan män förlàts.

Maria Thunholm

Fd styrelseledamot Homosossarna (HBT-S)

Anna Kinberg Batra, ytterligare en som sparkar på utsatta människor…

Taggar

, , , , , ,

INRIKES| Enligt Moderaterna sker det för mycket bidragsfusk kopplat till fattiga hushåll. Därför kräver Moderaterna en lagändring som öppnar upp för att myndigheterna ska kunna göra oanmälda hembesök hos fattiga.

Det makabra förslaget innebär att fattiga människor inte ska ha rätt till samma integritet och privatliv som alla andra. Fullt rimligt enligt Moderatledaren.

– Jag tycker att det är rimligt att det är ordning och reda och att vi ställer krav säger Anna Kinberg Batra i en kommentar till SVT.

Moderaterna säger rakt ut att de är beredda att ändra lagstiftningen för att inskränka integriteten för fattiga. Till SVT säger Anna Kinberg Batra att Moderaterna vill ändra socialtjänstlagen för att göra de oanmälda hemkontrollerna obligatoriska.

Anna Kinberg Batra (M), vågar du du attackera skattesmitarna eller ska du enbart sparka nedåt på de redan utsatta. Bara för att man är i en situation där man behöver ett socialt stöd så är man ingen bidragsfuskare, vilket har bevisats om och om igen. Jag är övertygad om att vad dagens politiker behöver attackera är fuskarna som har lämnat landet för att slippa betala skatt i Sverige, ändock så är de verksamma i Sverige genom bulvaner.

Det finns redan medel att kontrollera medborgare utan ”obligatoriska hembesök”, det är ju fusk som intresserar er och det finner ni inte i hemmen, utan på bankkonton och i olika register. Ni vet ju redan vad som ges genom sociala försäkringar och överstiger den månatliga summan så finns det ju skäl att misstänka att personen ifråga har ett svartjobb bredvid. Det finns inget skäl till att ge er på de utsatta personernas integritet.

Den personliga integriteten är viktig för att finna kraft så man orkar tillfriskna och söka arbete, det gör man inte genom att begå ett brott mot mänskliga rättigheter och inskränka på den personliga integriteten. Det finns saker som jag håller med er Moderater om, men individens rättigheter ska respekteras och det ska även gälla fattiga människor, ty ens situation ska inte ändra ens rättigheter till en personlig integritet. Att Försäkringskassan kontrollerar att vederbörande är hemma enligt läkarens sjukskrivning är en sak, men inte att de går in i hemmet.

Nej, ingen ska ha rätt att gå in i en utsatt persons hem, förutom om det nu gäller ett domstolsbeslut eller misstanke om brott. Det är inte första gången som Moderaterna skyller på utsatta människor trots att bevisen visar att fusket existerar inte i den omfattning som M har velat manipulera siffrorna till.

Ja, jag går med på att man kontrollerar min inkomst via min bank, men inte att man gör ett ”obligatoriskt hembesök” för då vägras de inträde i mitt hem. Nu kommer jag inte att få hembesök eftersom jag inte bor i Sverige, det är ett exempel på hur jag skulle ha agerat, jag skulle även ha de mänskliga rättigheterna på dörren.

Det finns moderater som tycker att det är ett fruktansvärt förslag som lever i verkligheten, de vet att dessa ”obligatoriska hembesök” kommer bara att öka kostnaderna för ett uselt resultat. Men du och dina gelikar, Anna Kinberg Batra, ni vet inte hur det är att vara utsatt i en situation som gör det omöjligt att betala sina räkningar. Det är då man är i en utsatt situation man behöver den personliga integriteten ännu mer, det ger en styrka att kämpa för att få det bättre.

Min blogg heter: Finns mitt Sverige kvar? 

Finns mitt Sverige kvar? Nej, för allt som våra mor- och farföräldrar kämpade för har ni raserat, den sociala tryggheten handlar inte enbart om ekonomi, utan även om en social trygghet mellan medborgare och staten. Det är framförallt den tryggheten ni har raserat och det förtroende som fanns gentemot er politiker har ni lyckats rasera, det är en verklig succé. Politikerföraktet sprider ut sig, det är fullt förståeligt att det gör det som ni politiker behandlar det svenska folket. Ni spottar på det svenska folket!

 

Maria Thunholm

F.d. styrelseledamot HBT-S

ARCR, en antirasistisk cyberrörelse som föll…

Taggar

, , , , , , ,

Vad var ARCR?

Antirasistiska cyberrörelsen hette den i alla fall, som idé tycker jag att det är bra att det finns en mötesplats för antirasister. Fast det var ingen antirasistisk cyberrörelse, det var en liten grupp människor som förföljde oliksinnade och andra som delade deras syn, men inte deras metoder. Jag var en av dem som förföljdes av den inre kärnan för att jag inte höll tyst när de startade drevet mot De Fria och Carl Norberg, jag har haft mina duster med den herren, fast tänker inte delta i nàgot drev mot honom. De övriga i De Fria har rätt att uttrycka sina àsikter om bankernas styre, men alla ansàgs vara antisemiter om de sympatiserade med De Fria och idén om att det behövs en bankreform. Ja, ARCR använde metoder som jag inte gillar, STASI hade varit stolta över sina elever.

Vilka var med i ARCR?

Det var folk som inte ens visste om att de var med, även folk som trodde pà idén ARCR, mànga hoppade av och en av dem blev förföljd för att hon inte kunde stà bakom det som kärnan stod för. En av grundarna var tidigare min vän med, fast det tog slut för att vi inte kunde dela pà metoderna, ärligt talat var han en uppskattad debattör tidigare làngt innan ARCR.

Vilka stod bakom förföljelsen av oliktänkande?

Det första man fàr tänka pà är att alla deltog inte i förföljandet, en del samtyckte nog, fast ärligt talat sà var det inte mànga som var aktiva i förföljandet av andra. Det handlar i grunden om en liten grupp människor som förföljde andra människor, vilket jag ser som faktiskt blev förföljd av dem. Folk är rädda för dessa personer med rätta, ty de gör skada, men deras rädsla drabbar folk som inte stödjer de andras metoder som gick ut pà att förfölja människor.

ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget.

Alltsà ni som anklagade mig för att stödja ARCR:s metoder har fel, däremot tänker jag inte sänka mig till deras làga nivà. Jag stàr upp för àsikts- och yttrandefrihet, det pris jag fàr betala är jag beredd pà att betala. ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget. Jag ger dem rätten att uttrycka sina àsikter, men förföljelser ska de inte syssla med i mina debattforum. Ja, jag ser gärna bàda sidornas argument i en konflikt, det hjälper för att fà en helhetsbild i längden.

Ni som var med i ARCR och inte stödde de andras metoder vet att jag stod upp för era rättigheter att uttrycka er, de som sysslade med förföljandet fick lämna mina debattforum, fast inte de andra som skötte sig. Nej, jag legitimerade inte deras metoder, utan visade att jag inte sänkte mig till deras nivà, det krävs bevis för att jag ska agera. Godtyckligt agerar jag inte pà grund av deras grupptillhörighet.

Jag avskyr än idag ARCR:s metoder, men dessa ”antirasister” har bara sökt sig till andra grupper och de kommer nog att börja om igen.

Maria Thunholm

Våldtäktsoffer används som slagträ…

Taggar

, , , , , ,

Våldtäktsoffer används som slagträ i debatter om migrations- och asylpolitiken på Internet i sociala medier, det är något som jag irriterar mig på eftersom jag blev utsatt för det i Châtelet, centrala Paris. Det är inte av omtanke för svenska kvinnor som våldtäktsoffren används i sociala medier när det gäller att beskydda dem. Det känns verkligen som om en del män säger: rör inte våra kvinnor, ty de är våra ägodelar.

Jag tänker inte dra fram alla artiklar, det är min empiri som jag har sett i flera år på Internet, framförallt i debatter om asylanter, det finns en gemensam nämnare i våldtäktsfallen och det är 98% av dem begås av män, vilket inte betyder att alla män begår dessa våldtäkter.

Ja, det finns en kvinnosyn som behövs ses över i en hel del länder, men det gör man inte genom att hoppa på utsatta grupper, även om kvinnosynen behövs bearbetas, det görs bäst genom att arbeta med dessa grupper och inte genom att anklaga dem som grupp. Jag har blivit överfallen av ”araber och en mörkhyad”, samtidigt fick jag det bästa stödet av algerier och marockaner efteråt. Det är genom att arbeta med dem som man kan få till en varaktig förändring och det sker genom utbildning, genom diskussioner och möten.

Lösningen är oftast så enkel att man missar den, framför ögonen. Det gäller att se till att förändringen kommer inifrån och det sker genom utbildning av lokalbefolkningar. De lokala kulturerna spelar roll, men ett yttre inflytande finns alltid. Genom att samarbeta med lokalbefolkningar så finns det en större chans att få till en varaktig förändring.

Maria Thunholm

Tankar om Pierre Bourdieu – 1

Taggar

, , , , , , ,

Jag läser en bok av Pierre Bourdieu, La domination masculine (den manliga dominansen), det som han beskriver är ju riktigt. Jag kommer att skriva ner mina tankar om boken under resans gång, men i många fall är jag tvungen att ge honom rätt.
12647006_1249554325061297_1206739073228617459_n

Mannen har ju den aktiva rollen och tar sig rätten att bestämma över kvinnan som har den passiva rollen, socialt sett. Han pratar mycket om Medelhavsområdet och Europa/Amerika. Den manliga dominansen existerar i olika former beroende på traditioner och seder.
Det finns områden där kvinnor hör hemma, det är socialt beslutat så och områden där män hör hemma. Ve den som bryter mot mönstret, vilket jag gör, vilket jag får höra eftersom jag arbetar i praktiken uteslutande med män.

Det kvinnliga könet är mer ”skyddad”, det ska skyddas och underkastas det manliga. ”Kvinnan ska veta sin plats”-mentaliteten finns där. En man som man ser på som en ”kvinna” finner att medvetenheten om kroppen får en helt annan betydelse. Hans vitalitet underkastas de andra om de ger honom en homosexualitet som roll.

Mina reflektioner :

Ska kvinnor i samhällen där mannen har en ännu tydligare roll som överordnad och där kvinnan åsidosätts kunna göra något, så måste de få verktygen till att skapa förändringarna. Var förändring måste komma inifrån gruppen.

Visst kan utomstående ge sitt stöd, men då de inte känner till traditionen så kan de omöjligt skapa en varaktig förändring.

I Europa så finns det än idag en manlig dominans, visserligen tar det sig andra former, ve den kvinna som säger emot en man som har bestämt sig för att han har rätt. Kvinnan kan bli kallad ”hora” eller dylikt för att hon säger ifrån, hon nedvärderas för att hon ska veta sin plats.

Ps: jag har läst sociologi.

Maria Thunholm

Förminska inte strukturerna…

Taggar

, , , , , ,

Det börjar bli tjatigt det här med att det inte får pratas om att 98% av alla våldtäkter begås av män, men det fungerar bra att anklaga alla muslimska män som grupp, det är ju inte så att alla män begår en våldtäkt i sina liv, det handlar om en minoritet. Däremot påverkas ju även mäns attityder av vissa patriarkatiska och kulturella strukturer, det är män som begår våldtäkt för att visa sin makt och sätta kvinnan på plats. Det sker världen över, amerikanska soldater gjorde det i Mellanöstern, franska soldater gjorde det i Algeriet, män från Daesh gör det och listan är lång.

Ja, det är bra att ni män säger ifrån när det gäller våldtäkter, det behövs verkligen. Det ni inte får göra är att förneka att ni påverkas för att sedan anklaga alla män från Mellanösterna för att vara potentiella våldtäktsmän, en liten del av männen är potentiella våldtäktsmän oavsett ursprung. Jag har varit utsatt för en gruppvåldtäkt och sexuellt ofredande, det jag inte gör är att anklaga alla män.

De strukturer som så många av er förnekar finns oavsett om ni kallar det patriarkat eller kultur, det finns självklart kulturella skillnader att ta med i beräkningen, men generellt så har kvinnors inflytande förminskats genom tiderna, de tre monoteitiska religionerna är starkt påverkade av det som kallas patriarkat, i Europa har vi kommit långt när det gäller jämlikhet mellan könen och andra samhällsgrupper. Ja, än idag är det mest kvinnor som tar hand om barnen, de fysiska skillnaderna kan vi inte förneka. De första månaderna är det mamman som tar hand om barnen, men med tiden kan pappan eller andra gripa in för att ta hand om barnen. Alltså kan lika väl pappan stanna hemma med ett sjukt barn, men här i Frankrike är det mest mamman som stannar hemma med ett sjukt barn och det syns i företagens syn på kvinnor.

Det pratas mycket om lönerna, visst ges det nog samma timlön, men det är kvinnorna som tar det största ansvaret för barnen och det straffar sig. Strukturerna finns där oavsett om vi kallar det patriarkat eller kultur och det yttersta tecknet är våldtäkterna. Strukturer beror enbart på oss och vad vi gör, de förändras med tiden om vi gynnar en förändring.

Att vara feminist innebär inte att man hatar män, ej heller att man är kvinna, däremot att man ser orättvisor och vill förändra samhället till det bättre för alla. Nej, jag förnekar inte att det finns rabiata feminister som förstör för andra feminister med olika politiska övertygelser.

Maria Thunholm

Tolerans gentemot oliktänkande…

Taggar

, , , , , , ,

Kan man lära sig leva med dem man hatar?

Tolerans inom politiken handlar om att tolerera uppfattningar som avviker från de egna. Att man trots sitt ogillande inte är beredd att med lagstiftning eller våld tysta sina meningsmotståndare. Ett öppet demokratiskt samtal är alltså beroende av tolerans, eftersom människor behöver ha garantier om att inte utsättas för repressalier om de yttrar något obekvämt. Kritik är en sak, intolerant repression är något annat. Som Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förlagschef på Timbro, skriver: ”Tolerans är granne med förtryck, inte med kärlek. Det är ett handlingsalternativ som bara är aktuellt inför det vi ogillar.” (BT 11/1)

Det som Ivar Arpi tar upp är viktigt, intoleransen i den politiska sfären är emellanàt obehaglig, det är en tolerans gentemot andra och deras àsikter som behövs. Att hata àsikterna är inte att hata personen bakom àsikterna, men det är där intoleransen kommer in. För att kunna debattera sà màste man tolerera personens närvaro i en debatt, vilket sker väldigt sällan när det kommer till nationalister.

Att jag som socialliberal tolererar Sverigedemokraternas àsikter handlar i grunden om att jag ser människan bakom àsikterna. Jag har bekanta som är med i de partier som sà mànga antirasister inte tolererar. Men tolerans handlar inte om att hàlla med meningsmotstàndare, det ger däremot en möjlighet till att nà sina meningsmotstàndare och kunna föra fram sina synpunkter pà ett civiliserat sätt i en debatt. Det som mànga av Sverigedemokraternas väljare och sympatisörer har fàtt känna pà är ett pàhopp av en liten klick fràn vänsterrörelser som kallar sig antirasistiska, men deras intolerans drabbar även liberaler med vàld och hot. De klarar inte av att tolerera SD:s närvaro i politiken.

 

Ja, det pratas mycket om Sverigedemokraterna i artikeln, de tolereras inte trots att de är demokratiskt valda till Riksdagen. Vad jag än tycker om partiet sà är jag sà illa tvungen att tolerera att de är valda av sina väljare, en del av dem känner jag som sà mànga andra. Nej, jag ser inga monster, jag tolererar deras àsikter för att jag ser ett missnöje bakom àsikterna. Min intolerans berör inte deras àsikter om invandrings- och flyktingpolitiken, det är när det kommer till rena hatbrott jag är intolerant, ärligt talat har jag faktiskt sett Sverigedemokrater reagera pà hatbrott. Jag är övertygad om att Sverigedemokraternas sympatisörer är inga rasistiska monster, men de intoleranta personerna som finns hos SD:s anhängare har jag svàrt för. Det gàr att kritisera integrationspolitiken utan att dra in utsatta grupper, men problemet som jag stöter pà är andra antirasister som direkt ska nedvärdera SD:are som personer istället för att gà pà deras àsikter och de visar sin intolerans. För att kunna debattera med en SD:anhängare sà màste man tolerera deras àsikter, vilket betyder att man är beredd pà att motbevisa dem i en debatt.

Fràgan är om de intoleranta personerna oavsett àsikter är beredda pà att tolerera de andras àsikter ? Jag är övertygad om att det kan ske med en mognad och att de kan tolerera de andras àsikter för att argumentera för sin sak. Tyvärr finns det mycket intolerans som beror pà övriga partiers intolerans gentemot SD, det försvàrar en debatt avsevärt.

Tolerans gentemot oliktänkande är viktigt för att kunna framföra sina egna argument, ty det skapar utrymme för att lyssna pà varandras argument.

Maria Thunholm

Förföljelse är ej den rätta vägen

Taggar

, , , , , , ,

Jag med andra har blivit förföljda av vissa antirasister, nu har även andra antirasister reagerat pà deras personliga intriger. Det som dessa personer har skapat är osämja bland oss antirasister, även omöjliggjort mànga debatter med SD-anhängare pà grund av deras förföljelser av dem. De har ringt upp arbetsgivare och familjemedlemmar, de har raserat mànga möjligheter till en debatt.

ARCR min status FB

Ja, det är fruktansvärt när det ska skyllas pà muslimer för att de är muslimer, även andra ämnen är laddade. Saken är den att om man förföljer folk för deras àsikters skull sà leder det till ilska som drabbar andra som inte förföljer människor. Man bemöter àsikterna i en debatt, om det inte handlar om hot och andra brott.

Det finns folk som jag och de försöker bemöta àsikterna, men för en del sà är det inte den metod som de söker. Nej, de förföljer folk, även likasinnade och det skadar som sagt en antirasistisk rörelse i längden.

Jag tänker inte förfölja de personer som föföljde mig, jag har en skärmdump pà det som har skett, men de ska veta att bara för att de skapar en ny grupp med ett nytt namn sà sänker jag inte garden. Ser jag dem förfölja folk sà tar jag kampen med dem öppet, utan att sänka mig till deras nivà. De har inte förstàtt att de skadar människor och det gäller även likasinnade som de skadar.

En garde, j’en suis bien prête à me combattre !

Maria Thunholm

Jag funderar lite pà missförstànd…

Taggar

, , , , , , ,

Jag har varit med i en grupp som nu är nedstängd för att i sin tur skapas igen, en viss feminist var ju pà mig, , trots att jag inte gav mig pà henne. Fast ärligt talat var jag lite väl känslig pà grund av ett stormigt förhàllande med med dispyter i rad, sà jag sàg i henne en möjlighet att avreagera mig pà sà mitt försvar kan ha blivit lite väl hàrt. Sedan dess har jag inte brytt mig om att kommentera hennes inlägg, men hon var snabbt framme att tro det.

Ja, det har kommit inlägg fràn hennes hàll där hon faktiskt sàg att jag höll med henne, dà verkade hon nöjd. Jag kan förstà henne sà utsatt som person hon har varit, men hon är väldigt aggressiv själv och det är provocerande för andra. Ett tips är att inte skriva fem inlägg i rad, utan att làta folk fà svara i kommentarsfälten.

Sen dess har jag själv blivit anklagad för att vara ”Feminazi” av vissa herrar, lite subtilt skrivet. Jag skulle alltsà försvara all form av feminism bara för att jag är feminist. Hur kan man överhuvudtaget gà pà det falska argumentet är nàgot jag inte begriper. Det är nàgot som bygger pà missförstànd och i sin tur skapar irritation, vilket skapar onödiga konflikter och skapar inga debatter överhuvudtaget.

Missförstànd skapas även med vilja, de bygger sina ”argument” pà falska premisser om feminismen, personligen bryr jag mig inte om nàgon kallar sig jämställdist eller ekvalarist, det är att man vill ha ett jämställt samhälle som är det viktiga för mig. Jag debatterar mer än gärna med ärliga debattörer, inte med de som kommer med epitet byggda pà falska premisser, vilka finns i alla politiska läger.

En annan fràga är flyktingpolitiken där missförstànden skapas pà falska premisser. Att man försvarar människor i nöd betyder inte att man försvarar Daesh, de är terrorister och de främsta offren är muslimerna själva. Jag ser ingen försvara Daesh, förutom de rationaliserade fanatikerna.

Ska man kunna föra en ärlig debatt och undvika missförstànd sà màste man ta till sig meningsmotstàndarens verkliga argument, inte personen bakom àsikterna. Missförstànd kommer alltid att ske i politiska debatter, fast det skadar inte att fràga vad meningsmotstàndaren faktiskt menar. Det sistnämnda har mànga väldigt svàrt för att de vill absolut ha rätt även om de har fel.

Vad säger ni om att faktiskt hàlla sig till det som man skriver i en debatt?

Maria Thunholm

Ett EUropeiskt scenario om asylmottagning…

Taggar

, , , , , , , , ,

Föreställ er att ett referendum äger rum som gör sà att var medlemsstat inom Europeiska Unionen tar emot ett en viss procent av flyktingarna, de ska fördelas jämnt inom EU, familjer ska självklart vara förenade. Jag leker bara med siffrorna, ta det inte pà allvar, vi säger att var land tar emot 40 000 flyktingar var, de fattigare medlemsstaterna fàr ett ekonomiskt stöd fràn EU för att underlätta asylhanteringen och integrationsarbetet.

union-europeenne-logo-1

Ska detta scenario fungera sà krävs det att alla EU:s medlemsstater följer samma linje pà asylmottagandet. Problemet är att det blir svàrt att fà 28 medlemsstater att följa en gemensam linje i asylmottagningen. Grekland har inga ekonomiska förutsättningar att kunna ta emot flyktingar längre, viljan kanske finns, men Greklands ekonomiska situation är katastrofal.

Ska man fà till en gemensam linje i asylmottagningen sà màste ju förutsättningen vara att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet. Till skillnad mot Grekland har Tyskland en stark ekonomi, Frankrike klarar sig relativt bra och klarar av ett asylmottagande, men det gàr inte att ha flyktingarna i storstadsregionerna, de màste spridas ut sà att integrationen underlättas.

Màlet som EU borde ha är just ett gemensamt ansvar i asylrätten, det stàr även i EU:s stadgar om att FN:s resolutioner ska följas. Det som jag ser som ett scenario är ingen verklighet, det är en idé om hur det skulle kunna fungera om vi kunde se till att de ekonomiska och grundläggande förutsättningarna finns där för att kunna säkra flyktingarnas säkerhet. Det fungerar inte om ett fàtal länder tar ett ansvar i flyktingmottagandet, det màste till en gemensam linje i EU om det ska finnas en chans för flyktingarna.

Vi säger i alla fall att vi har kunnat skapa ekonomiska förutsättningar i alla EU:s 28 medlemsstater, det finns ett ekonomiskt stöd till integrationen sà att företag kan utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen, samtidigt som den lokala befolkningen gynnas. Det skapas en dialog och de asylsökandes trauman tas seriöst, mànga har levt med làngvariga konflikter och det kan vara svàrt att gà vidare. Idén är att inte blanda ihop olika grupperingar som har varit i konflikt med varandra i asylboenden, däremot ska det bildas en dialog genom gemensamma aktiviteter, det kan vara fotbollsturnerningar, teater, konst eller vad som helst som intresserar dem. Men förgät ej att tvàng ger oftast en motsatt effekt. Fortfarande behövs en gemensam europeisk linje.

Det är inte genom att förneka den traumatism som flyktingar har upplevt som ofta bottnar i làngvariga konflikter som man lyckas med flyktingmottagandet. Det är ej heller genom att ett fàtal medlemsstater följer FN:s reolutioner om Mänskliga Rättigheter. Det krävs ett verkligt europeiskt samarbete som ser till de olika ekonomiska förutsättningarna med. Samtidigt sà finns det problem som vi i väst indirekt har skapat, jag är övertygad om att bombning av länderna i Mellanöstern skapar även en ilska som gynnar Daesh i mànga fall. Det är genom att bearbeta grundproblemen som man skapar förutsättningar för flyktingarna att bygga upp sina samhällen igen.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 821 andra följare