Socialdemokraterna har lämnat socialdemokratin…

Taggar

, , , , , , , , ,

Socialdemokraterna har varit ett socialdemokratiskt parti en gàng i tiden, men nu känns det som om det mesta är ett spel för gallerian hos Socialdemokraternas partiledning. Jag sökte mig till S en gàng i tiden för att jag trodde pà socialdemokratin, men när ett socialdemokratiskt parti inte agerar utefter socialdemokratins grunder sà kan man ju undra om fotfolket är nöjda med partiledningen.

annalindh_nyDet jag ser är hur Göran Persson tog beslut om besparingar, hur Anna Lindhs död förändrade allt inom S. Anna Lindh var den siste socialdemokraten för mig om jag ska vara ärlig, den enda riktiga socialdemokraten. Olof Palme var henne nära, de blev bàda mördade. Det är egentligen bara en socialdemokrat i regeringen, hon tar obekväma beslut och bespottas för att hon säger rakt ut det hon har pà hjärtat. Ja, det är Margot Wallström jag syftar pà. De andra är inte särskilt tydliga med var de stàr i regeringen.

juholtEn annan sak som Socialdemokraterna förlorar pà är hur de behandlade Hàkan Juholt, han är en socialdemokrat och är tydlig med sin socialdemokratiska ideologi, precis vad S behövde. Det är inte en marionett som behövs hos partiledaren, den person som är partiledare ska representera sina väljare och fotfolket i partiet, det kan jag inte pàstà att Stefan Löfven gör i realiteten. Hàkan Juholt har straffats för sin raka stil, Socialdemokraterna är ett parti i splittring, det är inte det enda partiet i Riksdagen heller.

palme_rosJag känner att jag är inte den som har övergivit socialdemokratin när jag ser SAP agera fràn min synvinkel som utlandssvensk. Jag har suttit med i Homosossarnas styrelse, HBT-Sossen heter de idag. Jag ser flera partier syssla med skattehöjningar, bara det att andra kallar skatt för avgift istället. De facto sà leder skattesänkningar till andra avgifter istället, de privata försäkringsbolagen tar ut sina avgifter och man fàr räkna med inkomst och utgifter för att se de verkliga kostnaderna i vardagen. Nu bor jag i Frankrike och är tvungen att betala till privata försäkringsbolag, en kompletterande sjukförsäkring, sà avgiften ges till försäkringsbolaget istället för till staten. Det är ett antal avgifter att betala i vardagen, man betalar i förebyggande syfte och det är vad man gör när man betalar skatt, en social skyddsàtgärd utifall att man behöver det sociala skyddsnätet. Det är där Socialdemokraterna màste profilera sig tydligare, de màste visa vad ett socialt skyddsnät egentligen handlar om.

Jag ser att SAP har utvecklats, fast inte till det bättre. Den utveckling som jag ser gör att jag känner att det är bara fotfolket hos SAP som är socialdemokrater. Inte är det mànga av dagens socialdemokrater som syns i media, de som syns ses inte med en positiv syn. Jag är säker pà att Socialdemokraterna behöver finna sina rötter igen, annars är det bara en splittring av partiet som kommer att vara lösningen.

Det är inte jag som har lämnat socialdemokratin, det är SAP som har gjort det!

Maria Thunholm, fd styrelseledamot HBT-Sossen

Folkets demonstration…

Taggar

, , , , , ,

Jag känner folk som är med i Folkets Demonstration och andra som är med motdemonstranterna. Personligen är jag lite ambivalent inför den rörelsen som skapades i och med att Folkets Demonstration bildades. Jag är för att folk ska fà uttrycka sina àsikter genom demonstrationer sà länge det är inom lagens ramar. Motdemonstranter ska självklart fà visa sitt missnöje med, det är samma princip där. En demokrati ska tillàta medborgarna att fà visa sitt missnöje.

Vad är Folkets Demonstration?

Jag vet faktiskt inte riktigt eftersom jag inte kan vara pà plats, men visst finns det självklart element som utnyttjar dessa demonstrationer för att visa nàgot helt annat än vad syftet är fràn arrangörerna. Sen kan det finnas vissa talare som inte borde fàtt vara där, men hur ska arrangörerna kunna veta allt? Jag tillàter gärna kritiska röster göra sig hörda, men de som bryter mot lagen ska ju självklart straffas och det gäller oavsett àsikter.

Saken är den att skrika avgà regeringen är okej, men det inget de kommer att uppnà i alla fall. Det jag inte skulle tolerera är när man ger sig pà utsatta grupper.

Jag vet att mànga riktar in sig pà muslimer, det är visserligen sà att en del är Daesh, men de är ocksà de första offren av Daesh. Det är inte dessa som ska attackeras pà en demonstration som FD. Jag vet att det kommer att cirkulera flera olika versioner nu pà Facebook, men utanför det här inlägget kommer jag inte att kunna säga vad som verkligen sägs pà Folkets Demonstration. Visst det kommer att läggas ut filmer fràn demonstrationen, men dessa kan lätt manipuleras sà det ger ju en vinklad bild och det kommer att bli olika vinklingar.

Jag skulle gärna ta flyget till Sverige för att se vad som verkligen sker pà en demonstration och fotografera den med omgivningen. Jag skulle skriva en krönika i Le Monde i sà fall.

Jag är den sista som skulle förbjuda Folkets Demonstration och även motdemonstrationerna, i en demokrati sà prövas ens àsikter genom detta, även om det vore bättre om det skapades debatter. Faktum är att jag skulle kunna ställa upp i en debatt om det krävdes, jag skulle inte komma med epitet utan hàlla mig till ämnet.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot HBT-S

Homosexualitet är ingen trend

Taggar

, , , , , , ,

Bruno Edgarsson, hur fick du homosexualitet till en trend? Det övergår mitt förstånd att människor i Växjö stift fortfarande lever i villfarelsen att homosexualitet är en trend. Homosexuella har mördats för sin homosexualitet i världen och mördas än idag för sin sexualitet. Så hur får du det till att homosexualitet är en trend? Du är helt ute och cyklar med dina så kallade argument i din debattartikel.

Förlorar medlemmar

Bruno Edgarsson tror att många kristna tycker som han i den här frågan.

De vill inte att homosexuella ska få vigas i kyrkan. Och de uppskattar absolut inte att Svenska kyrkan deltar i Pride med personer som är queer och trans och homo- eller bisexuella.

– Kyrkan har förlorat många medlemmar på detta, i min vänskapskrets vet jag flera som har lämnat kyrkan på grund av att homosexuella får gifta sig i kyrkan, berättar han och fortsätter:

– Jag kunde förlika mig med att homosexuella fick ingå partnerskap, men man gick över gränsen när de även får vigas i kyrkan. Nu går det inte ändra på det. Men flera präster i Ljungbytrakten skulle nog tycka att det vore jättesvårt att viga homosexuella i kyrkan.

Ska det skyllas på homosexuella nu för att svenska kyrkan förlorar medlemmar? Kanske förlorar ni medlemmar för att folk saknar det spirituella i svenska kyrkan? Men vad hindrar dig Bruno Edgarsson från att neka viga samkönade par? Många frågor blir det, men svaren leder till samma slutsats; det är ingen trend att vara homosexuell eller en annan bokstav i HBTQ, det är din rätt att neka en vigsel till samkönade par och överlämna det till en präst som inte har något emot det.

Fast tillhör inte Ljungby Bibelbältet? Jag misstänker att en hel del inte har förstått att homosexuella riskerar dödsstraff i en hel del länder än idag, även i kristna länder så fördöms homosexualitet. Vem väljer att bli homosexuell med risk att dödas för det? Ja, det finns inte en enda person som väljer att bli homosexuell med risk för döden. Så var ligger det trendiga i att vara homosexuell?

Varför finns Pride för? 

Pride skapades för att homosexuella behövde kämpa för sina rättigheter i samhället, det fanns ett verkligt behov av att lyfta fram frågorna om homosexuellas rättighet, det finns fortfarande ett behov av att lyfta fram frågorna än idag, det bevisar du Bruno Edgarsson. Människor som föds med en annan könsidentitet än deras fysiska och juridiska kön har ett helvete, många begår självmord på grund av omgivningens fördomar. Ser du att Pride fyller en funktion för att informera om vad som gäller för en HBTQ-person?

Vad gäller Pride-paraden så är det en annan sak, en hel del passerar gränsen för vad som är anständigt för de ser det som en fest, inte som en demonstration för sina rättigheter. Det är inte direkt de homosexuellas rättigheter som gäller i Europa nuförtiden, det finns andra grupper som reklamerar sina rättigheter och de har rätt att få bli erkända, men inte köra över andra för det.

Nej, homosexualitet är inget som man väljer heller, sen har man inte rätt att döma homosexuella för deras sexualitet. En individ ska dömas fôr sina handlingar, inte för ens sexualitet.

Maria Thunholm

F.D. styrelseledamot HBT-S (dåvarande Homosossarnas styrelse)

En liten krönika: Romson avgår och socialisterna försämrar arbetsvillkoren…

Taggar

, , , , , , , , , ,

mp_romson

Åsa Romson (Mp) avgick som vice statsminister och språkrör efter en längre tids turbulens kring henne, men inte Gustav Fridolin (Mp) som väljer att stanna kvar som språkrör. Ärligt talat så är hon med all säkerhet kunnig, fast en sak saknar hon och det är en ledarförmåga. Fast hon har i alla fall en bra fallskärm, så hon är ju ingen förlorare direkt. Fast Miljöpartiet behöver språkrör som kan sin retorik, vilket innebär att man kan förklara saker med enkla ord.

Det är i vilket fall som helst så att Åsa Romson (Mp) fick ta mycket onödigt stryk med, hon pratar gärna om patriarkala strukturer och att Miljöpartiet är ett feministiskt parti, men om de höll sig till miljöfrågorna och  profilerade sig som ett miljöparti igen. Jag undrar om de inte skulle kunna öka i opinionsmätningarna? Fast de behöver en person som inte är rädd för konflikter, ett språkrör som kryper vid motstånd förlorar Miljöpartiet på.

Sen här hemma i Frankrike, Socialisterna med Manuel Valls i täten har tvingat på oss en ny arbetslag som kommer att försämra arbetsvillkoren för de anställda och förstärka arbetsgivarna. Detta gjorde socialisterna trots att de saknade majoritet i franska nationalförsamlingen, inte  ens Republikanerna stödde den nya lagen. 49-3, det är en paragraf som tillåter en sittande regering att genomföra en lagförändring, fast det kommer troligtvis att leda till en omprövning för att det anses odemokratiskt. Demonstranterna är förbannade och socialisterna har ju visat att de är inte längre socialister.

Avdelningen Facebook…

Det finns inte så mycket att säga, förföljelsen av Romson (Mp) har tagit sig orimliga proportioner. Jag har inte sett så många kritisera hennes politik, däremot har det mest varit personangrepp. Ja, en offentlig person ska tåla kritik av hennes offentliga person, fast någon måtta får det lov att vara. Jag har sett hur folk pratar om hennes fadäser, men inte är det många som har kunnat visa på bristerna i politiken. Det är något jag efterlyser i debattforumen, att man går på de motioner och övriga förslag som offentliggörs.

Ärligt talat så ser jag mitt gamla parti Socialdemokraterna köra över landsbygden och även en del positiva saker med, det finns ett men, jag är övertygad om att man måste förstärka landsbygdens roll i den nationella ekonomin. Det gäller att visa de möjligheter som finns på landsbygden, inte ta bort möjligheterna för att driva jordbruk och företag på landsbygden. Det positiva är att de sjukskrivna belyses i regeringens budget, jag undrar trots allt om det kommer att förändra för de långtidssjukskrivna i längden?

Det är ju så att de som älskar att gå på person och inte sak kommer att hitta nya offer, det nya kvinnliga språkröret kommer att få känna på hur en hel del inte klarar av att hantera kvinnor i partitoppen, särskilt inte om de är vänster enligt dem. Bara att hoppas på att hon har skinn på näsan, tyvärr. 840
Barnsligheterna är alltför många på Facebook, en hel del som inte klarar av att föra en debatt med meningsmotståndare. Det kommer att fortsätta i all oändlighet med omogna människor som söker sig till Facebook och andra sociala medier på Internat.

Stockholm har blivit kallt…

Taggar

, , , , , , , ,

Stockholm har blivit kallt, där lever min familj, men till skillnad mot Orup sà har jag lämnat Stockholms län och Sverige. Jag kände redan dà Orup framförde sin sàng Stockholm vart det skulle leda hän. Ju mer jag ser av det som man läser pà Internet om Sverige inklusive i franska tidningar sà ser jag ett Sverige som blir kallare för varje àr, en politik som hàrdnar och samhällsklimatet leder till att det sparkas nedàt.

Rädslan som leder till en osäker framtid, cancersjuka som det sparkas pà av myndigheterna, hur staten oavsett regering söker att kontrollera befolkningen mer och mer. En feminism som har blivit en smal ideologi, där andra tolkningar av feminismen inte längre är välkommen.

Jag är troligtvis pà att bli mer och mer cynisk, men svenska politiker verkar tro att Sverige är ett land som stàr högt i kurs bara för att rykten om de svenska värderingarna cirkulerar i världen. Sverige är ett land med sina ekonomiska begränsningar även om plats och vilja finns. Det är en sak med arbetskraftsinvandring som reglerar sig själv, men lilla Sverige har inte obegränsade resurser för att hjälpa alla asylanter, inte ens Frankrike som har en starkare ekonomi och större befolkning tar in flyktingar per capita mer än andra länder.

Sen anser jag att mitt gamla parti Socialdemokraterna straffar Sveriges befolkning som lever pà landsbygden med hjälp av stödpartierna, det är inte genom att straffa landsbygden som man uppnàr en starkare ekonomi pà landsbygden.

Det är ju sà att en realistisk syn pà saken behövs för att kunna leda Sverige pà rätt köl, Sverigedemokraterna har inte svaret, ej heller Moderaterna eller nàgot annat Riksdagsparti. Det som behövs är politiker som lyssnar pà sina väljare oavsett partitillhörighet.

Nej, det är inte genom att kontrollera befolkningen in absurdum som man uppnàr ett bättre resultat som Anna Kinberg Batra (M) vill genom obligatoriska oanmälda hembesök hos personer med försörjningsstöd, det är en överstatlighet som hon representerar. Ärligt talat sà màste man vàga lita pà befolkningen även om en viss kontroll behövs, vilket räcker med att jämföra inkomst med utgifter. Men Socialdemokraterna är i grunden med pà noterna, bara det att de är M Light.

Saknar jag Sverige? Ja, det gör jag till en viss del.

Vill jag àtervända till Sverige? Nej, fast jag skulle göra det om folk ville ha mig som representant i Riksdagen till exempel, jag skulle känna att de gav mig sitt förtroende. Fast min cynism växer för varje dag.

Skulle jag kunna genomföra nàgra stordàd? Troligtvis inte, men jag skulle kämpa för det som jag tror pà.

Men nu kommer sommaren sà en sommarlàt fràn min barndom…

Mona Sahlin och Tess Asplund, kvinnor i sociala medier…

Taggar

, , , , , , , , ,

Mona Sahlin avgår efter felaktigt intyg

Mona Sahlin avgår med omedelbar verkan som regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, bekräftar kulturdepartementet för Aftonbladet.

Expressen avslöjade tidigare under onsdagen att Mona Sahlin intygat att en av hennes medarbetare tjänat betydligt mer än vad han gjort.

Anders Jakobsson, åklagare vid Särskilda åklagarkammaren, har inlett en förundersökning om osant intygande.

Mona Sahlin (S) har med all säkerhet begàtt tjänstefel, men sà fort hon har gjort nàgot sà ska det till ett drev, det känns som om kvinnor inte har rätt att göra fel. Carl Bildt (M) har med all säkerhet begàtt betydligt allvarligare fel än vad Mona Sahlin (S) har gjort under hela sin livstid, inte ett ord i dagens läge om Lundins Oil och dess skumraskaffärer. När det kommer till Mona Sahlin sà tas Toblerone-affären upp än idag, det är ju sà att det pratas om Mona Sahlin hela tiden, hon kallas Mona Muslim av mànga. Om det bara kunde vara sà att manliga politiker kunde dras upp lika mycket som kvinnliga. Det verkar sà att starka kvinnliga karaktärer skrämmer en hel del, men det finns ingen anledning att särbehandla kvinnor och män i politiken, gà pà det som sägs istället.

Làt nu àklagaren fà genomföra sin förundersökning, det finns ingen anledning att spekulera i det som Mona Sahlin har gjort. Ja, hon avgick med omedelbar verkan och det kan vara för att hennes familj ska slippa ett drev, fast det kommer ju ett drev för att det är Mona Sahlin (S) i alla fall.

13177065_10153445767056587_1835683225011601443_n

En annan kvinna som fàr ta mycket är Tess Asplund, hon kallas vänsterextremist bara för att hon har tagit ställning mot nazism, det hon gjorde i Borlänge var troligen arrangerat med fotografen David Lagerlöf som arbetar àt Expo, men med tanke pà hennes storlek sà var det i alla fall modigt av henne. Fast hon är knappast en vänsterextremist sà länge hon använder icke-vàldsmetoder för att markera sin position.

Vänsterextremister är vàldsamma individer som söker sig till vàld och förstörelse, det verkar ju inte Tess Asplund göra. Man fàr lov att tàla hennes sätt att protestera sà länge hon inte tar till vàldsamheter. Jag märker ju att hon anses vara värd att uppmärksammas trots allt, även Jonny Puma Höglin pà en av bilderna här ovan anses vara vänsterextremist. De kanske är extrema i sina sätt att agera, men sà länge det inte är vàldsamheter sà är det onödigt att komma med pàstàenden att de är vänsterextremister.

Motdemonstranter som söker vàld är inga som jag gillar, det motverkar hela syftet och gynnar de som har tillstànd att demonstrera. Ska man motdemonstrera sà ska det ske genom fredliga metoder och inte förstörelse. Det finns folk som innovativa i sina metoder, dynga pà gräsmattan, klä ut sig till clowner, vända ryggen till när ett parti har sina tal och andra fredliga metoder. Jag söker inte att försvara de som stör demonstrationerna och framförallt inte de vàldsamma metoderna som att kasta gatusten.

Kvinnor i sociala medier verkar med all säkerhet hängas ut mer än män som har begàtt grova tjänstefel eller som i Tess Asplunds fall, agera med en stark vilja. Det känns inte som om att män hängs ut lika mycket, det skulle vara Gustav Fridolin i sà fall. Det är dags att vàga behandla män och kvinnor likadant i offentligheten, en offentlig person ska självklart vàga erkänna att denne har begàtt ett fel, ta ansvar för sina handlingar. Det som inte ska existera är att kvinnor ska dras med gamla synder medan män förlàts.

Maria Thunholm

Fd styrelseledamot Homosossarna (HBT-S)

Anna Kinberg Batra, ytterligare en som sparkar på utsatta människor…

Taggar

, , , , , ,

INRIKES| Enligt Moderaterna sker det för mycket bidragsfusk kopplat till fattiga hushåll. Därför kräver Moderaterna en lagändring som öppnar upp för att myndigheterna ska kunna göra oanmälda hembesök hos fattiga.

Det makabra förslaget innebär att fattiga människor inte ska ha rätt till samma integritet och privatliv som alla andra. Fullt rimligt enligt Moderatledaren.

– Jag tycker att det är rimligt att det är ordning och reda och att vi ställer krav säger Anna Kinberg Batra i en kommentar till SVT.

Moderaterna säger rakt ut att de är beredda att ändra lagstiftningen för att inskränka integriteten för fattiga. Till SVT säger Anna Kinberg Batra att Moderaterna vill ändra socialtjänstlagen för att göra de oanmälda hemkontrollerna obligatoriska.

Anna Kinberg Batra (M), vågar du du attackera skattesmitarna eller ska du enbart sparka nedåt på de redan utsatta. Bara för att man är i en situation där man behöver ett socialt stöd så är man ingen bidragsfuskare, vilket har bevisats om och om igen. Jag är övertygad om att vad dagens politiker behöver attackera är fuskarna som har lämnat landet för att slippa betala skatt i Sverige, ändock så är de verksamma i Sverige genom bulvaner.

Det finns redan medel att kontrollera medborgare utan ”obligatoriska hembesök”, det är ju fusk som intresserar er och det finner ni inte i hemmen, utan på bankkonton och i olika register. Ni vet ju redan vad som ges genom sociala försäkringar och överstiger den månatliga summan så finns det ju skäl att misstänka att personen ifråga har ett svartjobb bredvid. Det finns inget skäl till att ge er på de utsatta personernas integritet.

Den personliga integriteten är viktig för att finna kraft så man orkar tillfriskna och söka arbete, det gör man inte genom att begå ett brott mot mänskliga rättigheter och inskränka på den personliga integriteten. Det finns saker som jag håller med er Moderater om, men individens rättigheter ska respekteras och det ska även gälla fattiga människor, ty ens situation ska inte ändra ens rättigheter till en personlig integritet. Att Försäkringskassan kontrollerar att vederbörande är hemma enligt läkarens sjukskrivning är en sak, men inte att de går in i hemmet.

Nej, ingen ska ha rätt att gå in i en utsatt persons hem, förutom om det nu gäller ett domstolsbeslut eller misstanke om brott. Det är inte första gången som Moderaterna skyller på utsatta människor trots att bevisen visar att fusket existerar inte i den omfattning som M har velat manipulera siffrorna till.

Ja, jag går med på att man kontrollerar min inkomst via min bank, men inte att man gör ett ”obligatoriskt hembesök” för då vägras de inträde i mitt hem. Nu kommer jag inte att få hembesök eftersom jag inte bor i Sverige, det är ett exempel på hur jag skulle ha agerat, jag skulle även ha de mänskliga rättigheterna på dörren.

Det finns moderater som tycker att det är ett fruktansvärt förslag som lever i verkligheten, de vet att dessa ”obligatoriska hembesök” kommer bara att öka kostnaderna för ett uselt resultat. Men du och dina gelikar, Anna Kinberg Batra, ni vet inte hur det är att vara utsatt i en situation som gör det omöjligt att betala sina räkningar. Det är då man är i en utsatt situation man behöver den personliga integriteten ännu mer, det ger en styrka att kämpa för att få det bättre.

Min blogg heter: Finns mitt Sverige kvar? 

Finns mitt Sverige kvar? Nej, för allt som våra mor- och farföräldrar kämpade för har ni raserat, den sociala tryggheten handlar inte enbart om ekonomi, utan även om en social trygghet mellan medborgare och staten. Det är framförallt den tryggheten ni har raserat och det förtroende som fanns gentemot er politiker har ni lyckats rasera, det är en verklig succé. Politikerföraktet sprider ut sig, det är fullt förståeligt att det gör det som ni politiker behandlar det svenska folket. Ni spottar på det svenska folket!

 

Maria Thunholm

F.d. styrelseledamot HBT-S

ARCR, en antirasistisk cyberrörelse som föll…

Taggar

, , , , , , ,

Vad var ARCR?

Antirasistiska cyberrörelsen hette den i alla fall, som idé tycker jag att det är bra att det finns en mötesplats för antirasister. Fast det var ingen antirasistisk cyberrörelse, det var en liten grupp människor som förföljde oliksinnade och andra som delade deras syn, men inte deras metoder. Jag var en av dem som förföljdes av den inre kärnan för att jag inte höll tyst när de startade drevet mot De Fria och Carl Norberg, jag har haft mina duster med den herren, fast tänker inte delta i nàgot drev mot honom. De övriga i De Fria har rätt att uttrycka sina àsikter om bankernas styre, men alla ansàgs vara antisemiter om de sympatiserade med De Fria och idén om att det behövs en bankreform. Ja, ARCR använde metoder som jag inte gillar, STASI hade varit stolta över sina elever.

Vilka var med i ARCR?

Det var folk som inte ens visste om att de var med, även folk som trodde pà idén ARCR, mànga hoppade av och en av dem blev förföljd för att hon inte kunde stà bakom det som kärnan stod för. En av grundarna var tidigare min vän med, fast det tog slut för att vi inte kunde dela pà metoderna, ärligt talat var han en uppskattad debattör tidigare làngt innan ARCR.

Vilka stod bakom förföljelsen av oliktänkande?

Det första man fàr tänka pà är att alla deltog inte i förföljandet, en del samtyckte nog, fast ärligt talat sà var det inte mànga som var aktiva i förföljandet av andra. Det handlar i grunden om en liten grupp människor som förföljde andra människor, vilket jag ser som faktiskt blev förföljd av dem. Folk är rädda för dessa personer med rätta, ty de gör skada, men deras rädsla drabbar folk som inte stödjer de andras metoder som gick ut pà att förfölja människor.

ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget.

Alltsà ni som anklagade mig för att stödja ARCR:s metoder har fel, däremot tänker jag inte sänka mig till deras làga nivà. Jag stàr upp för àsikts- och yttrandefrihet, det pris jag fàr betala är jag beredd pà att betala. ARCR hade inte mitt stöd och har det inte nu heller, vad de nu heter i dagsläget. Jag ger dem rätten att uttrycka sina àsikter, men förföljelser ska de inte syssla med i mina debattforum. Ja, jag ser gärna bàda sidornas argument i en konflikt, det hjälper för att fà en helhetsbild i längden.

Ni som var med i ARCR och inte stödde de andras metoder vet att jag stod upp för era rättigheter att uttrycka er, de som sysslade med förföljandet fick lämna mina debattforum, fast inte de andra som skötte sig. Nej, jag legitimerade inte deras metoder, utan visade att jag inte sänkte mig till deras nivà, det krävs bevis för att jag ska agera. Godtyckligt agerar jag inte pà grund av deras grupptillhörighet.

Jag avskyr än idag ARCR:s metoder, men dessa ”antirasister” har bara sökt sig till andra grupper och de kommer nog att börja om igen.

Maria Thunholm

Våldtäktsoffer används som slagträ…

Taggar

, , , , , ,

Våldtäktsoffer används som slagträ i debatter om migrations- och asylpolitiken på Internet i sociala medier, det är något som jag irriterar mig på eftersom jag blev utsatt för det i Châtelet, centrala Paris. Det är inte av omtanke för svenska kvinnor som våldtäktsoffren används i sociala medier när det gäller att beskydda dem. Det känns verkligen som om en del män säger: rör inte våra kvinnor, ty de är våra ägodelar.

Jag tänker inte dra fram alla artiklar, det är min empiri som jag har sett i flera år på Internet, framförallt i debatter om asylanter, det finns en gemensam nämnare i våldtäktsfallen och det är 98% av dem begås av män, vilket inte betyder att alla män begår dessa våldtäkter.

Ja, det finns en kvinnosyn som behövs ses över i en hel del länder, men det gör man inte genom att hoppa på utsatta grupper, även om kvinnosynen behövs bearbetas, det görs bäst genom att arbeta med dessa grupper och inte genom att anklaga dem som grupp. Jag har blivit överfallen av ”araber och en mörkhyad”, samtidigt fick jag det bästa stödet av algerier och marockaner efteråt. Det är genom att arbeta med dem som man kan få till en varaktig förändring och det sker genom utbildning, genom diskussioner och möten.

Lösningen är oftast så enkel att man missar den, framför ögonen. Det gäller att se till att förändringen kommer inifrån och det sker genom utbildning av lokalbefolkningar. De lokala kulturerna spelar roll, men ett yttre inflytande finns alltid. Genom att samarbeta med lokalbefolkningar så finns det en större chans att få till en varaktig förändring.

Maria Thunholm

Tankar om Pierre Bourdieu – 1

Taggar

, , , , , , ,

Jag läser en bok av Pierre Bourdieu, La domination masculine (den manliga dominansen), det som han beskriver är ju riktigt. Jag kommer att skriva ner mina tankar om boken under resans gång, men i många fall är jag tvungen att ge honom rätt.
12647006_1249554325061297_1206739073228617459_n

Mannen har ju den aktiva rollen och tar sig rätten att bestämma över kvinnan som har den passiva rollen, socialt sett. Han pratar mycket om Medelhavsområdet och Europa/Amerika. Den manliga dominansen existerar i olika former beroende på traditioner och seder.
Det finns områden där kvinnor hör hemma, det är socialt beslutat så och områden där män hör hemma. Ve den som bryter mot mönstret, vilket jag gör, vilket jag får höra eftersom jag arbetar i praktiken uteslutande med män.

Det kvinnliga könet är mer ”skyddad”, det ska skyddas och underkastas det manliga. ”Kvinnan ska veta sin plats”-mentaliteten finns där. En man som man ser på som en ”kvinna” finner att medvetenheten om kroppen får en helt annan betydelse. Hans vitalitet underkastas de andra om de ger honom en homosexualitet som roll.

Mina reflektioner :

Ska kvinnor i samhällen där mannen har en ännu tydligare roll som överordnad och där kvinnan åsidosätts kunna göra något, så måste de få verktygen till att skapa förändringarna. Var förändring måste komma inifrån gruppen.

Visst kan utomstående ge sitt stöd, men då de inte känner till traditionen så kan de omöjligt skapa en varaktig förändring.

I Europa så finns det än idag en manlig dominans, visserligen tar det sig andra former, ve den kvinna som säger emot en man som har bestämt sig för att han har rätt. Kvinnan kan bli kallad ”hora” eller dylikt för att hon säger ifrån, hon nedvärderas för att hon ska veta sin plats.

Ps: jag har läst sociologi.

Maria Thunholm

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 829 andra följare