Jimmy, min nymfparakit, är mer varierande än Jimmie…

Etiketter

, , , , , , , ,

Titta pà debatten mellan Jimmie Åkesson (SD) och Annie Lööf (C), han svarar ju inte pà hur man ska bemöta de flyktingar som redan är i Sverige, han bär börjar med ”Problemet är…” sedan repeterar han sitt mantra om hjälp pà plats som vanligt trots att Annie Lööf (C) redan pratar om att Sverige är redan ett av de länder som aktivt arbetar pà plats. Även när programledaren ber han förklara vad SD vill göra för de flyktingar som redan är i Sverige sà fortsätter han med sitt tjat om hjälp pà plats och minskad invandring. Jag vill ju veta vad Sverigedemokraterna verkligen vill göra med de flyktingar som redan finns i Sverige, förutom assimileringen som innebär att flyktingarna màste förneka sina rötter.

Ja, det finns problem med bostadsbrist och det ska självklart tas upp i debatten, men att skylla pà flyktingarna för det gör ju inget för att förändra debatten. Tvärtom sà sparkar man nedàt istället för att gà pà själva problemet, det är dags att investera i fler bostäder i vilket fall som helst.

En colère

Kul bild

Jimmie Åkesson pratar ju bara om samma sak hela tiden, min nymfparakit Jimmy är mer varierande i sin diskurs och ändrar tonen hela tiden, glöm inte att Jimmys ordförràd är begränsat men klarar ändà av att variera sig. Jag tror att Jimmie Åkesson har lite att lära sig av min Jimmy.

Att bara prata om hjälp pà plats och minskad invandring handlar inte om att komma med lösningar pà integrationen in i det svenska samhället, nu fick han fràgan om vad man ska göra med dem som redan är i Sverige, fast han svarade inte pà det. Ja, jag anser att om en som har fàtt uppehàllstillstànd och begàr ett riktigt grovt brott i värdlandet ska utvisas för det, denne har visat en bristande respekt mot värdlandet. Det beror ju pà brottets allvar och är en juridisk fràga, men det pratas bara om somalier tillför ingenting, man ser inte FN:s konventioner och asylrätten.

Men var är lösningarna pà hur de flyktingar som redan är i Sverige ska kunna integreras eller assimileras som Sverigedemokraternas principprogram pratar om?

Nej, jag väntar mig inget svar fràn SD:s hàll, det blir nog bara samma gamla tjat hela tiden om de somaliska analfabeterna som inte tillför nàgonting till Sverige. Nu är nativiteten för làg i Sverige för att det ska gynna tillväxten i samhället i längden, men det fàr man ju inte skriva, dà är man vänstermupp, vilket inte betyder nàgot eftersom även moderater är det.

Jimmie Åkesson lär dig att variera dig mer i din politiska diskurs, ty min nymfparakit Jimmy är betydligt mer varierande i sin diskurs.

Maria Thunholm

Okunnigheten är stor om transsexuella än idag…

Etiketter

, , , , , , , , ,

Jag läser i Metro om 150 elever som protesterar mot att Lila Perry vill byta om bland tjejerna, en transkvinna, det är föga förvànande att det är tràngsynt i USA, men i kommentarsfälten under artikeln syns okunnigheten och oviljan mot vad som är en könsidentitet. Det är ju inte sà att en könsidentitet är bundet till det fysiologiska könet, det finns studier som visar pà att könsidentiteten sitter i hjärnan och dà hjälper det inte med att omgivningen vägrar att förstà det.

Det spelar ingen roll vad ni säger till en transsexuell, könsidentiteten är redan där och sà starkt inrotad i ens personlighet. Det finns inget som ni kan göra för att förändra en transsexuells könsidentitet, men ni kan rädda en transsexuells liv genom att acceptera och respektera individen i sig som är transsexuell. Det är i hjärnan som ni finner orsaken till könsidentiteten, studier visar att det är i fosterstadiet som könshormoner pàverkar hjärnan och därmed skapar en könsidentitet som inte stämmer överens med det fysiska könet.

Jag pratar inte om binära och icke-binära personer som troligtvis har samma medicinska orsak till att de har en könsidentitet som inte passar in i de sociala könsrollerna, det är en annan aspekt, men de biologiska orsakerna finns där och ska inte förnekas.

Mànga transsexuella har misshandlats, mördats och begàtt självmord. Det är ett faktum, inte tänker jag dra in en massa siffror, men en tredjedel har försökt begà självmord. Det är inte lätt att förstà att en transsexuell har en könsidentitet som inte stämmer överens med det juridiska och sociala könet, men det gäller att respektera individerna som är transsexuella.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot hos HBT-S

HBTQ borde innebära tvärpolitiskt arbete… @Nyheter24

Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Mariage pour tous, Paris 2013. Jag deltog i demonstrationerna för att det könsneutrala äktenskapet skulle genomföras. Alla medborgare ska ha samma rättigheter.

Läser man vad t.ex. vänsterpartister skriver om Pride sà anser de att högerpartier inte borde vara engagerade i HBTQ-fràgor eftersom de skadar det som Pride stàr för. Det är nàgot de borde ta bort ur vokabuläret och börja starta upp ett tvärpolitiskt nätverk eftersom det är ett arbete som borde handla om att trygga HBTQ-personers rättigheter i samhället oavsett politisk tillhörighet. Bara för att borgerliga partier engagerar sig i fràgan sà màste man inte vara antipatisk bara för att man är vänsterpartist.

De borgerliga debattörerna skriver att de företräder den ideologi som ”från första början kämpat för, och också drivit igenom, att kärlek ska vara möjlig för alla”. Att skriva så vittnar antingen om okunskap eller grov historieförfalskning, vi hoppas på det förstnämnda. Debattörernas moderparti har som bäst släpats med i kölvattnet efter den normbrytande rörelsen eller som värst försökt att stoppa den. Det tydligaste exemplet på det hittar vi 1937 när en statlig utredning föreslog regeringen att avkriminalisera homosexualitet. Förslaget stoppades av dåvarande justitieminister, Bondeförbundets KG Westman.

Att Centerpartiets ungdomsförbund kom med ett svar om ”come together” var ett tydligt svar om vad som borde gälla, vi borde förena oss i den fràgan eftersom det skulle gynna alla i längden. Det är ingen bra idé att se liberaler som fiender i alla fràgor, det gäller att ta tillvara pà de fràgor som man faktiskt är överens i. Det är inte sà att man alltid är oense i de politiska fràgorna.

Vi vill börja med att förtydliga att vi aldrig har vänt oss emot att grupper går med i paraden. Tvärtom. Vi väljer att stå upp för allas rätt att, oavsett politisk färg, enas kring allas rätt till kärlek. Det vi vänder oss emot handlar om att vänsterextremister väljer att uttryckligen skandera hat gentemot oss liberaler under Pridetågets gång.

Vad ska man säga egentligen om att liberaler hànas när de ställer upp för HBTQ-folk? Det är sjukt att folk som faktiskt berörs av HBTQ-fràgor hànas. Vem som helst kan ha en anhörig eller en vän som är HBTQ-person. Det hjälper ju inte att spotta pà personer som riskerar sina liv för HBTQ-personer, det spelar ingen roll om liberaler ställer upp för HBTQ-personer.

Att vänstern erkänner Barbro Westerholms gärning, fast hon är liberal. Att vänstern erkänner att den första sittande statsminister som gick i en Prideparad var Fredrik Reinfeldt. Att partnerskapet, rätten för samkönade par att prövas som adoptivföräldrar och den könsneutrala äktenskapslagstiftningen röstades igenom under borgerliga regeringar. Och lika rimligt är det att liberaler i sammanhanget medger att ockupationer, demonstrationer och direktaktioner ibland behövs och att de inte är vår paradgren.

All den här stoltheten motarbetar bara själva syftet med att förbättra situationen för HBTQ-personer i längden, det är det som jag pàbörjade som HBT-sosse som behövs ett tvärpolitiskt nätverk för att förbättra situationen för HBTQ-personer i vardagen. Det är inte genom att bràka som man avancerar i HBTQ-fràgorna.

Amanda Muren är aktiv i Ung Vänster Malmö.

Mats Kejonen är aktiv i Vänsterpartiet Malmö.

Johan Vesterlund, förbundsstyrelseledamot CUF
Michael Broberg, distriktsordförande CUF Örebro

Maria Hölerman, ordförande, HBT-liberaler SYD
Tina Acketoft (FP), ledamot, HBT-liberaler SYD och riksdagsledamot

Ovanstàende personer borde samarbeta istället för att motarbeta varandra, det skulle gynna alla berörda parter istället för att motarbeta varandra.

Maria Thunholm

FD styrelseledamot hos HBT-S

Peace One Day

Etiketter

, , ,

Well I’ll write In English cause I want to tell everybody that Jeremy Gilley who believed in Peace, he maked a great job starting to talk with ordinary peoples, like you and me. He reached the Talibans, they wrote to him that they respect the 21:st september. You can also do something for the peace in you neighborhood, play football, paint, a concert, only your imagination is the limit.

Peace One Day isn’t only a dream, it’s also a reality you can have. An experience you’ll live if you only believe in it. Start imaging a better world without conflicts, just take this little step you need to do, not to demand anything superior, just one little thing to celebrate the peace, just Peace One Day the 21:st september.

You know, they’re telling you that peace is impossible in some countries, but listen to Jeremy Gilley, he maked it. United Nations and UNICEF listened to what he told them. He’s a true inspiration. But he’s not a perfect person, just one person and you can be the next person who will change something in your country. Start to believe in yourself, talk to others, to each others. Go out and celebrate the Peace One Day!

Maria Thunholm

Peace One Day – La Paix Un Jour – La Paz Un Dia – La Pace Un Giorno – Fred En Dag – A paz Um Dia –

السلام يوم واحد
Мир один день
Heddwch un diwrnod
שלום יום אחד
和平一天
平和一日

					

Överfall i Paris, men ej rädd för män…

Etiketter

, , , , , , ,

Har blivit kontaktad av EUROSTAR...

Fem män överföll mig i centrala Paris, jag var chockad efteràt, arg på män i allmänhet. Men rädd var jag inte, men tilliten till män försvann och det var 11 år sen. Jag skulle ha varit 2 veckor i Paris, det blev nio år och nu bor jag på franska landsbygden. Jag har en hund som jag brukar gå ut om nätterna med för hans skull, ty det är för varmt om dagarna. Vad har allt detta för samband? Jo, jag ska förklara det, men det kommer bottna i att jag är trött på att jag som kvinna ska vara rädd för män enligt vissa feminister.

Jag reste till Paris för att besöka en väninna, full av framtidshopp, ty studier i Barcelona väntade mig efter det besöket. Jag ràkade ut för en som ville att jag skulle börja strippa i hans klubb, jag var inte intresserad, blev rånad av ett par män, men inget försök till våldtäkt då. Det var ett par veckor senare som jag letade efter ett billigt hotell för en sista natt i Paris som jag blev överfallen och neddragen i ett underjordiskt parkeringshus, de var fem män som började dra av mig byxorna, en av dem satte sig pà mig och sa med en brutal ton ”Donne-moi le code !” med mitt bankkort i handen, trotsig som jag är så vägrade jag ge honom min kodoch han krossade min näsa, men även armbågen, medan de andra hade slitit av mig byxorna. Jag stannar där, men jag minns hur de sprang iväg och hur jag kände mig så svag, så kränkt och jag tänkte att nu förlorar jag så mycket blod att de kommer att hitta mig död, men jag tog mig upp på gatan och bad en förbipasserande man ringa polisen. Det är nu min resa börjar.

Jag vågade inte vara i närheten av män till en början, men framförallt var jag så arg att jag bara snäste av dem. Med tiden lugnade jag ner mig, men ilskan fanns där sen överfallet, ve den man som rörde mig. Men jag bröt ihop och personalen på boendet där jag bodde efter att ha varit skyddad av ett par hemlösa män tog mig till sjukhuset Sainte-Anne i Paris, där jag träffade en manlig psykoterapeut som jag instinktivt kände förtroende för, jag fick en tid bokad på hans klinik och samtalen började, han grävde i mitt förflutna genom att ställa frågorna som jag behövde, sakta började jag att finna mig själv igen. Det var första gången som jag verkligen fick chansen att prata ut och det skedde på franska, men det fanns en kvinnlig psykoterapeut i Paris som var svensk, men jag kände att han hjälpte mig mer och framförallt att han förstod mig. Det var samtidigt som jag började en del förhållanden med olika män som ledde till min italienske pojkvän som har varit min pojkvän sen 2005. Det enda jag inte gör i dagens läge är att parkera bilen i parkeringshus, alltid på gatan.

Men saken är den att jag är inte rädd för att gå ut med hunden om nätterna, inte ens själv, men jag undviker vissa personer som ger mig signaler som påminner om dem som överföll mig. Jag behöver inte höra att jag ska vara rädd för främmande män på gatan när jag tar en nattpromenad med hunden, det gör mer skada än nytta att höra att ”alla män är potentiella våldtäktsmän” i alla fall i mitt fall. Jag känner vilka jag kan prata med, men jag har min pojkvän och är trogen honom. Men även han säger att jag inte ska ta mina nattpromenader med hunden, men det gör jag i alla fall, eftersom det är enda gången han orkar springa och leka när det är sommar här i Frankrike. Ja, jag vet att majoriteten av dem som begår våldtäkt är män, men alla män är inte potentiella våldtäktsmän. Om 99% av alla våldtäkter begås av män så skulle jag vilja veta hur många dessa våldtäktsmän är i procent i jämförelse med andra män. Nej, faktiskt inte, men saken är den att jag går inte runt och tänker att han vill misshandla mig eller våldta mig, men sänds vissa signaler ut så reagerar jag.

Maria Thunholm

Ta debatten med SD, underminera deras argument…

Etiketter

, , , , , , , , , ,

Jag har länge debatterat med Sverigedemokrater nu, det syns inte sà mycket av de etablerade partierna i dessa debatter. Jag pratar med en del kommunalpolitiker som är Sverigedemokrater, men annars sà är det inte mànga folkvalda som tar debatten. Det är det första felet som övriga partier gör. Det är inte genom att vända andra kinden till som man inger förtroende hos väljarna. Det är en oro som sprider ut sig i och med att fler flyktingar anländer, det finns orsaker att se över asylmottagningen, men det är inte som Sverigedemokraterna gör man ska göra.

Saken är den att de ekonomiska faktorerna och möjligheterna màste tas pà allvar, enbart vara godhjärtad räcker inte i längden. Det är snarare sà att flyktingmottagandet borde delas mellan de europeiska medlemsstaterna, utefter de faktiska möjligheterna. Sverige ska inte sluta ta emot flyktingar, även om det finns kriminella bland flyktingarna, dessa ska straffas som alla andra kriminella. Men när det kommer till att utnyttja kriminella invandrares etniciteter sà màste det till en verklig motdebatt, det är inte okej att utnyttja deras etniciteter som argument mot flyktingar. Det gäller att vàga som folkvald politiker att säga ifràn och visa stöd till alla anhöriga till offren oavsett om det är svenskar eller invandrare, det skulle tysta de flesta Sverigedemokrater.

Det fungerar inte med tystnad som argument mot SD, ej heller personangrepp, men samtidigt har vi alla olika metoder att nà fram till SD:s sympatisörer, men det gemensamma borde vara att använda seriösa källor och fakta. De facto sà är det inte enbart nyhetstidningar som är seriösa källor, även bloggar kan vara det om det finns källor till faktaunderlaget. Det är inte konstruktivt att bràka med varandra bara för att vi använder olika metoder, för mig fungerar ”god ton”, fast det har tagit tid att bygga upp ett förtroende.

Jag ser människan bakom àsikterna, men fördömer faktiskt àsikterna.

Jag började med att se människan bakom àsikterna, utan att döma personen sà kritiserade jag àsikterna. Jag ser en utbredd oro i Sverige, nàgot som de etablerade partierna inte verkar ta pà allvar, även om det finns andra fràgor än invandrings- och flyktingpolitik sà gäller det att möta upp sina väljare, besöka förorterna för att se hur det ser ut där, hur folk lever, prata med folk som bor där och ta deras oro pà allvar. Det fungerar inte med att sitta i sina stolar i Riksdagen om man inte är beredd att möta sina väljare även efter valet. Det är en början till att minska SD:s väljarstöd, att visa att ni folkvalda tar Sveriges medborgare pà allvar.

Var stàr Socialdemokraterna och Moderaterna?

Ja, det är en bra fràga, ty i mànga fall sà vet inte väljarna var de stàr i dagens politiska läge. Det màste finnas en tydligare politik hos de etablerade partierna, samtidigt màste de leva i dagens samhälle med dagens ekonomiska förutsättningar. Sverige är ett litet land som vill leka med de stora nationerna, men det är fel metod, det gäller att utgà ifràn det man har för att kunna bygga en varaktig framtid för alla medborgare.

Jag ser en möjlighet till att vända trenden som de senaste opinionsmätningarna visar med det ökade stödet till SD, det är en làng resa som väntar, men det finns inga genvägar. Börja med att lyssna pà det som svenska folket säger till er folkvalda.

Ta debatten med SD, underminera deras argument, men gör det pà det sätt som passar er, utan att ta till vàld i debatten. 

Maria Thunholm

F.D. styrelseledamot hos HBT-sossarna

SD skriker Sveriges största parti, men…

Etiketter

, , , , , , , , ,

En colère

Kul bild

SD skriker Sveriges största parti, men Yougov är inget att lita pà, ty det förändrar ju inte mandatfördelningen i Riksdagen. Men det ger olyckliga tendenser inför nästa val, det finns en risk att SD hàller sig kvar bland de tre största partierna i vilket fall som helst. Det är dags för övriga partier att rycka sig kragen, framförallt för Socialdemokraterna och Moderaterna. Problemet är att det finns inte längre en tydlig skillnad mellan höger och vänster vilket gynnar Sverigedemokraterna.

Stina Morian menar att det var längesedan politik handlade om vård, skola eller omsorg.

– Politiken har de senaste åren handlat om integration, invandring, flyktingar och tiggare. Och jag tror att ganska många blandar ihop begreppen och tycker att allting är samma sak. Där har de traditionella partierna helt misslyckats med att föra debatten i sin egen ringhörna.

Att siffrorna i Yougovs mätning skulle hålla i sig till nästa val tror hon inte – men menar att det är troligt att SD skulle kunna bli Sveriges näst största parti.

– Det är ett kapitalt misslyckade från både S och M. Det är en misstrosförklaring till alla andra partier än SD. Om de vill klara den här debatten måste de ta sig i kragen och fundera på hur de ska göra, det funkar inte att befinna sig i samma ringhörna.

– Klart att var fjärde svensk inte är rasist eller vill slänga ut invandrare, men däremot vill man röra om i grytan och att de andra partierna ska lyssna på deras oro. 

Hur ska man kunna minska väljarstödet till SD?

Börja med att vara kritisk mot undersökningen i Youguv, det är inte en traditionell opinionsundersôkning och det säger även Lars Gylling, kommunikationschef hos Youguv.

Torbjörn Sjöström har tidigare skrivit ett debattinlägg i DN om hur en felaktigt genomförd undersökning kan bidra till ett missriktat fokus i samhällsdebatten. Han framhåller att en opinionsundersökning måste använda sig av slumpmässiga urval för att vara representativ och tillförlitlig och alltså inte använda sig av så kallade självrekryterade urval.

Med hänvisning till en Novusundersökning skrev han då att SD-väljare är överrepresenterade i självrekryterade paneler, vilket är någonting han i dag påpekar borde tas i åtanke när medier beställer undersökningar baserade på självrekryterade webbpaneler, som YouGov. 

– Om du i princip står i kö och vill säga din åsikt borde man se en varningsflagga – varför vill just de här personerna säga vad de tycker? 

Lars Gylling, kommunikationschef på Yougov, framhåller för Expressen att deltagarna inte enbart anmäler sig själva, de rekryteras också via annonser och telefon. Siffrorna bearbetas och är inte otillförlitliga, säger han. Novus Torbjörn Sjöström poängterar att även annonsrekrytering är självrekrytering.

– Och telefonrekryteringen är jag säker på står för en väldigt liten del, säger han. 

Ja, en normal tanke är ju pà hur själva undersôkningen gàr till för att fà fram resultatet. Man fàr lägga till faktorn att det finns en överrepresentation bland deltagarna till fördel för SD. Men i övrigt gäller det att vara kritisk mot alla opinionsundersökningar, möjligtvis kan man jämföra flera olika opinonsundersôkningar som är aktuella för att fà fram ett trovärdigt resultat, en enda opinionsundersôkning är missvisande i och med att det kan finnas en överrepresentation.

Maria Thunholm

Björn Söder med en billig politisk poäng skadar anhöriga.

Etiketter

, , , , , , ,

Det som Björn Söder gör med sitt uttalande om tragedin pà IKEA i Västeràs är vidrigt, men det betyder inte att andra politiker gör samma sak för billiga politiska poänger. Men istället för att göra billiga politska poänger sà kan man làta polisens utredning avslutas och de ansvariga dömas för sina vidriga mord. Det är sjukt att det inte tas hänsyn till offren och dess anhöriga.

BjörnSöderSDomIKEA

Men det finns Sverigedemokrater som faktiskt är kritiska till det uttalandet och det är bara bra att det väcks kritiska röster hos Sverigedemokraterna. Men varför ska det jämt göras billiga politiska poänger för? Ja, det är ju fôr att de inte inser vilken skada de faktiskt orsakar de anhöriga och vännerna till offren.

KatarinaPomIKEA

Làt offrens vänner och anhöriga fà sörja ifred nu, det räcker ju med att de har àklagare och poliser som arbetar med det, deras sorg màste bearbetas, inte fôrvärras genom billiga politiska poänger.

Maria Thunholm (Maria de Suède)

Varför negligeras de palestinier och israeler som arbetar för fred för?

Etiketter

, , , , ,

Jag är med i en fredsrörelse som arbetar med fred i Mellanöstern, det hela började med att jag blev fadder till en flicka i Gazaremsan, hennes pappa hade blivit dödad av israeliska soldater. Hon heter Hanan och vill bli läkare. Det som slog mig först var det som media visade, Israel har begått folkbrott, men det är inte israelerna man får lov att kritisera, det är de folkvalda politikerna. Saken är den att jag blev så känslomässigt engagerad att jag inte såg att det fanns folk som betedde sig illa på båda sidorna. Sen har jag lärt känna israeler som har visat ett missnöje mot hur palestinier bemöts, israeler som samarbetar med palestinier för att bygga broar mellan folken.

Hevenu Shalom Aleinu – Fred uppå er

Ma ana ajmal mijn Salam – Freden är det vackraste vi har

Den första frasen är på hebreiska och den andra på arabiska, nu är det inga språk som jag kan säga att jag behärskar, översättningarna är litterära. Men det är från en sång som en grupp bestàende av israeler och palestinier har gjort för att visa att fred mellan dem är möjligt. Det är synd att dessa fredsarbeten ska döljas i media, det som säljer lösnummer är ju våld och misär, men ibland behöver man lyfta fram det osynliga fredsarbetet på plats. Det går inte att förneka att Mellanösternkonflikten väcker känslor, ofta in extremis, de facto så måste fredsarbetet börja med folket, inte med regeringarna. Det är så mycket känslor som väcks och framförallt så ska alla överbevisa varandra, men det som vi glömmer är att fråga dem som bor i Mellanöstern om hur de upplever Mellanösternkonflikten.

Hur ska en fred uppnås i Mellanöstern?

Jag har inget enkelt svar, men det som fungerar i det långa loppet är att börja arbeta med folket, gynna de projekt som finns för att bygga kulturella broar mellan folken. Det är bra att Palestina erkänns som stat, vilket ger dem ännu mer ansvar att se till folkets bästa. Det är en tvåstatslösning som gäller i första hand i alla fall, många sårade känslor på båda sidorna. Jag ser en möjlighet till en varaktig fred, men det är inte uppifrån den kan komma. Det är dags att lyfta fram de fredsrörelser som gör ett enormt arbete i Mellanöstern, visa hur judar, kristna, muslimer, beduiner, araber och andra samarbetar för att skapa en varaktig fred. Ja, ni kommer att finna en del excentriska personer om ni söker, men budskapet är att fred är möjligt.

Hur många känner till den internationella fredsdagen den 21 september?

Jag är med i en fredsrörelse som heter Peace One Day, skapad av Jeremy Gilley för att finna en icke-vålds lösning i konfliktfyllda länder och regioner. Jag utmanar er att bilda fred den 21 september med en person som ni länge har haft en konflikt med, ty för att skapa en varaktig fred börjar med er själva. Det är tillsammans vi kan skapa fred i världen genom de små stegen. Man får lov att möta främlingen, lära känna den personen från ett främmande land och kultur, det vill säga se människan som går där. Det som man oftast upptäcker är att man är inte så olika i grunden.

Jag är inte socialdemokrat nu, jag är en representant för Peace One Day i den här texten, ty jag tror på människan, hon är kapabel att förändra sig till det bättre. Det gäller att se möjligheterna hos människan, men det börjar med er själva, så ta det lilla steget nu. Gör en försoning med en som du har en konflikt med den 21 september eller vad som helst. Min resa till den här insikten har varit lång och känslorna har svallat, men jag är där nu och ser människan bakom åsikterna, rädslan och annat som hindrar en att leva i fred. Jag har inte förlorat hoppet inom mig, det finns där som en drivande kraft. Jag ser fram emot den internationella fredsdagen den 21 september och hoppas på att jag får se positiva budskap från Sverige.

Hevenu Shalom Aleinu – Ma ana ajmal mijn Salam

Peace One Day – Fred en dag – La paix un jour

Maria Thunholm

Peace One Day

http://www.peaceoneday.org/

Sverige, det försvunna landet…

Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

cimg0092bis.jpg

Jag har varit styrelsemedlem hos dàvarande Homosossarna som senare bytte namn till HBT-sossarna, blev även mordhotad för att jag försvarade HBTQ-personers rättigheter i samhället. Jag är emot förtryck och generaliseringar, men jag sàg Sveriges samhällsklimat bli kallare och kallare. Jag fick nog och ville pröva vingarna utomlands, jag blev överfallen i centrala Paris av flera män, jag tänker inte berätta i detalj om vad som hände där, men det har satt sina spàr. Jag har även levt med kvinnor fràn de gamla franska kolonierna, sà tro inte att jag inte känner till hur de är.

Men hur ska man kunna bekämpa rasistiska àsikter om man vägrar ta debatten?

Svaret är enkelt; àsikterna cementeras hos de individer som uttrycker främlingsfientliga àsikter, de kallas rasister och islamofober av antirasister. Men problemet är inte där, det är hos vissa antirasister som det skapas hinder till ett verkligt antirasistiskt arbete. Det blir inbördes konflikter för att vissa av antirasisterna föredrar att debattera med de sà kallade rasisterna, inklusive mig själv. Men fôr vissa sà ska man inte debattera och argumentera med Sverigedemokraterna, SMR och andra rörelser som har uttryckt rasistiska àsikter, läs medlemmar som har uttryckt dem. Làt oss komma överens om att vi har olika metoder att bekämpa rasismen i EUropa.

Men varför blev det en förföljelse av en del personer som uppenbarligen är emot rasism för?

Jag har ju själv blivit anklagad för att sympatisera med Sverigedemokraterna (SD) bara för att jag tar debatten med dem, det gäller även andra antirasister med. Nu börjar vi närma oss orsaken till att jag kallar Sverige för det försvunna landet. Det vill säga att samhällsklimatet har tydligen blivit kallt, riktigt kallt. Det är inte högern jag pratar om, utan om hur de som kallar sig vänstersympatisörer använder vàld mot dem som de anser vara högerextremister, de har skapat ett kallare samhällsklimat. Jo, de rasistiska rörelserna ska bekämpas, men inte genom hot, vàld och sà kallade ”hembesök”, som innebär hot och misshandel. Det skrämmer folk, även oskyldiga. Jag ser bara hur vissa sympatier kan riktas till bland annat SD tack vare felinriktade ”antirasistiska” insatser.

Men förstàr ni inte att SD:s sympatier ökar och att de kan utnyttja dessa aktioner av Revolutionära Fronten, nu är inte AFA (Antifascistisk action) sà oskyldiga heller. Det är deras vàld som SD:s sympatisörer vänder mot övriga antirasister, mot den s.k. vänstern som är sjuklövern enligt dem. Det vill säga alla partier som är med i Riksdagen förutom SD. Det cementerar bara deras àsikter ännu mer och är kontraproduktivt när det gäller att bekämpa rasismen.

Jag vet inte om jag ska gà sà làngt att jag kallar nedrivningen av SD:s kampanj mot tiggeri för odemokratiskt, men jag är rädd för att det ger mer sympatier till SD. Jag hoppas att det väcker upp ögonen hos en del, men jag är sà trött pà tjatet om de romska tiggarna. Att dra upp dem hela tiden ger inga möjligheter till en konstruktiv debatt. Jag är ju själv emot SD:s kampanj, men jag gillar den här motaktionen som var konstruktiv.

Det är genom dialog som jag kommer att försöka förändra folks àsikter, genom insikt och inte vàld som är kontraproduktivt. De enda som tar till vàld är huliganer, i det här fallet politiska vàldsverkare som gör ett stort kontraproduktivt arbete som s.k. antirasister. Det var ju i Eskilstuna som en liberal och moderat politiker blev hotade om de inte lämnade sina politiska uppdrag, av RF som var flera som hoppade pà liberalen i Eskiltuna.

Maria Thunholm

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 819 andra följare