Politiskt korrekt mot de andra…

Taggar

, , , , , , , , ,

Det är jobbigt det här med debatten på Internet och framförallt i grupperna på Facebook, det ska till att identifiera sig med antingen ”sjuklövern” eller ”högern”, vad dessa begrepp betyder är det ytterst få som förstår i slutändan. Sjuklövern kan översättas med PK, Politiskt Korrekt, det är Sverigedemokraterna mot PK-folket och alla inblandade blir tvungna att välja en gruppidentitet i den politiska debatten. Är man inte med SD så är man vänster även om man är moderat. Sen finns det sådana som jag som är partilösa, vi är svåra att placera i den identitetspolitik som har skapats på den politiska arenan.

Ja, jag är före detta socialdemokrat, vilket betyder att jag har lämnat Socialdemokraterna för att jag kan inte identifiera mig med det partiet. Jag säger bara en sak, den identitetspolitik som vi ser sviterna av är förödande för att nå de personer som skulle behövas nås av oss som inte är rädda för t.ex. muslimerna. Det är nya begrepp som byggs upp i dagens Sverige, en gräns som man inte får överskrida för då är man själv med rasisterna och nazisterna tycker en hel del. Jag är ledsen, men det finns fortfarande folk som tror på att skapa en dialog istället för att förankra fördomar hos dem.

Jag kan hålla med artikelförfattaren i hennes artikel trots att jag inte gillar Aftonbladet, det är den verklighet vi lever i dagens läge. Det är inte så att yttrandefriheten ska begränsas för att passa ett fåtal i dagens samhälle, det är en kontraproduktiv metod som bara slår tillbaka mot de själva, förespråkarna av inskränkningar av yttrandefriheten. Det finns redan skyldigheter att följa i yttrandefriheten, det gäller att applicera de befintliga lagarna som berör Hets Mot Folkgrupp och hatbrott, inte att införa fler förbud.

Jag förespråkar en debatt med Sverigedemokrater och andra som bara pratar om invandringspolitiken, som de ofta förväxlar med asylmottagandet. Det är i princip två grupper i de politiska debatterna idag, det är PK-folket mot de andra, SD-anhängare och andra. Jag återkommer till oss partilösa, de andra vill så gärna placcera oss i ett fack, trots att vi inte kan identifiera oss med de befintliga partierna. Man får inte vara partilös och utanför mallen, ty då är man antingen rasist eller PK beroende på personens livsåskådning.

Sen fördömer gärna en del feminister folk på grund av felsägningar, det tas upp i artikeln, de glömmer bort att människor begår misstag i sina liv som man oftast lär sig av. Det känns som om en hel del skulle verkligen behöva ta en lång paus från Internet för de ser inte det viktigaste, att vilja förändra till det bättre för alla och att misstag ska inte behöva vara en börda i onödan i det offentliga. Ja, jag erkänner att jag ser hur folk identifierar sig med socialism, liberalism, konservatism och andra politiska ideologier, vilket egentligen är ett problem för att få till en fungerande debatt. Det är en svit till identitetspolitiken som råder i dagens svenska debattklimat.

Jag tillhör säkert de politiskt korrekta enligt en del och extremhögern enligt andra, jag kunde inte bry mig mindre för deras behov av att dela in folk i olika politiska läger. Jag vet att jag är varken höger eller vänster, vilket är ett symptom på den förda identitetspolitiken, en del av oss slår helt enkelt bakut när vi ser hur indelningsivrarna håller på och sätter oss andra i fack som vi inte känner oss hemma i.

Maria Thunholm

Vara människa…

Taggar

, , , ,

Lätt att vara människa?

Nej, det kommer aldrig att bli lätt att vara människa. Redan vårt sinne är komplext, så många aspekter i vår mänskliga natur. Ett socialt samspel som gör att vi skapar oss olika koder att följa, de blir normer som förändras med nya synvinklar.

En förändring innebär att det gamla börjar försvinna eller omvandlas, det nya samhället kommer med ny teknik som mänskligheten måste anpassa sig till och många känner nog sig omkörda av sin egen teknologi. Vi lever i en era av information och kommunikation via Internet som blir mer lättillgängligt för varje år. Det betyder inte att det blir lättare att förstå allting, tvärtom det blir så många intryck att det blir svårt att se den röda tråden i all information.

Jämställdhet pratas det mycket om, men faktum är att vi aldrig kommer att bli jämställda. När vi är jämställda mellan könen så kommer det att skapas en ny ojämlikhet och en ny ojämställdhet. Så varför söka jämställdhetsarbete i livet då? För att det ligger i vår natur att överkomma de sociala hinder som har byggts upp. Människor behöver dessa hinder och konflikter för att utvecklas, vilket samtidigt kan vara skrämmande för en hel del.

All denna text för att säga att människan är en varelse som behöver problem för att utvecklas i vardagen.

Du kommer att falla, res dig då igen. Den dag du inte reser dig upp efter ett fall så är livet över.

Mvh

Maria ThunholmRue de la paix, Paris, France

Skäms Nyheter24…

Taggar

, , , , , ,

Nyheter 24 utnyttjar en kvinna med psykisk ohälsa för gilla-markeringar

Det var en kvinna boende i Malmö som är sjukskriven på grund av psykisk ohälsa som anser att kyssa en man som man älskar är att kyssa patriarkatet. Ledsen, men jag stör mig på att man utnyttjar människor som mår dåligt för att sälja lösnummer. Det är inte så att personen ifråga har rätt i det som skrevs i debattartikeln, fast det kan ju leda till att folk skickar hot till en kvinna med psykisk ohälsa och detta kan förvärra hela situationen.

Det Nyheter 24 borde ha gjort var att neka henne att publicera en debattartikel för hennes hälsas skull, fast det gjorde de inte. Om hon blir förföljd så är det ju så att redaktionen har gjort det möjligt, inte många som klarar av att gå på det som hon skriver.

Hon uttryckte extrema åsikter som inte ens majoriteten av feministerna tycker, vilket tyder på att hon definitivt inte mår bra. Det är ett tecken på att man inte släpper igenom hennes texter, det är alltså för att hennes hälsa inte ska förvärras. Det visserligen bra att man släpper fram okända människor, trots allt är jag för att folk ska få uttrycka sig. Det som inte ska släppas igenom är när det finns risk för att en människa som mår psykiskt dåligt riskerar att få meddelanden fyllda med i brevlådan.

Ja, folk som orkar och är beredda på att ta emot kritik ska släppas igenom, folk som är fullt friska helt enkelt och klarar av folk som inte vet hur man kritiserar en sakfråga. Personförföljelse verkar mer eller mindre vara det som gäller i sociala medier och att utsätta en person som mår psykiskt dåligt för det är oansvarigt.

Ja, debattredaktionen hos Nyheter 24 borde skämmas för att utsätta en person som mår dåligt för dessa risker.

Maria Thunholm

Fd styrelseledamot hos HBT-Sossen

Ni borde skämmas…

Taggar

, , , ,

Ni borde skämmas…

Alltså jag skulle bra gärna vilja ha en förklaring till att vuxna män inte klarar av unga kvinnor som har en åsikt som de uttrycker, fast jag väntar mig inget svar. De åsikter som presenteras ska självklart bemötas med sakliga argument, men definitivt inte med hot och personangrepp. Genom livet så har vi olika åsikter beroende på de erfarenheter som vi samlar på oss i livet, det gäller allihopa.

Jag förföljdes för att jag ville att HBTQ-personer ska ha samma rättigheter som alla andra, vilket jag forfarande vill, indirekt så betyder det även skydigheter som alla andra. Det borde vara en självklarhet att vi har samma rättigheter och skyldigheter i vardagen, fast det är ju inte det och därför behövs Pride än idag. Det kvittar om du är heterosexuell eller homosexuell, det är inte din sexualitet som gör dig till en bra eller dålig människa, vilket även gäller folk med gränsöverskridande könsidentiteter.

Jag håller inte med feminister om manshat, som egentligen är en slags mansfobi, men en hel del av er låser er vid ordet « manshat » utan att fråga er vad som egentligen menas med det. Jag avskyr ordet, men låser mig inte vid det och använder istället « mansfobi » när de pratar om manshat. Det finns inget gott med äkta hat, det förtär en individ inifrån och det spelar ingen roll vad som är subjektet. Observera att äkta hat är direkt skadligt för hälsan, rent psykosomatiskt så påverkar det er fysiska hälsa. Nej, de pratar inte om alla män, utan om att de känner sig otrygga på grund av några få män som beter sig illa, vilket jag känner igen efter överfallet i centrala Paris, men jag har aldrig hatat män, visst har jag känt mig otrygg i mäns närvaro.

Det jag pratar om är inte feminism eller HBTQ, det är om ett beteende som verkligen är uselt. Ni som inte klarar av att unga kvinnor uttrycker sina åsikter och sysslar med rena personförföljelser borde förstå att det är åsikter som ska bemötas, inte personen som uttrycker dem. Nu händer det även äldre kvinnor att de förföljs och trakasseras, det är precis lika illa. Ja, det händer även män och inte en enda människa ska behöva känna sig förföljd för att de uttrycker sina åsikter.

Ja, att du uttrycker dina åsikter ger dig även skyldigheter, det är inte bara en yttrande- och åsiktsfrihet. Jag ber dig inte att sluta upp med förföljelser på kvinnor som du inte klarar av att bemöta, det är bara för att informera och att säga att ett sådant beteende är inte bara uselt, det är även en kriminell handling med personförföljelse.

En del av er har säkert begått misstag och tänkt till efteråt, det är inte så att jag ser ner på er som människor, däremot är det era handlingar som jag motsätter mig. Alla begår misstag i livet och vi kan alla förbättra oss genom att lära oss av misstagen.

Det är inte min stil att förfölja er för era åsikters skull, jag ser hellre att vi har en fungerande debatt så att våra olika åsikter prövas gentemot varandra, vilket de inte gör genom personangrepp och rena förföljelser. Så tänk efter före och inte efteråt!

Maria Thunholm

Före detta styrelseledamot hos Homosossarna (HBT-Sossen)

Statistik över våldtäkt 1975-2015

Taggar

, , , , , , , ,

När det kommer till våldtäkter så pratas det mycket om våldtäkterna som sker utomhus, så jag gick in på Brottsförebyggande Rådets hemsida och sökte information, jag gjorde inget särskilt utval utan valde alla människor. Det som syns är att våldtäkterna har ökat sen 1975, men då kommer frågan om det har ökat rent procentuellt eller handlar det bara om att de anmälda brotten ökar?

Statistik vàldtäkt 1975 - 2015 alla människor

Nu får ni lov att inse att de anmälda våldtäkterna har ökat, det är dessa som synsv i statistiken, mörkertalet existerar fortfarande och jag har en fråga; har mörkertalet minskat så att det är färre som inte vågar anmäla? Jag är övertygad om att det är fallet, offren har börjat anmäla gärningsmännen och de kvinnor som begår sexuella övergrepp, ty 2% av våldtäkterna begås av kvinnor. Nu tog jag alla människor för att få en översiktsbild av de totala våldtäkterna, det är ingen rolig läsning, fast det är glädjande att offren vågar anmäla brotten mer och mer, ty det är framförallt det som har gjort så att de anmälda fallen har ökat.

Det har varit mycket arbete för att få ner våldtäkterna, förgäves verkar det som, men nog är det snarare så att färre skäms för att ha utsatts för en våldtäkt. Det finns en unken kvinnosyn hos misogyna män, fast samtidigt är det ett symptom på att dessa män inte kan må bra, som inte är en ursäkt, men det är en förklaring till att de måste använda sexuellt våld som ett psykologiskt och fysiskt vapen.

Jag skriver inte det här för att förringa överfallsvåldtäkterna, utan för att siffrorna som representerar de fall som sker utomhus och inomhus ställs mot varandra, för att balansera upp medias bild. Tidningarna tjänar på att publicera artiklar om överfallsvåldtäkterna, men de våldtäkter som begås av någon nära ger inga klick på deras hemsidor eller säljer lösnummer. Så jag råder er att själva gå in på brottsförebyggande Rådets hemsida för att kontrollera de siffror som publiceras i media.

Maria Thunholm
Källa : http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok

Feminism och annan feminism…

Taggar

, , , , , , ,

Nu pratas det väldigt mycket om feminism i Sverige, fast då undrar jag om de ens känner till de olika grenarna av feminism, dagens feminister verkar tro att det bara finns en feminism. Nej, feminism är inte en feminism, det finns lika många olika tolkningar av feminismen som det finns feminister, ty var feminist är likväl en individ med egna värderingar. Målet må vara detsamma, det vill säga att alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter i samhället, men vissa feminister är väldigt tydliga med att de accepterar bara feminister som tänker som dem, de andra räknas inte som feminister.

Sen läser jag en debattartikel i Nyheter24 som tar upp sociala medier-feminister, den är väldigt träffsäker och jag håller med om att de feminister som slåss om att få visa brösten på Internet, i sociala medier, förringar de verkliga feministiska frågorna. Då man inte inser att Facebook är ett amerikanskt företag så missar man en hel del om vad man kan göra som feminist i Sverige. Amerikaner är puritaner och det kommer inte att påverka den vardagliga feministiska kampen bara för att man tycker att Facebook är löjliga.

Det sker våldtâkter, 98% av våldtäkterna begås av män, det är ingen överraskning, det innebär inte att alla män är våldtäktsmän, det är bara av de dokumenterade fallen som statistiken har kommit fram till. hos bl.a. BRÅ. Det så kallade manshatet går på strukturer, fast jag tycker att valet av namn är olyckligt, det hade varit bättre med mansrädsla i så fall. Det är gjort för att få män och kvinnor att ta avstånd från något som de egentligen står för, det är manliga strukturer som kritiseras och inte den enskilde vite mannen.

Jag vill självklart dra mitt strå till stacken för att kvinnor, män och andra ska få ett drägligare liv i vardagen, fast jag är övertygad om att det måste komma från individerna själva och inte från staten, det skapas lätt ett maktmisssbruk om staten kör över medborgarna à la 1984. Det är orsaken till att jag inte kan stödja Feministiskt Alternativ, de representerar en överklassfeminism som inte gynnar den vanliga kvinnan.

Sen måste jag säga att folk verkar stirra sig blinda på debattartiklarnas rubriker snarare än innehållet i debattartiklarna, som oftast inte ens stämmer överens med debattartikeln.

Jag kanske kallas feminist och vänster av en hel del, men jag tror inte på en överstatlighet för att bygga ett jämställt samhälle, det är vi individer som måste skapa en dialog för att kunna förbättra vår vardag i det långa loppet.

Feminism är bl.a. radikal-, liberal-, eko- och anarkofeminism, det är bara ett fåtal av alla grenar av feminismen som finns. Det är där jag styrker att det finns lika många slags feminismer som det finns feminister, ty alla har olika personliga värderingar. Sen bryr jag mig knappast om någon vill kalla sig ekvalist eller jämställdist så länge man vill uppnå samma mål, det förstör bara möjligheterna till en bättre framtid tillsammans.

Maria Thunholm

Tankekonstruktion eller inte…

Taggar

, , , , ,

En tanke finns ju när man tillber en gud eller ande, i många fall så blir det en utveckling som börjar med en tro, en personlig tolkning och gruppens tolkningar, vilket leder till församlingar med en gemensam tro. judendomen började med små klaner som hade sina egna gudar och gudinnor, vilket spred sig tills en lite grupp bestämde att det finns bara en gud. Sen utvecklades judendomen genom olika miljöer och det ledde till att en grupp judar bestämde sig för att Messias hade redan kommit när Jesus vandrade på jorden, det var de första kristna och de spred evangeliet, vilket senare ledde till olika grenar av kristendomen utvecklades. Senare fick Mohammed en vision, sedan ryktades det om att han pratade ofta med en jude och en kristen predikant i Medina. Till slut skrevs Koranen, det som märks är att namnen fràn Toran eller Gamla Testamentet hade ändrats, men i det stora var det samma berättelser, Islam föddes med två grenar, Shia och Sunni. För att göra historien kort, Mohammed hade ett avtal med några judiska tribuer som senare förråde honom, det ledde till långvariga och väpnade konflikter.

Nu är det 2016 och vi lever med tre abrahamitiska religioner  i världen, judendomen förblir liten, fast den är inte som kristendomen som är predikande, så den förblir liten även om det är den första. Kristendomen är den största, men de praktiserande minskar. Sen har vi Islam, den utvecklades starkt i Medelhavsområdet.

Judendomens beslut om en gud var definitivt en tankekonstruktion, fast de olika judiska stammarna tillbad sina lokala gudar en làng tid efter beslutet om monoteism. Sen var ju utbrytatna, de kristna säkert övertygade om att de hade rätt i att evangeliet màste spridas. Det jag vill komma fram till är att en tro blir en religion när flera delar på samma tro, som trots allt kommer att vara annorlunda på grund av våra olika personligheter. Det kommer alltid att finnas individuella tolkningar och allt kan vantolkas för att korrumpera människor.

Nej, religion är inte en tankekonstruktion, det är en gemensam tro som förenar folk på ont och gott. Det kommer alltid att finnas folk som utnyttjar religionen i egna syften, de söker människor som är lätta att manipulera.

Att jag tycker att religion ska vara i det privata rummet och inte i det offentliga är en annan sak, det betyder inte att jag inte respekterar religiösa människor, fast arbetar man i det offentliga rummet så ska man inte visa sin religionstillhörighet. Jag tar gärna en diskussion med en muslim, jude, buddhist eller vad de nu tror på, det kan vara berikande.

Min slutsats är religion kan förena folk, fast i det offentliga rummet så ska man verkligen undvika att visa sin religion om man arbetar i det offentliga rummet. Religion är ingen tankekonstruktion, däremot är det oftast en församling som hjälper människor att klara av sin vardag.

 

Förbjuda nazistiska organisationer…

Taggar

, , , , , , ,

Det finns skäl till att förbjuda nazistiska och rasistiska organisationer, vilket inte innebär att de försvinner, fast det blir en tydlig markering att samhället inte legitimerar dessa organisationer.  Det är en konvention som Sverige och andra länder har signerat genom medlemskapet hos Förenta Nationerna, vilket även gäller med EU-medlemskapet. Det handlar om ideologier som har som màl att avsätta demokratin, det handlar framförallt om nazistiska organisationer. Då kommer vi till själva problematiken med ett förbud.

1. Förbjudna organisationer försvinner inte bara för att de förbjuds, de blir dolda och möjligheterna till en insyn i deras verksamheter minskar. Visst kan Internet användas för att övervaka sidor som tillåter anonyma användare, nya sidor skapas när gamla sidor kapas av myndigheter. Men det används även mobiltelefoner och andra medel för att hålla kontakt.

2. Det som är risken är att folk som redan är medlemmar i nazistiska och rasistiska organisationer kommer att trigga upp varandra för att de helt plötsligt inte får ha sina organisationer, våldet riskerar att öka när deras chans till att uttrycka sig verbalt minskar.

  • Det var ju inte tillåtet med nazistiska organisationer innan Internet slog igenom, BSS lyckades samla folk utan Internet och nyrekrytering sker inte enbart genom Internet som vissa verkar tro.
  • Bekämpa nyrekryteringen genom förbud av nazistiska och rasistiska organisationer kan delvis vara effektiv, men det är ingen metod som går på själva grundproblemet.
  • Bekämpa nyrekryteringen till nazistiska och rasistiska organisationer görs bäst genom att arbeta långsiktigt i förorterna där de socioekonomiska problemen finns, det gäller att arbeta förebyggande med barn och ungdom. Skapa en dialog och låta ungdomarna ha möjligheter till att utvecklas, vilket ska vara ett samarbete med ungdomarna.

Fördelarna är att man kan effektivare stoppa folk som genom sina organisationer angriper utsatta grupper som asylsökande, invandrare och andra som de ser som sina fiender. Det blir lättare att ställa dem inför rätta. Samtidigt som man följer FN:s konvention och EU:s stadgar som man har bundit sig till genom medlemskapet. Det pratas om att agera i demokratins anda…

  • Det ser ut som om vi lever i en demokrati, fast den korrekta benämningen är snarare demokratur. Det är en annan fråga som Vilhelm Moberg skrev en text om, jag kan skriva ner en artikel om det en annan gång. Vi har fria val, men det är inte så att politikerna representar sina väljare.

Jag ställer gärna upp på att förbjuda odemokratiska organisationer, fast jag vill gå ett steg längre och förbjuda alla odemokratiska organisationer som söker att stjälpa demokratin.

Maria Thunholm

Källor: http://www.etc.se/debatt/forbjud-rasistiska-organisationer

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/karnkonventionerna/konventionen-om-avskaffande-av-alla-former-av-rasdiskriminering-cerd/

Hotas med våldtäkt…

Taggar

, , , , , , , , ,

Att kvinnliga artister hotas med våldtäkt är vidrigt och jag tänker på vad en Pernilla Andersson skriver, som jag faktiskt inte känner till så jag håller mig till ämnet. Det är även vanligt att en kvinna ska straffknullas för att hon uttrycker sina åsikter, inte av utlänningar som ni kanske tror, utan av svenskar som påstår att de vill skydda svenska kvinnor. Det är kanske en nyhet, men kvinnor är människor med samma värdighet som män att bevara.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpernillaanderssonmusic%2Fposts%2F10154404950124276%3A0&width=500

Män är inga monster, inte heller kvinnor, men de män som kommer med hot om att våldta kvinnor är monster.

Det är inte okej att hota med våldtäkt bara för att en kvinna uttrycker sig, ej heller att önska att hon våldtas av asylsökande. Yttrandefriheten innebär att varje individ oavsett könstillhörighet har rätt att uttrycka sig utan att hotas så länge det är lagligt, det finns lagar att följa även när man uttrycker sig skriftligt. Det är lättare att passera gränsen för vad som är lagligt och lämpligt på Internet, särskilt på sidor som Facebook. Det är ingen ursäkt att det är lätt att passera gränsen, det är en förklaring och var man som hotar en kvinna på Internet borde inte bara skämmas, utan även förbjudas att få använda skrivfunktioner på Internet en längre tid.

Mycket som sägs är sådant som dessa män inte vill förstå, kanske känner de sig hotade av starka kvinnor med åsikter, kanske mår de psykiskt dåligt av en eller annan orsak, fortfarande ingen ursäkt, även om det troligtvis handlar om flera olika orsaker. Var man som hotar en kvinna på Internet är ansvarig för sin handling. En man som ser det och inte säger ifrån gör sig medskyldig indirekt, men det betyder inte att den mannen är en dålig man i sig, han kan ju vara rädd av en orsak, men han gör sig i alla fall medskyldig.

Hur kommer det sig att ni män som hotar en kvinna inte klarar av att bemöta det som hon faktiskt säger?

Jag väntar mig inget svar på min fråga, men vet att ni skämmer ut män som grupp genom ert usla beteende. Väx upp och inse att människor har olika åsikter oavsett könstillhörighet, ingen ska behöva bli hotad för att man uttrycker sina åsikter.

Maria Thunholm

Feminism är nödvändigt, men även en fungerande dialog…

Taggar

, , , , , , ,

Feminism är nödvändigt, men även en fungerande dialog…

Det är inte så att jag är en uttalad feminist, men jag dras jämt in i feministiska diskussioner med folk som är så kallade antifeminister. Det lustiga är att jag får gillande när jag påpekar att kontexten ofta försvinner i den feministiska debatten, det blir oftast det personliga istället för sakfrågan när det kommer till feminism. När folk tjatar om Zara Larsson istället för att gå på det som hon faktiskt säger, nu vägrar jag se upp till henne, det var Simone de Beauvoir som påverkade mig och ingen som utnyttjar det som de tidigare feministerna kämpade för.

Nej, jag pratar inte om feminismen i sig, utan om hur den feministiska debatten förs i sociala medier och inte blir det fungerande dialoger. En hel del personangrepp syns, men jag ska inte säga att det handlar om ovilja, det kan finnas skäl bakom det hela. Känsloargumenten syns mest i alla fall, det finns strukturer som är klart värda att diskuteras, fast det blir betydligt intressantare om man får till en fungerande dialog. Det viktiga är inte att kalla dem för patriarkala strukturer, det viktiga är att prata om det sker i vardagen och lyssna på varandra.

Nej, jag vill inte veta vem som är rabiatfeminist eller anarkofeminist, det intresserar mig inte om jag för en feministisk debatt. Det enda som intresserar mig är det ämne som är subjektet, vilket är vitsen med en debatt eller en diskussion, jag föredrar det senare som skulle gynna ett utbyte.

Det som motverkas i dagens feministiska debatt är en fungerande dialog, det gäller alla parter mer eller mindre, elementen som skapar bråk finns i alla politiska läger. Jag tänker inte lägga skulden på några enskilda parter, det tjänar inget till att bråka om det. Tonen som existerar i dagens läge är katastrofal, den skapar bara osämja i samhället och förståelsen för vad feminism egentligen representerar minskar för varje dag.

Jag begriper mig inte på oviljan till att föra en fungerande dialog, det skulle gynna alla om folk vågade bjuda in varandra till en dialog. Detta gäller i och för sig andra områden med, men den feministiska debatten är infekterad som invandringsfrågan. Det blir inte så ofta argument som gäller ämnet som framförs, som jag skrev i början handlar det mycket om känsloargument. Har ni inte ställt er frågan; är det värt att reta upp sig på folk som uttrycker sina åsikter?

Jag ser att behovet av feminism finns kvar i världen, olika frågor som behöver lyftas fram i olika delar av världen. Det är inte enbart att se patriarkala strukturer, det är även att förstå kulturen för att kunna skapa en fungerande dialog och arbeta med folket, inte över folks huvuden, arbeta lokalt med lokalbefolkningen och låta dem få sköta det mesta arbetet. Det skapas lätt motsättningar om en utomståendee ska styra en befolkning, det behövs folk som tillhör lokalbefolkningen om det ska bli till förändringar. Kunskap är makt, ett verktyg som inte får missbrukas.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot Homosossarna (HBT-Sossen)

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 824 andra följare