Vem är jag som kandidaterar för Socialliberalerna? @socialliberaler

Etiketter

, , , ,

40051783_2304221116261274_8832273835299438592_n

Jag heter Maria Thunholm och bor i Frankrike, min politiska bakgrund började fackligt för Metall och Transport, det ledde till Socialdemokraterna. Jag satt en kort tid med i Homosossarnas styrelse, nuvarande HBT-Sossen. Jag insåg när jag hade bott ett par år i Frankrike att Socialdemokraterna inte var mitt parti, de saknar den där friheten som jag förespråkar, å andra sidan det gör även Moderaterna. Jag sökte efter ett nytt parti, ett med fräscha idéer som står upp för individen i samhället. Hör och häpna, jag fann det och med Socialliberalerna kan jag känna att det partiet behövs, därför ställer jag upp för dem.

Personligen så gillar jag att spela saxofon och måla, så jag är en konstnärssjäl, så självklart skulle jag arbeta för konsten om ni ger mig ert förtroende i Europaparlamentet.

Jag brinner för att människor ska ha de möjligheter som behövs för att nå sina mål, det betyder att vi behöver inte alla samma stöd i samhället, vissa behöver mer än andra, så det gäller att kunna anpassa stöd till olika individer.

Vill ni se förändringar i missbrukarvården så ska ni definitivt rösta in mig i Europaparlamentet, ty det behövs en annorlunda syn på missbrukare, det ska inte vara straffbart att vara missbrukare. Med det vill jag säga att drogförsäljning ska vara illegalt, men inte själva bruket av droger som Cannabis. Detta för att missbrukare ska kunna söka en adekvat vård när de bygger upp ett förtroende med till exempel vårdpersonal, de ska inte behöva känna skuld och vara rädda för att sättas i fängelse. Det fungerar i Portugal och Schweiz med en drogpolitik som inte straffar missbrukarna, de har minskat i antal sen bruket av droger legaliserades.

Jag kanske har en känslig fråga som driver mig och som går emot Sveriges riktlinjer, men jag vill pröva nya idéer istället för att sitta fast i gamla spår.

Med vänlig hälsning

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

Annonser

Brunei och de lagar som ska kritiseras av omvärlden – HBTQ @socialliberaler

Etiketter

, , , ,

19260535_1755400941143297_2266518271752781183_nDet pratas mycket om Brunei och om de lagar som dömer homosexuella till döden för sin sexualitet. Ja, jag är den första att kritisera dessa lagar som dömer homosexuella människor till döden och jag anser att en stat ska vara sekulär oavsett land. Det innebär inte att vi ska låta extremhögern låta det bli ytterligare ett slagträ mot övriga partier. Vi ska se till att omvärlden säger till Brunei att deras lagar som dömer homosexuella är fel, utan att falla i extremhögerns fälla.

Det finns religiösa fanatiker oavsett religion överallt som dömer homosexuella för deras sexualitet och jag avskyr deras handlingar lika mycket oavsett om det gäller en muslim eller kristen. Det gäller att se att många extremister använder religion som ett maktmedel, de utnyttjar alltså religionen för att kontrollera befolkningen och det är alltid fel.

Låt oss kritisera och sanktionera Brunei, men använd de verktyg som redan finns. Fast vi ska även kritisera västerländska länder som gör detsamma, även om det är mer subtilt och mer religiösa grupperingar som är extrema.

Det är inte okej att dra alla muslimer över en kam för en maktgalen diktator som utnyttjar islam som religion, just för att kontrollera befolkningen. Det är lika fel när kristna fanatiker gör det och det hände mig när jag bodde i Sverige, då jag fortfarande satt med i HBT-Sossens styrelse. Jag fördömer diktatorn i Brunei som de kristna fanatikerna i Sverige, jag gör ingen skillnad.

Jag står upp för att HBTQ-människor ska ha samma skyldigheter, möjligheter och rättigheter som alla andra medborgare. 

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna till Europaparlamentet

 

Depression är ingen skam @socialliberaler

Etiketter

, , , ,


53806385_2620901701259879_2577687187483000832_n

Depression är ingen skam

Jag har levt med en depression i åratal och förstod det inte ens när jag stannade hemma bara för att sköta om djuren. Jag är mycket väl medveten om allt jag har försakat och det kommer igen nu, självmordstankarna finns fortfarande där, men min nya hund gör så att jag orkar leva med dessa tankar, han är mitt ankare i vardagen. Jag behöver en hund för att orka med vardagen, det är jag och ingen annan.

Jag ser hur depressiva människor ses ner på av svenska politiker och av det svenska samhället, det gör mig glad över att bo i Frankrike eftersom min sjukdom tas på allvar. Det är olyckligt att samma slags sjukdom ses på så olika sätt, att sjuka människor sparkas på av myndigheter i Europa, i den Europeiska Unionen. Det behövs en gemensam syn på psykiska sjukdomar, att vara depressiv är att vara sjuk.

Jag är beredd på att kämpa för att psykiska sjukdomar ska tas på allvar, det är även individuellt hur man reagerar på den medicinska behandlingen och terapin. Det gäller att se människan bakom sjukdomen och det kan ingen göra genom att vägra en adekvat vård till en sjuk människa. Orsaken till de psykiska sjukdomarna är lika olika som individerna är. För att hjälpa en patient så måste man först förstå orsaken till att denne är sjuk, det gör man genom att lyssna på patienten.

Jag vill kämpa för ett humanare EU, därför ställer jag upp i EU-valet i maj.

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

Terrordåd i Christchurch och repressalier. @socialliberaler

Etiketter

, , , , , ,

Hej,

Ytterligare ett terrordåd har skett i världen, den här gången i Nya Zeeland och Christchurch där 49 muslimer var offer, fast det är tyst om det sker i andra länder där muslimer är offer för terrordåd. Det är ett hyckleri att enbart belysa terrordåd som sker i västerländska länder. Det är fruktansvärt det som skedde, likväl terrordåd som har skett mot synagogor och kyrkor, samt andra religiösa byggnader. Personligen tar jag avstånd från all terrorism oavsett vilka som ligger bakom den.

Vill ni se ett Europa som är tolerant så behövs det ett starkt samarbete, det går inte att besvara terrorism med terrorism, repressalier hjälper inte, förutom om man vill att våldsspiralen ska fortsätta. Det behövs en interreligiös kommunikation i Europeiska Unionen, vi måste förstå varandra och se människorna bakom de olika religionerna, det börjar vi med en enkel kommunikation mellan individer.

Ska vi fördöma terrordåd så måste vi även fördöma de dåd som sker i de fattiga länderna med, det är ett hyckleri när vi fördömer de terrordåd som sker i västvärlden och inte enbart de som sker i utvecklingsländerna. 

Jag ser ett behov av att utveckla en europeisk interreligiös rörelse för att öka kunskaperna om de olika religionerna som finns i EU. Det finns en hel del som inte nämns, själva asatron är ju delvis på väg tillbaka som andra mindre religioner, det krävs en kommunikation för att riva barriärerna som byggs av okunskap.

Låt oss skaffa den kunskap som krävs för att se människan bakom religionen.

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna till Europaparlamentet

Nu är det dags att öka takten, visa oss @socialliberaler

Etiketter

, , ,

53478437_2604387876244595_9005522344889810944_nVi i Socialliberalerna är inte lika kända som Liberalerna, de har gjort ett misstag genom att peta Cecilia Wikström från deras lista. Jag representerar ett parti som vågar se nya lösningar, en del saker som Sverige inte är beredda på, men vi vill ge alla medborgare möjligheter till att realisera sina drömmar utifrån deras faktiska villkor.

Det är så att det finns inget etablerat parti som vill ta nya tag, pröva andra medel för att nå målet. Socialliberalerna ser människan även hos missbrukare, möjligheter måste ges för att de ska kunna lämna missbruket och det gör man inte genom att straffa dem, ett förtroende måste byggas upp innan själva missbrukarvården sätts in.

Människor är unika individer, vi kan inte utgå från en mall, men inte heller ge exakt anpassning till varje individ. Men vi kan ge de förutsättningar så att eleverna utvecklas efter sina behov och växa upp till en stark människa.

Folk är rädda för en Europeisk Federation, det behöver ni inte vara, det skulle betyda att besluten tas på rätt nivå och inte över huvuden på européerna. Jordbruksfrågor måste tas regionalt eftersom förutsättningarna för bönderna skiljer mellan södra, centrala och norra Europa. Jag välkomnar en federation som delegerar besluten dit där de verkligen behövs tas, men jag vill inte se ett överstatligt Europa där alla beslut tas i Europaparlamentet.

Fast vi måste göra allt för att synas nu, vi finns där för just dig.

Jag har skickat in samtycket för en plats i Europaparlamentet, så det går bra att rösta på mig.

Maria Thunholm

Kandidat till Europaparlamentet för Socialliberalerna

EU och Sverige tillsammans @socialliberaler #EUval #svpol

Etiketter

, , , , ,

40051783_2304221116261274_8832273835299438592_n

I maj är det val till det europeiska parlamentet och jag är kandidat, jag är inte perfekt och har själv haft väldigt svåra problem som jag arbetar med för att finna lösningar. Det är ju inte så att jag som kandidat för Socialliberalerna är perfekt, jag är precis som du en vanlig person. Det som gäller är att samarbeta för att finna varaktiga lösningar, i det lilla som i det stora. Jag är själv skeptisk till en del saker i Europeiska Unionen, men för att kunna kritisera problem så måste man vara med i samarbetet.

Ska EU bestämma vilken form en gurka ska ha?

En lite löjlig sak, men det ska inte vara sådana detaljstyrningar inom EU, det finns fler skäl att vara kvar i det europeiska samarbetet än att lämna EU. Sverige är beroende av exportindustrin, det är även ett inre samarbete som gynnar medborgare i EU. Inget kommer att vara perfekt, när det gäller jordbruket så måste det vara lättare för gemene jordbrukare inom unionen att kunna leva på sitt jordbruk, det måste varje medlemsstat kunna kontrollera. Jordbruk är nödvändigt och om vi ska minska på transportkostnader för matproduktion så behövs det närodlad mat.

Nu är det visserligen så att norra och södra Europa har olika synsätt, men det hindrar inte att vi skapar varaktiga samarbeten inom Europa. Allt är föränderligt, men vi har mycket kvar att lära oss av historien.

Samt att de mänskliga rättigheterna ska appliceras av medlemsstaterna inom den Europeiska Unionen. Det innebär ju att man ska inte diskriminera folk på grund av ens könstillhörighet, könsidentitet, sexualitet, religion och ursprung på arbetsmarknaden, samt att de olika myndigheterna ska behandla alla medborgare likvärdigt. Det juridiska ska vara samma förutsättning för alla medborgare.

Ska en individ kunna utvecklas så behövs det en grundtrygghet, det kommer att bli nödvändigt med medborgarlön i framtiden, ett enklare system som är billigare att hantera. En medborgarlön kommer att ge mod till folk som har innovativa lösningar, det vill säga att de kommer att våga satsa på sina idéer. Vi är alla olika individer med olika egenskaper.

MVH

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna i EU-valet

När folk säger att Gud tröttnar … @socialliberaler

Etiketter

, , , ,

Jag läste en insändare av en viss Konrad i Skellefteå som skrev att Gud snart tröttnar på Sverige på grund av Pride-festivalen. Det finns en viktig poäng som han missar när han skriver att Gud kommer att skapa stormar och annat oväder för att Pride lyfter fram HBTQ-människors brist på rättigheter  i samhället. Det är inte så att en Gud dömer homosexuella och andra, det är människor som dömer andra människor och de använder Bibeln som slagträ, även andra religiösa skrifter. Det finns ingen Gud som dömer människor på grund av sexualitet, könsidentitet eller könstillhörighet.

Vi borde ha kommit så långt att vi i Europeiska Unionen ser att alla medborgare ska ha samma civila och sociala rättigheter, vilket även innebär att vi har vissa krav på oss, vilket borde vara detsamma för alla medborgare i EU oavsett sexualitet, könstillhörighet, könsidentitet, religionstillhörighet och ursprung.

Men vi har fortfarande en lång resa framför oss innan vi har samma skyldigheter och rättigheter i samhället. Nej, det börjar inte med politiken i Riksdagen eller i Europeiska Unionen, det börjar med varje enskild medborgare i EU. Det är i vardagen de varaktiga förändringarna börjar, inte i Bryssel.

Ja, jag kommer att kämpa för HBTQ-personers rättigheter i EU om jag blir vald, men det arbetet måste även ske hos varje enskild individ i samhället. Ett äktenskap ska ingås mellan vuxna människor, det ska inte vara ett religiöst äktenskap, utan ett juridiskt. Sen får folk söka sig till ett religiöst institut om de nu vill gifta sig religiöst och då är det inte statens sak som gäller, men det juridiska ska gå före det religiösa.

Nej, det är inte Gud som dömer ut homosexuella föräldrar i vardagen. Det är omgivningen, det vill säga gemene man och kvinna. Det är människor som dömer och därmed skadar barnen med sina fördomar.

Ja, ni får tro på Gud om ni vill och även vara ateister, inget hindrar er. Jag ber er bara om en sak; sluta skylla på Gud för era egna fördomar som ni sprider.

Vi är människor med olika bakgrunder, tillsammans skapar vi samhället och Europa!

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

Twitter : Socialliberalerna och Maria Thunholm ( MariaDeSuede )

Såhär inför EU-valet @socialliberaler

Etiketter

, , , , ,

 

Det är med blandade känslor som jag ställer upp för Socialliberalerna i EU-valet, jag har upplevt fattigdom och utsatthet i Frankrike, men jag har även sett solidaritet hos vanliga människor. För att kunna ha valmöjligheter så måste man först ha en grundtrygghet och det är medborgarlön som kommer att bli nödvändigt i det europeiska samhället, det handlar inte om att folk är lata när de lider av depression eller andra psykiska sjukdomar. Jag lider av depression och vet hur det är att bara vilja dö, det finns en väg ut ur den, snarare ett sätt att leva med depression och det är att kämpa för att det ska ges möjligheter till att finna en grundtrygghet så att man vågar satsa på något nytt, som innovativa idéer.

Det är inte så att min bakgrund kommer att glömmas bort, men min livssituation är väldigt komplicerad just nu och jag kämpar på för att komma upp på fötterna igen. Får jag möjligheterna så kommer jag att lösa alla problem med tiden. Det betyder inte att jag inte har styrkan att stå upp för det som jag tror på i Europeiska Unionen, samarbete behövs i det lilla som i det stora.

Jag kommer att vara den som lyssnar på de europeiska medborgarna om ni vill ha mig i EU-parlamentet. Det gäller även när det kommer till drogpolitiken, där det gäller att få bort skammen hos missbrukare så att de vågar söka den hjälp som de förtjänar, avkriminalisera själva bruket av Cannabis och andra droger, inte legalisera försäljningen av drogerna.

Sen finns det sjukdomar som kronisk borrelia som erkänns av vissa medlemsstater, men inte av andra såsom Sverige. Det är en fråga som jag gärna driver i EU.

HBTQ-frågor och annat som berör diskriminering är hjärtefrågor hos mig, ingen ska diskrimineras på grund av sin sexualitet, könsidentitet, könstillhörighet, ursprung och religionstillhörighet. Det finns mycket kvar att arbeta för där.

Vill ni ha en röst som kämpar för dessa frågor så finns jag till ert förfogande.

MVH

 

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna i EU-valet

Röra beskriver valet – krönika om Riksdagsvalet

Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Redan innan valet den 9e september så förstod jag att något skulle bli rörigt, att Sverigedemokraterna skulle bråka med Moderaterna om andraplatsen och att Socialdemokraterna skulle bli rätt stora, de förlorade inte så mycket som Moderaterna gjorde. De självsäkra partiledarna i Alliansen var övertygade om att de skulle bli större än de Rödgröna, vilket de inte blev om man inte räknar in Sverigedemokraterna i Alliansen.

De rödgröna som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet fick alltså 144 mandat i Riksdagen, medan Alliansen, som består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, fick 143 mandat. Sverigedemokraterna ökade kraftigt och fick 62 mandat. Det är en röra utan like, problemet är inte att SD ökade kraftigt, det är Alliansen som är själva problemet.

 

41179216_513645672434051_3029404523094343680_n

Varför är då Alliansen själva problemet?

  1. De sa att de inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna innan valet, men en falang inom Moderaterna vill samarbeta med SD och Ebba Busch Thor (KD) säger att hon är beredd på att samarbeta med SD, att det är inga problem för hon vet vilken värdegrund KD har. Men Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) vägrar benhårt samarbeta med SD. Alliansen är en splittrad allians i dagsläget.
  2. Ulf Kristersson (M) har för mycket skandaler i bagaget för att kunna vara en trovärdig statsminister, det finns för mycket som har dokumenterats om hans fifflande. Moderaterna behöver en ny partiledare utan dessa skamfläckar. Samt att han inte är tydlig med om han tänker samarbeta med SD eller inte.
  3. Socialdemokraterna är det största partiet i det största blocket och det erkänner inte Alliansen, visst Stefan Löfven (S) röstades bort som statsminister av en överväldigande majoritet i Riksdagen, men det var bara början till kaoset, för Alliansen saknade en handlingskraftig plan. Det är Stefan Löfven (S) som har det starkaste kortet i leken just nu.

Det gnälls även på Jonas Sjöstedt (V) och Vänsterpartiet, det anklagas för att vara kommunistiskt av Alliansen, ett falskspel för att underminera Vänsterpartiets trovärdighet, det är inte så att att Vänsterpartiet är helt oskyldigt i det falska spelet, men det är det ärligaste partiet av de alla i Riksdagen. Är då Vänsterpartiet kommunistiskt? Svaret är ett tydligt NEJ, för vem som helst av oss som har läst på om Marx och Engels kan lätt se skillnad mellan de olika ideologierna på vänsterkanten. Det betyder inte att det inte finns kommunister som är medlemmar i Vänsterpartiet, men det betyder att partiet är inte kommunistiskt utan socialistiskt. Sen ingår det i det rödgröna blocket som fick majoritet.

Jag ser ett spel om makten som inte går rätt till, det är smutskastning till höger och vänster. Ja, Stefan Löfven (S) är inte riktigt tydlig själv, förutom att han vill ha en blocköverskridande regering och där håller jag med honom om att det behovs ett nytänkande. Fast det får inte drivas in absurdum för att bilda en blocköverskridande regering, plan B måste vara en regering med Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Den bästa regeringen för Sverige är en tydlig mittenregering, fast Socialdemokraterna är största partiet och ska därmed ha statsministerposten, däremot kan Annie Lööf (C) gärna bli vice statsminister, hon är partiledare för det största liberala partiet så det faller sig naturligt.

Fast det kommer inte vara så enkelt för att bilda regering, stoltheten kommer att gå före en pragmatisk syn på regeringsbildandet. Ulf Krostersson (M) och Ebba Busch Thor (Kd) är båda så inne i Alliansens bubbla för att regera till varje pris. Fakta är att Moderaterna behöver inse att de är ett av de partier som är de stora förlorarna i valet, det är Centerpartiet som är vinnaren av allianspartierna, inte Moderaterna som har backat i varje val.

Röran i regeringsbildandet beror på stoltheten hos framförallt allianspartierna, de Rödgröna har fördelen i kaoset som följde bortröstandet av Stefan Löfven (S) som statminister. Det är Socialdemokraterna som är det största partiet och de ska inte vara ett stödparti till en eventuell alliansregering de ska vara en tydlig opposition i så fall. Spelreglerna är sådana att det behövs en tydlig opposition. Vågmästarna är tyvärr Sverigedemokraterna, men det kan bara motarbetas genom en mittenregering.

Maria Thunholm

Socialliberalerna

@Socialliberaler, min personliga syn och min hjärtefråga – drogpolitik

Etiketter

, , , , , ,

40051783_2304221116261274_8832273835299438592_nJag är inte särskilt imponerad av något av riksdagspartierna, särskilt inte av det som jag har sett av SD, men visst det är er rättighet att rösta på dem. Fast de har förgiftat svensk politik länge nog, fall inte in i SD:s retorik mer, håll er till sakfrågorna så ska ni se att de andra partierna vinner mark igen. Jag tillhör de så kallade ”vänsterliberaler” som det tjafsas om, vad det nu innebär, för det innebär ju övriga partier som inte är SD, fast för NMR och AfS så är ju SD vänsterliberalt med.

Jag fann Socialliberalerna som jag tror på, men jag avskyr verkligen Sverige på en punkt och det är att i stort sett alla partier är så konservativa när det gäller missbrukarvården. Straff för eget bruk är verkligen ingen missbrukarvård, det behövs en långsiktig missbrukarvård som inte innebär straff.

Okej, vissa är verkligen rädda för att avkriminalisera eget bruk av cannabis, även för medicinskt bruk. Varför? Jag antar att de tror att man vill legalisera drogförsäljningen som i Holland, vilket jag inte vill. Jag svarar inte för de som vill göra det, för jag anser att drogförsäljning ska fortsätta vara illegalt och straffbart, precis som i Portugal.

Där har ni min hjärtefråga, jag tror inte att mitt gamla parti Socialdemokraterna skulle låta mig få driva den frågan faktiskt, även om jag fortfarande anser att jag hade en lärorik tid i Homosossarnas styrelse, de heter HBT-sossen nuförtiden.

Varför är då denna ”drogliberalism” ett starkt intresse hos mig?

Det är högst personligt, min barndomsvän som jag växte upp med förlorade jag på grund av droger och jag vill gärna förändra systemet till det bättre så att fler faktiskt får den hjälp som de förtjänar. Jag ser ju hur andra länder lyckas med att få ner dödligheten bland missbrukare, där Sverige inte tar efter deras politik som faktiskt fungerar.

Maria Thunholm

För din skull
Kandidat för Socialliberalerna