Våldtäktsoffer används som slagträ…

Etiketter

, , , , , ,

Våldtäktsoffer används som slagträ i debatter om migrations- och asylpolitiken på Internet i sociala medier, det är något som jag irriterar mig på eftersom jag blev utsatt för det i Châtelet, centrala Paris. Det är inte av omtanke för svenska kvinnor som våldtäktsoffren används i sociala medier när det gäller att beskydda dem. Det känns verkligen som om en del män säger: rör inte våra kvinnor, ty de är våra ägodelar.

Jag tänker inte dra fram alla artiklar, det är min empiri som jag har sett i flera år på Internet, framförallt i debatter om asylanter, det finns en gemensam nämnare i våldtäktsfallen och det är 98% av dem begås av män, vilket inte betyder att alla män begår dessa våldtäkter.

Ja, det finns en kvinnosyn som behövs ses över i en hel del länder, men det gör man inte genom att hoppa på utsatta grupper, även om kvinnosynen behövs bearbetas, det görs bäst genom att arbeta med dessa grupper och inte genom att anklaga dem som grupp. Jag har blivit överfallen av ”araber och en mörkhyad”, samtidigt fick jag det bästa stödet av algerier och marockaner efteråt. Det är genom att arbeta med dem som man kan få till en varaktig förändring och det sker genom utbildning, genom diskussioner och möten.

Lösningen är oftast så enkel att man missar den, framför ögonen. Det gäller att se till att förändringen kommer inifrån och det sker genom utbildning av lokalbefolkningar. De lokala kulturerna spelar roll, men ett yttre inflytande finns alltid. Genom att samarbeta med lokalbefolkningar så finns det en större chans att få till en varaktig förändring.

Maria Thunholm

Tankar om Pierre Bourdieu – 1

Etiketter

, , , , , , ,

Jag läser en bok av Pierre Bourdieu, La domination masculine (den manliga dominansen), det som han beskriver är ju riktigt. Jag kommer att skriva ner mina tankar om boken under resans gång, men i många fall är jag tvungen att ge honom rätt.
12647006_1249554325061297_1206739073228617459_n

Mannen har ju den aktiva rollen och tar sig rätten att bestämma över kvinnan som har den passiva rollen, socialt sett. Han pratar mycket om Medelhavsområdet och Europa/Amerika. Den manliga dominansen existerar i olika former beroende på traditioner och seder.
Det finns områden där kvinnor hör hemma, det är socialt beslutat så och områden där män hör hemma. Ve den som bryter mot mönstret, vilket jag gör, vilket jag får höra eftersom jag arbetar i praktiken uteslutande med män.

Det kvinnliga könet är mer ”skyddad”, det ska skyddas och underkastas det manliga. ”Kvinnan ska veta sin plats”-mentaliteten finns där. En man som man ser på som en ”kvinna” finner att medvetenheten om kroppen får en helt annan betydelse. Hans vitalitet underkastas de andra om de ger honom en homosexualitet som roll.

Mina reflektioner :

Ska kvinnor i samhällen där mannen har en ännu tydligare roll som överordnad och där kvinnan åsidosätts kunna göra något, så måste de få verktygen till att skapa förändringarna. Var förändring måste komma inifrån gruppen.

Visst kan utomstående ge sitt stöd, men då de inte känner till traditionen så kan de omöjligt skapa en varaktig förändring.

I Europa så finns det än idag en manlig dominans, visserligen tar det sig andra former, ve den kvinna som säger emot en man som har bestämt sig för att han har rätt. Kvinnan kan bli kallad ”hora” eller dylikt för att hon säger ifrån, hon nedvärderas för att hon ska veta sin plats.

Ps: jag har läst sociologi.

Maria Thunholm

Förminska inte strukturerna…

Etiketter

, , , , , ,

Det börjar bli tjatigt det här med att det inte får pratas om att 98% av alla våldtäkter begås av män, men det fungerar bra att anklaga alla muslimska män som grupp, det är ju inte så att alla män begår en våldtäkt i sina liv, det handlar om en minoritet. Däremot påverkas ju även mäns attityder av vissa patriarkatiska och kulturella strukturer, det är män som begår våldtäkt för att visa sin makt och sätta kvinnan på plats. Det sker världen över, amerikanska soldater gjorde det i Mellanöstern, franska soldater gjorde det i Algeriet, män från Daesh gör det och listan är lång.

Ja, det är bra att ni män säger ifrån när det gäller våldtäkter, det behövs verkligen. Det ni inte får göra är att förneka att ni påverkas för att sedan anklaga alla män från Mellanösterna för att vara potentiella våldtäktsmän, en liten del av männen är potentiella våldtäktsmän oavsett ursprung. Jag har varit utsatt för en gruppvåldtäkt och sexuellt ofredande, det jag inte gör är att anklaga alla män.

De strukturer som så många av er förnekar finns oavsett om ni kallar det patriarkat eller kultur, det finns självklart kulturella skillnader att ta med i beräkningen, men generellt så har kvinnors inflytande förminskats genom tiderna, de tre monoteitiska religionerna är starkt påverkade av det som kallas patriarkat, i Europa har vi kommit långt när det gäller jämlikhet mellan könen och andra samhällsgrupper. Ja, än idag är det mest kvinnor som tar hand om barnen, de fysiska skillnaderna kan vi inte förneka. De första månaderna är det mamman som tar hand om barnen, men med tiden kan pappan eller andra gripa in för att ta hand om barnen. Alltså kan lika väl pappan stanna hemma med ett sjukt barn, men här i Frankrike är det mest mamman som stannar hemma med ett sjukt barn och det syns i företagens syn på kvinnor.

Det pratas mycket om lönerna, visst ges det nog samma timlön, men det är kvinnorna som tar det största ansvaret för barnen och det straffar sig. Strukturerna finns där oavsett om vi kallar det patriarkat eller kultur och det yttersta tecknet är våldtäkterna. Strukturer beror enbart på oss och vad vi gör, de förändras med tiden om vi gynnar en förändring.

Att vara feminist innebär inte att man hatar män, ej heller att man är kvinna, däremot att man ser orättvisor och vill förändra samhället till det bättre för alla. Nej, jag förnekar inte att det finns rabiata feminister som förstör för andra feminister med olika politiska övertygelser.

Maria Thunholm

Tolerans gentemot oliktänkande…

Etiketter

, , , , , , ,

Kan man lära sig leva med dem man hatar?

Tolerans inom politiken handlar om att tolerera uppfattningar som avviker från de egna. Att man trots sitt ogillande inte är beredd att med lagstiftning eller våld tysta sina meningsmotståndare. Ett öppet demokratiskt samtal är alltså beroende av tolerans, eftersom människor behöver ha garantier om att inte utsättas för repressalier om de yttrar något obekvämt. Kritik är en sak, intolerant repression är något annat. Som Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förlagschef på Timbro, skriver: ”Tolerans är granne med förtryck, inte med kärlek. Det är ett handlingsalternativ som bara är aktuellt inför det vi ogillar.” (BT 11/1)

Det som Ivar Arpi tar upp är viktigt, intoleransen i den politiska sfären är emellanàt obehaglig, det är en tolerans gentemot andra och deras àsikter som behövs. Att hata àsikterna är inte att hata personen bakom àsikterna, men det är där intoleransen kommer in. För att kunna debattera sà màste man tolerera personens närvaro i en debatt, vilket sker väldigt sällan när det kommer till nationalister.

Att jag som socialliberal tolererar Sverigedemokraternas àsikter handlar i grunden om att jag ser människan bakom àsikterna. Jag har bekanta som är med i de partier som sà mànga antirasister inte tolererar. Men tolerans handlar inte om att hàlla med meningsmotstàndare, det ger däremot en möjlighet till att nà sina meningsmotstàndare och kunna föra fram sina synpunkter pà ett civiliserat sätt i en debatt. Det som mànga av Sverigedemokraternas väljare och sympatisörer har fàtt känna pà är ett pàhopp av en liten klick fràn vänsterrörelser som kallar sig antirasistiska, men deras intolerans drabbar även liberaler med vàld och hot. De klarar inte av att tolerera SD:s närvaro i politiken.

 

Ja, det pratas mycket om Sverigedemokraterna i artikeln, de tolereras inte trots att de är demokratiskt valda till Riksdagen. Vad jag än tycker om partiet sà är jag sà illa tvungen att tolerera att de är valda av sina väljare, en del av dem känner jag som sà mànga andra. Nej, jag ser inga monster, jag tolererar deras àsikter för att jag ser ett missnöje bakom àsikterna. Min intolerans berör inte deras àsikter om invandrings- och flyktingpolitiken, det är när det kommer till rena hatbrott jag är intolerant, ärligt talat har jag faktiskt sett Sverigedemokrater reagera pà hatbrott. Jag är övertygad om att Sverigedemokraternas sympatisörer är inga rasistiska monster, men de intoleranta personerna som finns hos SD:s anhängare har jag svàrt för. Det gàr att kritisera integrationspolitiken utan att dra in utsatta grupper, men problemet som jag stöter pà är andra antirasister som direkt ska nedvärdera SD:are som personer istället för att gà pà deras àsikter och de visar sin intolerans. För att kunna debattera med en SD:anhängare sà màste man tolerera deras àsikter, vilket betyder att man är beredd pà att motbevisa dem i en debatt.

Fràgan är om de intoleranta personerna oavsett àsikter är beredda pà att tolerera de andras àsikter ? Jag är övertygad om att det kan ske med en mognad och att de kan tolerera de andras àsikter för att argumentera för sin sak. Tyvärr finns det mycket intolerans som beror pà övriga partiers intolerans gentemot SD, det försvàrar en debatt avsevärt.

Tolerans gentemot oliktänkande är viktigt för att kunna framföra sina egna argument, ty det skapar utrymme för att lyssna pà varandras argument.

Maria Thunholm

Förföljelse är ej den rätta vägen

Etiketter

, , , , , , ,

Jag med andra har blivit förföljda av vissa antirasister, nu har även andra antirasister reagerat pà deras personliga intriger. Det som dessa personer har skapat är osämja bland oss antirasister, även omöjliggjort mànga debatter med SD-anhängare pà grund av deras förföljelser av dem. De har ringt upp arbetsgivare och familjemedlemmar, de har raserat mànga möjligheter till en debatt.

ARCR min status FB

Ja, det är fruktansvärt när det ska skyllas pà muslimer för att de är muslimer, även andra ämnen är laddade. Saken är den att om man förföljer folk för deras àsikters skull sà leder det till ilska som drabbar andra som inte förföljer människor. Man bemöter àsikterna i en debatt, om det inte handlar om hot och andra brott.

Det finns folk som jag och de försöker bemöta àsikterna, men för en del sà är det inte den metod som de söker. Nej, de förföljer folk, även likasinnade och det skadar som sagt en antirasistisk rörelse i längden.

Jag tänker inte förfölja de personer som föföljde mig, jag har en skärmdump pà det som har skett, men de ska veta att bara för att de skapar en ny grupp med ett nytt namn sà sänker jag inte garden. Ser jag dem förfölja folk sà tar jag kampen med dem öppet, utan att sänka mig till deras nivà. De har inte förstàtt att de skadar människor och det gäller även likasinnade som de skadar.

En garde, j’en suis bien prête à me combattre !

Maria Thunholm

Jag funderar lite pà missförstànd…

Etiketter

, , , , , , ,

Jag har varit med i en grupp som nu är nedstängd för att i sin tur skapas igen, en viss feminist var ju pà mig, , trots att jag inte gav mig pà henne. Fast ärligt talat var jag lite väl känslig pà grund av ett stormigt förhàllande med med dispyter i rad, sà jag sàg i henne en möjlighet att avreagera mig pà sà mitt försvar kan ha blivit lite väl hàrt. Sedan dess har jag inte brytt mig om att kommentera hennes inlägg, men hon var snabbt framme att tro det.

Ja, det har kommit inlägg fràn hennes hàll där hon faktiskt sàg att jag höll med henne, dà verkade hon nöjd. Jag kan förstà henne sà utsatt som person hon har varit, men hon är väldigt aggressiv själv och det är provocerande för andra. Ett tips är att inte skriva fem inlägg i rad, utan att làta folk fà svara i kommentarsfälten.

Sen dess har jag själv blivit anklagad för att vara ”Feminazi” av vissa herrar, lite subtilt skrivet. Jag skulle alltsà försvara all form av feminism bara för att jag är feminist. Hur kan man överhuvudtaget gà pà det falska argumentet är nàgot jag inte begriper. Det är nàgot som bygger pà missförstànd och i sin tur skapar irritation, vilket skapar onödiga konflikter och skapar inga debatter överhuvudtaget.

Missförstànd skapas även med vilja, de bygger sina ”argument” pà falska premisser om feminismen, personligen bryr jag mig inte om nàgon kallar sig jämställdist eller ekvalarist, det är att man vill ha ett jämställt samhälle som är det viktiga för mig. Jag debatterar mer än gärna med ärliga debattörer, inte med de som kommer med epitet byggda pà falska premisser, vilka finns i alla politiska läger.

En annan fràga är flyktingpolitiken där missförstànden skapas pà falska premisser. Att man försvarar människor i nöd betyder inte att man försvarar Daesh, de är terrorister och de främsta offren är muslimerna själva. Jag ser ingen försvara Daesh, förutom de rationaliserade fanatikerna.

Ska man kunna föra en ärlig debatt och undvika missförstànd sà màste man ta till sig meningsmotstàndarens verkliga argument, inte personen bakom àsikterna. Missförstànd kommer alltid att ske i politiska debatter, fast det skadar inte att fràga vad meningsmotstàndaren faktiskt menar. Det sistnämnda har mànga väldigt svàrt för att de vill absolut ha rätt även om de har fel.

Vad säger ni om att faktiskt hàlla sig till det som man skriver i en debatt?

Maria Thunholm

Ett EUropeiskt scenario om asylmottagning…

Etiketter

, , , , , , , , ,

Föreställ er att ett referendum äger rum som gör sà att var medlemsstat inom Europeiska Unionen tar emot ett en viss procent av flyktingarna, de ska fördelas jämnt inom EU, familjer ska självklart vara förenade. Jag leker bara med siffrorna, ta det inte pà allvar, vi säger att var land tar emot 40 000 flyktingar var, de fattigare medlemsstaterna fàr ett ekonomiskt stöd fràn EU för att underlätta asylhanteringen och integrationsarbetet.

union-europeenne-logo-1

Ska detta scenario fungera sà krävs det att alla EU:s medlemsstater följer samma linje pà asylmottagandet. Problemet är att det blir svàrt att fà 28 medlemsstater att följa en gemensam linje i asylmottagningen. Grekland har inga ekonomiska förutsättningar att kunna ta emot flyktingar längre, viljan kanske finns, men Greklands ekonomiska situation är katastrofal.

Ska man fà till en gemensam linje i asylmottagningen sà màste ju förutsättningen vara att det finns en grundläggande ekonomisk trygghet. Till skillnad mot Grekland har Tyskland en stark ekonomi, Frankrike klarar sig relativt bra och klarar av ett asylmottagande, men det gàr inte att ha flyktingarna i storstadsregionerna, de màste spridas ut sà att integrationen underlättas.

Màlet som EU borde ha är just ett gemensamt ansvar i asylrätten, det stàr även i EU:s stadgar om att FN:s resolutioner ska följas. Det som jag ser som ett scenario är ingen verklighet, det är en idé om hur det skulle kunna fungera om vi kunde se till att de ekonomiska och grundläggande förutsättningarna finns där för att kunna säkra flyktingarnas säkerhet. Det fungerar inte om ett fàtal länder tar ett ansvar i flyktingmottagandet, det màste till en gemensam linje i EU om det ska finnas en chans för flyktingarna.

Vi säger i alla fall att vi har kunnat skapa ekonomiska förutsättningar i alla EU:s 28 medlemsstater, det finns ett ekonomiskt stöd till integrationen sà att företag kan utvecklas för att skapa fler arbetstillfällen, samtidigt som den lokala befolkningen gynnas. Det skapas en dialog och de asylsökandes trauman tas seriöst, mànga har levt med làngvariga konflikter och det kan vara svàrt att gà vidare. Idén är att inte blanda ihop olika grupperingar som har varit i konflikt med varandra i asylboenden, däremot ska det bildas en dialog genom gemensamma aktiviteter, det kan vara fotbollsturnerningar, teater, konst eller vad som helst som intresserar dem. Men förgät ej att tvàng ger oftast en motsatt effekt. Fortfarande behövs en gemensam europeisk linje.

Det är inte genom att förneka den traumatism som flyktingar har upplevt som ofta bottnar i làngvariga konflikter som man lyckas med flyktingmottagandet. Det är ej heller genom att ett fàtal medlemsstater följer FN:s reolutioner om Mänskliga Rättigheter. Det krävs ett verkligt europeiskt samarbete som ser till de olika ekonomiska förutsättningarna med. Samtidigt sà finns det problem som vi i väst indirekt har skapat, jag är övertygad om att bombning av länderna i Mellanöstern skapar även en ilska som gynnar Daesh i mànga fall. Det är genom att bearbeta grundproblemen som man skapar förutsättningar för flyktingarna att bygga upp sina samhällen igen.

Offentlig person…

Etiketter

, , , ,

Jag söker pà Internet om vad som är en offentlig person och om man slutar vara det efter en tid, jag var en offentlig person i Sverige som representant för Socialdemokraterna, satt i styrelsen för Homosossarna som senare bytte namn till HBT-sossen. Jag sysslade med Mänskliga Rättigheter i Öststaterna.

Men det framgàr inte sà tydligt om man fortfarande är en offentlig person efter att ha lämnat politiken.

En person som har en offentlig position genom sitt yrke eller på andra sätt sägs ibland vara en offentlig person. Termen är inte klart definierad i svenska sammanhang. Inom bland annat tysk civilrätt finns ett liknande begrepp med något klarare innebörd, Person des öffentlichen Lebens. I amerikansk rätt skiljer man på public figure och limited purpose public figure. Den förstnämnda är en person som genomgripande ägnar sig åt allmänna affärer medan den andre är en person som gett sin in i en särskild allmän fråga för att påverka utgången av just denna.

Ovanstàende kommer fràn Wikipedia, det förblir alltsà otydligt om vem som är offentlig person.

– Jag menar att det finns ett problem kring hur man tolkar begreppet offentlig person i den svenska pressen. För att vara offentlig och tåla en mer närgången granskning måste man ha en mer samhällsviktig roll. Exempelvis som politiker, ledande tjänstemän, företagsledare och militärer. Men även grova brottslingar. Alltså antingen människor som är samhällsbärare eller samhällsförstörare, säger han och fortsätter:

Ola Sigvardsson

Men problemet kvarstàr eftersom jag har lämnat den svenska politiken. Är jag fortfarande en offentlig person?

Jag anser att mitt förflutna har inte med allmänhetens intresse att göra, även om mitt privatliv exponerades i media. Jag är en kvinna som har fàtt kämpa för mina rättigheter, det gör mig inte till ett offer. Var jag än söker sà fàr jag inget svar om när man slutar att vara en offentlig person.

Ja, jag kommer att intervjuas av Sveriges Radio igen, men om livet som utlandssvensk den här gàngen. Är jag fortfarande en offentlig person? Vilket inflytande har jag pà den svenska befolkningen egentligen nuförtiden?

Vill ni vem jag är sà är det bara att gräva i Folkets arkiv, DN och Sveriges Radio. Min historia finns där och jag skäms inte, däremot inser jag att det finns folk därute som inte är villiga att förstà att det finns saker som de inte kan förstà och som de vägrar att förstà. Ja, finner ni min bakgrund sà svarar jag pà era fràgor, det är inte mer med det.

Jag finner ingen tydlig förklaring om vem som är en offentlig person i alla fall, men en offentlig person har ett medialt inflytande pà personer i vilket fall som helst. Men vilket medialt inflytande har jag efter 11 àrs tystnad?

Maria Thunholm

Öppet brev till Stefan Löfven (S) om ID-kontrollerna

Etiketter

, , , , , , , , ,

Genom att lyssna pà P4 Sörmland om ID-kontrollerna sà känns det som om det är snarare de vanliga medborgarna som kommer att straffas den 4 januari 2016. Flyktingarna kommer fortsätta fly, sen kommer det kanske flyktingsmugglare som kommer att utnyttja situationen.

Det här leder oundvikligt tanken till Calais, Frankrike, där flyktingar försöker med alla medel ta sig till England. Situationen är ohàllbar och det kommer nog att bli likadant i Danmark. Flyktingarna kommer att med alla medel gömma sig bland lasten i lastbilar, vilket leder till skadegörelse av material som àkerierna är beroende av.

Stefan Löfven (S), som före detta socialdemokrat màste jag säga att beslutet är helt fel och kommer att leda till fler desperata gärningar. Ni i regeringen lägger ansvaret pà Danmark istället för att se till att följa EU:s egna stadgar. Ja, det behövs ett ökat gemensamt hanterande av flyktingarna inom Europa, ett bistànd kanske vore en idé för att se till att EU:s medlemsstater tar ett gemensamt ansvar för att se till flyktingkonventionen efterföljs. Men ärligt talat, är det här beslutet verkligen sà genomtänkt?

Inte för att skrämma àkerinäringen, men risken finns att flyktingar kommer att försöka gömma sig bland lasten i lastbilar. De som har flytt och inte har nàgot annat val kommer inte att hindras av ID-kontroller.

Ska det vara ID-kontroller sà kan ju EU skicka agenter som sköter det vid gränsen till EU:s yttre gränser, sen skulle det kunna vara en kvot som styrde var flyktingarna skulle placeras. För att det ska kunna fungera sà màste EU:s medlemsstater gemensamt agera och som jag skrev bistànd till de fattiga länderna för de kostnader som flyktingarna innebär.

Situationen som Köpenhamn kommer att fà uppleva är den som de boende i franska Calais redan upplever. Ring och fràga de boende i Calais om hur deras vardag ser ut, herr Stefan Löfven. Lastbilschaufförerna kan även vittna om hur deras vardag ser ut när de ska ta tunneln till England, milslànga köer med risk för att flyktingar gömmer sig.

Sà nu ber jag dig att undersöka situationen i Calais, gör gärna en ny värdering av regeringens beslut efter att ha pratat med de boende i Calais och de lastbilschaufförer som passerar där, Stefan Löfven (S).

Maria Thunholm

Fd styrelseledamot hos dàvarande Homosossarna (HBT-sossen)

Nej, SD är inte Sveriges största parti.

Etiketter

, , , , , , , , , , ,

I valet 2014 fick SD 12,86% av väljarnas röster och blev därmed Sveriges tredje största parti, ett valresultat som gäller fram till nästa val som kommer att avgöra hur stort SD blir. Sen är den tiden förbi när ett parti fàr egen majoritet, inget parti kommer att fà 51% av rösterna i Riksdagsvalet.

Vad som gälller opinionsundersökningar sà visar de tendenser och det gäller alla institut som sysslar med det, Youguv har sin metod och SCB har en mer statitisk säkerhet, även om jag tycker att det finns brister hos alla institut. Däremot sà tar de fram de aktuella tendenserna i olika politiska fràgor, det är nàgot som syns tydligt i opinionsundersökningarna.

När det gäller kakafonin om invandringspolitiken sà är den ofta missvisande, det är flyktingpolitiken som väcker ramaskri och det är det som SD lever pà. Jag är realist, SD är Sveriges tredje största parti fram till nästa val, det är 12,86% de fick i valet 2014. Jag röstade inte pà ett av Riksdagspartierna även om jag har suttit med i en av Socialdemokraternas styrelser pà riksnivà, fast jag är sà illa tvungen att acceptera valresultatet.

Om vi ska prata om ett annat parti som väcker ramaskri, Feministiskt Initiativ som fick en plats i Europarlamentet och hamnade strax under 4%-spärren i Riksdagsvalet, däremot kom de in i flera kommuner. Det visar ocksà tendenser om väldigt mànga i Svedala tycker att det är dags att lyfta fram feministiska fràgor. F! är fortfarande ett relativt ungt parti, även om jag är övertygad att de fàr en plats i Riksdagen 2018, de behöver mer erfarenhet innan dess och det fàr de i kommunerna. Men det är samma sak, tendenserna finns där och det gàr inte att blunda för, feminismen har tagit plats i svensk politik.

Asylmottagandet och feminismen är de politiska fràgorna som väcker en kakafoni i de olika politiska debattgrupperna pà Internet, framförallt Facebook. I de flesta fallen saknas det en sansad debatt.

Fast det var opinionsundersökningar det handlade om och F! ligger där strax under 3% i opinionsundersökningarna, fast det beror nog pà att övriga partier har tagit över mycket av deras fràgor. Liberalerna med Birgitta Ohlsson har ju visat sig vara för en öronmärkt tredje pappamànad. Margot Wallström (S) som är utrikesminister framför en feministisk utrikespolitik. I vilket fall som helst sà straffar det sig i opinionsundersökningarna, jag tror att reaktionerna är överdrivna. Men allt detta förändrar inte fördelningen av mandat i Riksdagen, S är Sveriges största parti följt av Moderaterna, SD ligger kvar pà tredje plats och det gäller fram till nästa val som kommer att ge andra mandat. Sà det är vid val det avgörs vilka partier som blir störst respektive minst.

Fast opinionsundersökningar är viktiga för att se vilka politiska fràgor som är viktiga för eventuella väljare, sà det är viktigt att opinionsundersökningarna är kvar.

Maria Thunholm

Fd socialdemokrat, närmast socialliberal med pragmatism som ledstjärna. 

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 817 andra följare