De som kallar sig feminister, men i själva verket är extremister…

Etiketter

, , , ,

De som kallar sig feminister, men i själva verket är extremister, skadar det som feministerna har byggt upp. Simone de Beauvoir vrider sig nog i graven bredvid Gare Montparnasse i Paris. Mànga feminister lämnar feministiska rörelser därför att de kapas av radikala feminister in extremis.

Vägen att nà fram med budskapet är inte att skuldbelägga halva jordens befolkning, det är att skapa en dialog mellan olika samhällsgrupper, mellan män och kvinnor.

Ja, könsmaktsordningen handlar om patriarkatet, alltsà om samhällssystemet, inte om att skuldbelägga alla män. Tyvärr är det just att skuldbelägga alla män som extrema feminister gör. Det är kontraproduktivt!

Ja, det som har blivit ett mode är att hàna mäns känslor och att de inte har rätt till sina upplevelser bland mànga feminister, fast jag tvivlar pà att majoriteten bland feministerna tänker sà, men en del syns i kommentarsfältet i artikeln:

”Jag har fått nog – nu lämnar jag Sverige” skriven av Svante White

Men det finns flera artiklar skrivna av feminister som förlöjligar mäns upplevelser. det är inte rätt väg att gà genom att hàna män för att lyfta upp kvinnors problem i samhället. Det är genom att skapa en dialog mellan olika samhällsgrupper som man kan skapa en varaktig förändring.

Genom att skapa motsättningar och i princip endast tillàta de ”rätta” àsikterna sà skapar man en àsiktskorridor som kommer att leda till en social revolt i framtiden, fast det finns tecken pà att det redan har börjat. En del överreagerar som motreaktion ocksà, andra utnyttjar antifeminismen för att visa sitt förakt mot kvinnor och i mànga fall HBTQ-människor, men det gäller även feminister som använder feminismen för att visa ett mansförakt.

Det som är feminism, men det finns olika grenar, kommer Cajsa Sundelin med en riktig beskrivning:

Grundideologin Feminism handlar om att kvinnor ska ha lika rättigheter som män. Punkt.

Det handlar om att jag som kvinna ska få ut lika mycket i lön som min manliga kollega när vi utför samma arbete. Det handlar om att kvinnor aldrig ska utsättas för våld och sexualbrott på grund av sitt kön eller för vilka kläder hon väljer att ha på sig. Det handlar om att kvinnor runt om i världen ska ha samma förutsättningar som män när det kommer till utbildning, sjukvård, arbete och lagen. Om en man får jobbet i stället för en kvinna på grund av att han utför arbetet bättre, then so be it! Så länge det är för hans kompetens och inte för hans kön.

Ett samhälle där både män och kvinnor är med och kämpar för jämställdhet genom att föra en mogen dialog som representerar kärlek och respekt; det är målet, idealet.

Vidare kan jag bara hàlla med henne i hennes slutord, men tyvärr finns det feminister som gàr för làngt, men det finns även folk i andra läger som gàr för làngt.

Det ska handla om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och samma förutsättningar. Det är ett sådant samhälle vi ska sträva efter och inte ett samhälle där det är en konstant tävling om vilket kön som är bäst.

Cajsa Sundelin

Ja, vi ska samma förutsättningar i livet, men individuella val leder ju till att vi tjänar olika mycket, men sen har var individ i realiteten olika förutsättningar beroende pà personligheten. Allt handlar inte om kön och ja, det finns samhällsklasser, vilket skapar olika förutsättningar i livet.

Maria Thunholm

Mauléon, Frankrike, söndagen 22 mars 2015

Kulturrelativism hos F!

Etiketter

, , , , , ,

Det pratas mycket om att omskola män och att män är skyldiga till patriarkatet, samtidigt som det sägs att män även är offer för den patriarkatiska strukturen. Men sen kommer vi till Soraya Post som gifte bort sin minderàriga dotter som tillhör den romska kulturen. Det pratas alltsà om att bekämpa det manliga förtrycket, men det verkar enbart gälla den europeiska mannen, men det finns länder där kvinnor tvingas till att bära slöja för att mannen säger det, en tolkning av den heliga skriften, det kan även handla om kristendom eller judendom eftersom det handlar om kultur framförallt. Det är ju här som jag ser kulturrelativismen, ingen kultur är mer värd än nàgon annan, men kulturer utvecklas olika och vissa seder är värda att kritiseras för att förändras, i möjligaste màn försvinna.

Feministiskt intiativ präglas av kulurrelativism” skriver Maria Hagberg och i sak har hon rätt, det finns faktiskt en viss dubbelmoral om en person som Soraya Post tillàts gifta bort sin minderàriga dotter i direkt strid mot den svenska lagen och Förenta Nationernas artiklar.

De flesta som sökte hjälp i början var unga romer och resande, både flickor och pojkar, som hotades av barnäktenskap, tvångsäktenskap eller blodshämnd. De berättade om stora summor pengar i samband med äktenskapen.

Soraya Post tillhör resandegruppen och hon berättade om traditioner som förekom inom gruppen  med romer och resande. Hon berättade att hon ingick i en kvinnogrupp bestående av romer och resande, en referensgrupp på europeisk nivå.” Utdrag ur artikeln

Men ärligt talat Feministiskt intiativ har en plats i dagens politik, men inte som ett parti med lösningar utan som en slags ”väckarklocka”, ett provocerande parti som väcker debatt. Samtidigt är inte F! feminismen, utan enbart en tolkning av feminismen. Det är ju bra att de väcker fràgor som berör jämställdhet, men de màste ocksà vàga ta tag i riktigt obekväma fràgor.

Nej, jag har inget emot att kvinnor bär slöja om det nu är en del av deras identitet, det är tvànget jag är emot, det som handlar om ett reellt kvinnoförtryck. Ja, det finns faktiskt muslimska män som avskyr att deras fruar bär slöjor. Det är inte en ensidig fràga, en ganska komplex fràga. Men visar det sig att det handlar om tvàng, som bortgifte av minderàriga sà ska det bekämpas oavsett religion eller sed.

Jag är inte radikal- eller ekofeminist, delar ytterst lite med F!, jag har inte ens deras tolkning av könsmaktsordningen pà agendan som liberalfeminist. Däremot är jag för jämställdhet och anser även att man ska ta upp männens problem i vardagen. Man màste lyssna pà varandra för att kunna avancera.

Maria Thunholm, Mauléon, 23 januari 2015


Kulturrelativism är en relativism med avseende på kulturer, uppfattningen om att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan. Detta innebär att kulturer och kulturella fenomen bör förstås och bedömas utgående från sina standarder, värden, villkor och sammanhang. Inom antropologin populariserades kulturrelativismen framförallt av den tysk-amerikanske forskaren Franz Boas som en reaktion på den socialdarwinism som gärna av hans samtid användes för att rättfärdiga kolonialismen. Inom kulturrelativism är det framför allt kartläggning med hjälp av kvalitativa metoder som gäller.

Idag har yttrandefriheten attackerats – Charlie Hebdo – Aujourd’hui a la liberté d’expression été attaquée

Etiketter

, , , , ,

Idag dödades 12 personer pà Charlie Hebdos redaktion i Paris, 11 personer skadade, av extremister. Det var yttrandefriheten som attackerades och làt oss slà ett slag för den, làt inte extremisterna vinna. Det spelar ingen roll vilka som làg bakom, det gäller att inte làta dem vinna genom att tysta journalister och tecknare som sysslar med satir.

Satirtidningen var hotad pà grund av satir om profeten Muhammed, idag blev hotet verklighet. Men làt inte hatet vinna.

Var solidariska med kollegorna och familjerna, skriv ”Jag är Charlie”.

Jag är Charlie !

Aujourd’hui ont 12 personnes été tuées à la rédaction du journal Charlie Hebdo à Paris, 11 personnes blessées. C’était la liberté d’expression qui a été attaquée et défendons-la, ne laisse les extrémistes gagner. Peu importe le groupe qui est responsable, il ne faut pas les laisser gagner par faire taire les journalistes et dessinateurs qui font de la satire.

Le journal a été menacé un longtemps par des extrémistes, aujourd’hui devint la menace une réalité. Ne laisse pas la haine gagner !

Soyez solidaires, écrire ”Je suis Charlie”…

Charlie Hebdo – http://www.charliehebdo.fr/index.html

Le Monde – http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/07/manifestations-spontanees-et-temoignages-de-solidarite-apres-l-attaque-contre-charlie-hebdo_4550870_4355770.html

Varför pratas det inte om landsbygden i politiken?

Etiketter

, , , , , ,

Varför pratas det inte om landsbygden i politiken?

Jag bor på den franska landsbygden, uppväxt i Järna i Södermanland, landsbygden utgör en viktig del av mitt liv även om jag bodde nio år i Paris och vet hur det är att leva i en storstad. Men livskvalitén i en storstad kan inte jämföras med livet i en liten ort på landsbygden som har en högre livskvalité. Men problemet är att stadslivet gynnas i dagens politik, i Sverige är det framförallt Miljöpartiet som är fientligt mot landsbygden och motarbetar en levande landsbygd. Nej, allt handlar inte om jord- och skogsbruk på landsbygden, även industrin har en plats på landsbygden. Med dagens teknologi behövs inte centraliseringar i större orter, men det behövs en politik som gynnar landsbygden.

För tjugo år sen så representerade Centerpartiet landsbygden, de drev landsbygdsfrågor, men det pratas sällan om landsbygden när Annie Lööf och Centerpartiet nämns. Det är just därför Landsbygdspartiet oberoende LPo behövs i dagens politik, en politik som lyfter fram landsbygd och mindre orter. Glöm allt som ni har lärt er om livet på landsbygden, det finns även industrizoner i mindre orter, fördelarna är lokalkostnaderna, nackdelarna är transportkostnaderna.

Varför pratas det inte längre om en levande landsbygd?

Jag ser en tendens till att de stora partiernas representanter vill centralisera allt till de stora städerna. Det gäller även i Europa, bönderna i Frankrike protesterar mot att matvaror från utlandet gynnas, hela Europa är i en förändring och byar avbefolkas, även mindre städer förlorar sina befolkningar. Men saken är den att det behövde inte vara på det viset, man kunde gynna landsbygden genom att ge fördelar till företag som är intresserade av att installera sig på landsbygden. Men i och med att politiken handlar om de stora städerna i debatterna och överskuggas av migrationspolitiken, sà glöms landsbygden bort i debatten.

Jag ska engagera mig i Landsbygdspartiet oberoende därför att en levanda landsbygd âr viktig för att Sverige ska vara levande, ett land med levande landskap. Men även att Europas länder gynnar landsbygden och historien som bevaras genom folket som bor på landsbygden. Det finns fördelar att decentralisera Sverige, att placera företag som kan utveckla sina produkter i billigare lokaler och samtidigt skapa arbetstillfällen på landsbygden.

Nackdelarna är transportkostnaderna, den illojala konkurrens som jag hör talas om inom åkerinäringen, jag har själv lastbilskörkort och har kört lastbil. Det behövs en politik som gynnar de svenska och europeiska åkarna. Det finns anledningar till att skapa en levande landsbygd som inte enbart handlar om jord- och skogsbruk.

Sen kan man ju prata om migrationsfrågorna och om tomma bostäder, det är ju en större chans att invandrare lättare integreras i ett mindre samhälle än i förorter till större städer. Bostäder är det i alla fall lättare att finna i mindre orter.

Min fråga till de andra partierna är:

Varför pratas det inte om landsbygden i politiken?

Maria Thunholm

Mauléon, söndag 4 januari 2015

Om mig:

Jag är före detta Socialdemokrat, satt med i dåvarande Homosossarnas styrelse 2004, har arbetat åt Nicolas Sarkozy under det senaste franska presidentvalet som fotograf och även deltagit i valarbetet. Jag har mer socialliberala åsikter och inspireras av Charles de Gaulle, hans pragmatism.

Könsstympning, olagligt och ett stort mörkertal…

Etiketter

, , , ,

Jag fann en artikel i Svenska Dagbladet om könsstympning, som är förbjudet sedan 1982 i Sverige, sedan 1990 är även könsstympningar utförda i utlandet straffbara. Trots det är det tydligen enbart tvà personer som har straffats för det. Mörkertalet är stort som sagt. Jag tänker inte beskriva om hur det gàr till eftersom det stàr i artikeln och ni finner massor av artiklar om det. Det viktiga är att lyfta fram att det berör framförallt unga flickor som fàr problem med att kissa och andra problem, som ocksà beskrivs i artikeln. En könsstympning innebär ju att flickan som könsstympas inte kan njuta av den sexuella akten som vuxen senare i livet, klitoris är borta och njutning är till för mannen.

- Det har saknats och behövts en diagnoskod för könsstympning. I dag kan könsstympning dölja sig under andra koder som rör problem i underlivet. Nu kommer vi mycket tydligare att kunna se hur många kvinnor som vårdats relaterat till att de tidigare utsatts för könsstympning, säger Malin Ahrne, handläggare på Socialstyrelsen.

Det pratas om screening för att övervaka flickorna, men som det stàr i artikeln sà skulle det lätt kunna döljas genom att de som könsstympar flickor väntar tills flickorna blir sju àr istället. Ska det vara en form av screening sà ska den vara sporadisk och inte bunden till en viss àlder. Men det finns än idag kulturer där kvinnor är könsstympade för att männen ska ha kontroll över kvinnorna, men även kulturer där kvinnor begàr dessa övergrepp pà flickorna.

Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig sedvänja som ger flickor men för livet

Men det är en uràldrig tradition att kvinnor könsstympas, mer än 3000 àr sà det är inget som man kan bara avsluta i ett slag, man kan inte förändra attityderna i ett slag. Det gäller att belysa hälsoriskerna, upplysa om att det är inget som de heliga skrifterna stödjer. Kortfattat är det en komplicerad fràga.

Vad håller sedvänjan vid liv?

Traditionen att könsstympa flickor har troligen existerat i tre tusen år. Det finns olika teorier om var och varför sedvänjan uppstod, men inget har med säkerhet kunnat fastställas.

Människor som är angelägna om att bevara traditionen med kvinnlig könsstympning betraktar den ofta som ett religiöst påbud. Sedvänjan förekommer bland katoliker, protestanter, kopter, falasher, muslimer och animister. Det finns dock inget skriftligt stöd i någon religion för könsstympning.

Kvinnlig könsstympning utförs fortfarande eftersom det är rotat i den traditionella tron om kvinnors status och roll. Det anses också vara en del av den rit som ska initiera den unga flickan i vuxenvärlden.

Men visst den sà kallade kvinnliga omskärelsen sker pà vissa kliniker och det är bl.a. barnmorskor som genomför den. Men det är trots allt ett kirurgiskt ingrepp som skadar kvinnan. Jag inser ju att det sker i mànga fattiga länder, men förstàr vi verkligen sedvänjorna? Förstàr vi orsaken till dessa sedvänjor? Det är där vi màste börja för att kunna pàverka de som begàr dessa kvinnliga omskärelser, för att kunna berätta om hälsoriskerna. Vi, vilka vi? Jag menar förstàs omvärlden, Europa, väst, grannländer och andra som hälsoorganisationer.

Det är en fràga som är komplicerad, men det är viktigt att bekämpa detta i vilket fall som helst. Det spelar ingen roll om de hänvisar till religiösa skäl, det màste till en utbildning för att förändra attityderna, ty innan en reell atttitydförändring kan man inte fà stopp pà kvinnlig omskärelse.

Maria Thunholm

Hajen, finning är en katastrof i världshaven

Etiketter

, , , , , ,

Det här kommer att handla om ”finning”. Vet ni vad det innebär?

Det innebär att man fiskar haj, skär av fenorna pà de levande hajarna och slänger tillbaka dem i havet där de dör av asfyxi, drunkning. En sàdan grymhet som begàs bara för att göra en hajfenssoppa.

Vad kan vi i Europa göra àt det?

För det första lära oss mer om hur det marina ekosystemet fungerar, om hajens roll i det marina ekosystemet och inse att om hajen försvinner sà skadas det marina ekosystemet för alltid.

Hur ska vi göra för att pàverka regeringar och folk, bl.a. de som driver restauranger som har hajfenssoppa pà menyn?

Man màste i alla fall informera dem om vad finning kommer att leda till, en katastrof i världshaven och man fàr inte straffa de fattiga, de utnyttjas för att andra ska tjäna pengar, en hajfena kostar tydligen runt 300 USD sà att det är en vinstgivande maskin är förstàerligt, men det kommer att straffa sig själv i längden. Jag säger inget om att urbefolkningar dödar en haj för försörja sina familjer, det är det industrialiserade fisket som är det farliga i det lànga loppet.

Här har ni länken till en brittisk organisation som sysslar med att bevara hajen; http://www.sharktrust.org/

Här har ni en artikel om finning: http://ocean.si.edu/ocean-…/shark-finning-sharks-turned-prey

Titta pà dokumentären med Gordon Ramsey, det är skrämmande hur människan kan bete sig.

Det finns flera organisationer som STOP SHARK FINNING.

Saken är den att ett flertal hajarter är utrutningshotade och det gäller att bevara det marina ekosystemet i en naturlig balans, det gör man inte genom att utrota hajarna.

Finning leder alltsà till detta, en soppa.

Undrar hur vissa feminister tänker egentligen…

Etiketter

, , , , , , , ,

Jag bryr mig inte personligen om folk kallar sig feminister, jämställdister eller ekvalister sà länge man är för ett jämställt samhälle, men Jämställdhetsfeministern känns som en satir av feminismen, spràkbruket är under all värdig debatt. Det är inget underlag till en givande debatt överhuvudtaget det som de skriver, dessa personer borde med lätthet inse att jämställdister är inte sà farliga om man bara öppnar för en seriös debatt, fast nu hamnar jag väl pà Jämställdhetsdeministerns svarta lista. Men dà näthat är ett känsligt ämne sà kontrar jag med Juridikinstitutets definition av näthat.

Bara det här exemplet fàr mig att skämmas som feminist, läs liberalfeminist:

Ja, så enkelt och självklart är det. Om någon leker med tanken att en man är en pedofil, då ska han givetvis betraktas som skyldig till pedofili och Socialtjänsten ska genast ta hans barn ifrån honom. Precis som My Vingren och vi andra feminister säger. Det tror jag faktiskt att alla innerst inne håller med om. Bara folk tänker efter lite. Och håller du inte med, så bryr du dig inte om utsatta barn. Så det så.

Man kan inte sitta och projicera sin egen osäkerhet pà andra och pedofili är allvarliga anklagelser som inte ska tas lätt pà överhuvudtaget. Bara i Storbritannien sà finns det över 60 000  kvinnliga pedofiler, det är ingen som sitter och anklagar alla kvinnor för att vara pedofiler för det. Mitt ràd är att vara sà objektiva som möjligt när det gäller pedofili.

När man läser igenom bloggen Jämställdhetsfeministern sà fàr i alla fall jag känslan av att de inte är seriösa, utan att de vill göra en karikatyr av feminister, av vissa feminister. Som deras ordlista som känns allt annat än seriös.

Feminiskt Initiativ är invalt i EUs församling, jag erkänner att där behövs en viss feministisk synvinkel, det finns samhällen i världen där kvinnor förtrycks öppet, men det är i alla fall eller borde vara ett gemensamt màl för alla att folk ska fà vara jämställda världen över. Det finns muslimska, kristna, buddhistiska och andra religiösa förtryckare världen över, religion handlar inte om förtryck, det är en avart av religionen om det leder till förtryck. Ska jag fördjupa mig i varje ämne sà behövs det en blogg enbart för att behandla feminism, ekvalism eller jämställdism.

Jag hoppas att Jämstälddhetsfeministern har haft en bra jul, men jag tänker inte stödja deras form av Jul för det, jag ràkar leva i en sekulär katolsk kultur, men Gott Nytt àr önskar jag Jämställdhetsfeministern trots allt.

Spela roll om man kallar sig feminist, ekvalist, jämställdist eller annat sà länge man verkligen vill nà jämställdhet i samhället.

Ja, jag undrar hur vissa feminister tänker egentligen, eftersom att uppnà ett jämställt samhälle utgàr ifràn en dialog som leder till förbättringar för alla medborgare i samhället.

Maria Thunholm

Inget extraval, vilket var väntat…

Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Inget extraval utlyst

Som de mesta redan vet sà utlystes det inget extraval, de kom överens om att släppa fram minoritetsregeringar eftersom majoritetsregeringar är sällsynta i dagens politik, minoritetsregeringar ska fà igenom sina budgetar. Och de kom överens om tre omràden.

Uppgörelsen innebär att Alliansen kommer att lägga ner rösterna i budgetomröstningen till våren. De sex partierna är också överens om att den statsministerkandidat som samlar stöd som är större än en annan tänkbar partikoalition ska släppas fram.

Dessutom är partierna överens om att utbrytningar ur budgeten inte ska tillåtas i fortsättningen. Det har varit ett krav från allianspartiernas sida, efter att den dåvarande oppositionen bröt ut en sänkning av den statliga inkomstskatten hösten 2013.

– Decemberöverenskommelsen innebär att Sverige kan regeras i ett nytt politiskt läge, säger statsminister Stefan Löfven.

 Vad innebär överenskommelsen?

ÖVERENSKOMMELSEN: 

Källa: Socialdemokraterna.se

Jag ser mer att det handlar om att utesluta Sverigedemokraterna SD, som har fàtt stora framgàngar i de senaste valen. Det sägs att det är en demokratisk seger, men Mattias Karlsson SD har ju lämnat in en missförtroendeförklaring mot Stefan Löfven S och anklagar samtidigt att Alliansen lämnar sin roll som opposition, vilket det även skrivs om i franska Libération.

Nu är jag inte överraskad att det ledde till en överenskommelse efter Stefan Löfvens utspel om ett extraval, framförallt misstänker jag att Sverigedemokraterna, som skrev ett öppet brev till statsministern Stefan Löfven S, skulle ha gynnats av ett extraval. Nu màste SD fortsätta slàss ensamma mot regeringen som har stöd av Allianspartierna när det gäller att motarbeta Sverigedemokraternas framgàngar. Men kommer det att leda till att SD kommer att försvagas? Jag tror inte pà det, det kommer nog att leda till ett ökat stöd för SD, i alla fall till en början. Jag ser en risk i att inte bemöta Sverigedemokraterna med sakliga argument istället för att stöta bort dem, jag har sett hur Nationella Fronten med Marine Le Pen har fàtt stora framgàngar därför att de andra partierna inte ville bemöta deras politik, detsamma sker i Sverige.

Blocken kom överens, inget extraval.

Som jag skrev ovan det var ingen överraskning och partiledarna belönade sig själva och varandra under presskonferensen. Det leder i alla fall till att en minoritetsregering fàr ett starkare tag som regeringsparti, men ocksà att det tyder pà att majoritetsregeringar tillhör det förflutna. Men det kan även skada förtroendet för de etablerade partierna.

För att finna mer information om Decemberöverenskommelsen KLICKA HÄR !

Maria Thunholm

Socialdemokraterna anklagas av högern för samarbete med Nazityskland

Etiketter

, , , , , , , , , ,

I en politisk debattgrupp sà diskuterades det om sossarnas samarbete med Nazityskland under andra världskriget, en viss herre anklagade Socialdemokratiska Arbetarpartiet för det när det i själva verket handlade om en koalitionsregering. De facto sà var alla partier inblandade i eftergiftspolitiken som Sverige riktade till Tyskland, förutom kommunisterna som inte fick vara med i samlingsregeringen som bildades vid krigsutbrottet. ”Sverige under andra världskriget

Sverige var neutralt under andra världskriget, 1939-1945. Men för att bevara neutraliteten var landet tvunget att genomgå en svår balansgång. Det gällde att hålla sig väl med båda parterna i kriget. Tyskarna fick därför köpa järnmalm av Sverige som var livsviktig för deras krigsindustri, medan engelsmännen försågs med bl.a. kullager och luftvärnskanoner.

Några dagar innan andra världskriget bröt ut höll Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson ett radiotal där han lugnade det svenska folket med att säga att ”vår beredskap är god”. Den militära beredskapen var dock inte god. Däremot var försörjningsläget ganska bra. - Källa Sverige under andra världskriget.

Som det var en balansgàng som Sverige fick hàlla sà fanns det inte sà mycket val än att samla alla partier i en samlingsregering och syssla med eftergiftspolitiken, men det är alltsà detta som en hel del vill skylla pà Socialdemokraterna istället för att inse att det var koalitionsregering som gjorde eftergifter för att slippa en ockupationsmakt i Sverige.

Sverige styrdes av en samlingsregering

Under krigsåren styrdes Sverige av en samlingsregering där alla riksdagspartierna, förutom kommunisterna, fanns representerade. Den socialdemokratiska reformpolitiken låg nu nere och man inriktade sig istället helt på att hålla samman folket och att försörja det. Samlingsregeringen lyckades uppfylla målen men till priset av en eftergiftspolitik.

En gammal artikel i Svenska Dagbladet fràn 2011 tar upp Svek och skam präglar vàr bild av Hitlertiden, en intressant artikel som lyfter fram det som Sverige gjorde som eftergifter under andra världskriget.

Hitlers ”tusenåriga rike” blev bara ett dussin år gammalt men det har lämnat outplånliga spår. Det var ett traumatiserat Europa som sopade ihop skärvorna efter krigsslutet och sökte svaret på frågan hur det som skett hade kunnat ske. Vi svenskar, som stått i periferin av de katastrofer som skakade kontinenten på 1900-talet, kunde länge vårda illusionen att det som hänt inte angick oss. Först när krigsgenerationens barn på 90-talet ifrågasatte den historiebilden och krävde sanningen om Sveriges agerande under Hitlertiden kom en diskussion igång kring frågan om vår eftergiftspolitik hade varit nödtvungen och om den var moraliskt försvarbar.

Det som kommer fram i artikeln är att det handlade om ett nationalegoistiskt intresse, vilket jag kan förstà att man sökte. Att stà inför ett hot om en invasion med en armé som inte kan försvara nationen sà màste man ju komma med eftergifter och den socialdemokratiska reformpolitiken som Per Albin Hansson ville genomföra föll i stöpet, det behövdes en stark regering som förenade partierna, som jag förstàr av det som jag har läst. Det ledde alltsà till en samlingsregering som bestod av alla partier utom kommunisterna som inte fick plats i regeringen.

Vilka ska man skylla pà?

Ja, själva debatten handlade om att det var socialdemokraternas mörka historia, men ska man vara ärlig sà handlade det om alla partier som satt i samlingsregeringen. Samtidigt framgick det att Bondepartiet var starkt antisemitiskt, men det pratas även om koncentrationsläger i Sverige, det kan jag ta upp en annan gàng. Som jag ser det sà ligger skulden till eftergiftspolitiken hos alla medverkande partier i den dàvarande samlingsregeringen. De facto sà har alla dessa partier varit med om att ta besluten som ledde till eftergiftspolitiken.

Men vad är viktigt med kunskaperna om Sveriges eftergiftspolitik?

Det som är viktigt att känna till är att omständigheterna var annorlunda inför det andra världskriget, det gällde att undvika en invasion, de ockuperade länderna slets sönder, men Sverige kunde genom diplomatin rädda judar fràn koncentrationsläger, barn fràn det krigshärjade Finland, vilket ledde till separerade familjer och splittrade familjer, ett problem skapades genom det. Men i det stora hela kunde Sverige genom diplomatin skicka Folke Bernadotte att hjälpa judar som skulle ha dött i koncentrationsläger. Det är viktigt att lära sig av det som skedde pà grund av eftergiftspolitiken, att man inte ska separera familjer till exempel.

Vad är viktigt att göra med kunskapen om andra världskriget?

Ja, det som är viktigt är att komma ihàg att det som skedde efter första världskriget gav grogrund till andra världskriget, sanktionerna mot Tyskland var för hàrda och missnöjet tillät Adolf Hitler att komma till makten. Nationalsocialismen spelar pà socialismens retorik, Hitler förstod att han behövde en total kontroll över industrin för att kunna bygga upp den tyska armén, men de tyska socialdemokraterna var de som protesterade mot Hitler, de oönskade som oliktänkande, romer, handikappade, judar, kommunister och andra personer som inte passade in i det tredje riket skickades till koncentrationsläger.

Det är viktigt att förstà att man fàr inte göra samma misstag igen, men att skapa samma typ av àsiktskorridor leder till att en liknande situation kan komma tillbaka där oliktänkande kan sättas i läger för att tas bort fràn samhället, även om det är betydligt svàrare i dagens infomationssamhälle att kontrollera folks àsikter, vilket jag finner är en farlig metod.

Jag tror inte pà att förbjuda àsikter, men däremot ska man bemöta rasistiska krafter som ett exempel med argument sà att man kan rasera deras argument, som ofta bygger pà rädsla för förändringar, men även andra orsaker. Fördomar kan raseras med ökad kunskap, men förbud leder bara till att obehagliga àsikter växer i det tysta i hemliga grupper och det anser jag vara betydligt farligare i längden, ty man raserar inte fördomarna genom att förpassa de obehagliga àsikterna in i mörkret.

Maria Thunholm

Orsakerna till att utsatta grupper fortsätter att vara utsatta

Etiketter

, , , , , , ,

Det som gör att utsatta grupper fortsätter att vara utsatta är ju prioriteringar som riktas till vissa priviligierade grupper i samhället, som en fortsättning till en av mina tidigare artiklar sà skriver jag ner mina tankar kring olika tänkbara orsaker.

Ideologi

Vissa ideologiska idéer tar inte hänsyn till de reella förhàllanden som handikappade lever i deras vardag, de anses vara en belastning i samhället och begränsas i vardagen, vilket inte är särskilt liberalt eller socialistiskt. Det gäller ju att se till de reella förhàllanden även om man tror att en viss ideologi leder till ett bättre samhälle i längden, det màste finnas en pragmatism bakom de politiska handlingarna. Moderaterna som gärna kallar sig Nya Moderaterna har en partiledning som inte representerar moderaternas kommunala representanter, men det gäller i mànga fall övriga partier. Kommunpolitiken är mer beroende av kommunens invànare och närmare befolkningen.

Prioriteringar

Var parti har ju sina väljare och prioriteringar i grunden, själv saknar jag ett verkligt pragmatiskt alternativ, framförallt i den svenska politiken. Men Alliansen har ju visat sig styras av Moderaterna och prioriteringarna har ju varit moderaternas prioriteringar, inte särskilt liberalt. Mer i plànboken, en sanning med modifikation, mindre skatter leder till ökade kostnader till privata alternativ, summa summarum kostnaderna omfördelas, men i och med detta sà fàr utsatta grupper som handikappade det svàrare i samhället. Privata alternativ till statliga kostar ju pengar, vilket även statliga gör, men dà är det gemensamma resurser som används till att stötta utsatta grupper. En liberal tanke är ju att folk ska ha valfrihet, men dà behövs det ocksà ett reellt stöd till behövande för att de ska kunna ha en valfrihet. Det som jag ser som pragmatiskt är att man är solidarisk med dessa för att de ska finna en meningsfull vardag med valfrihet, visserligen begränsad pà grund av vissa orsaker, som ett fysiskt handikapp.

Ekonomi

Ingen kan ju förneka att det behövs en stabil ekonomi för att ett samhälle ska kunna fungera och tillfredsställa de faktiska behov som finns i samhället. Men där kommer skatterna in och nivàn pà skatterna är det som debatteras, där finner jag att det saknas en verklig pragmatism eftersom det är de olika ideologierna som styr debatten. Det fungerar inte med för làga skatter, ej heller med för höga, ett högt skattetryck leder till att företag flyttar till länder med mindre företagsskatter, men där arbetarna utnyttjas i högre grad. Det gäller att finna en balans mellan de olika förslagen som framkommer i de föreslagna budgetarna. En blandekonomi är det som behövs, kapitalism behövs till en viss grad och socialismen finns som en motvikt till kapitalismen, det finns nödvändiga aspekter att ta hänsyn till när det föreslàs en budget, det är ju inte bara att läqga fram en budget. Alla inkomster och utgifter màste ju ses över.

Övrigt

Det finns sà mycket mer att ta hänsyn till och det gäller att lyssna pà de olika àsikterna som uttrycks i bland annat de sociala medierna för att skapa sig en uppfattning om helheten. Men att tysta sina meningsmotstàndare i det offentliga rummet leder bara till att vissa obekväma àsikter växer obehindrat i det dolda, det gäller att ta debatten i öppna forum och vàga bemöta dem med sakliga argument.

Maria Thunholm

Mauléon, Frankrike, den 13 december 2014

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 802 andra följare