HBTQ-personer i Afghanistan

Etiketter

, , ,

Afghanistan och HBTQ-personer som flyr landet.

Med de extrema tolkningarna av islam som talibanerna står för så kommer det att bli mer HBTQ-personer som flyr Afghanistan. Homosexuella som förföljs på grund av sin sexualitet av talibanerna kommer att bli vardag. Dödsstraff för HBTQ-personer och dessa personer måste tas emot av de europeiska medlemsstaterna.

Det finns ett ansvar för vad vi i EU har gjort i Afghanistan, det är vi som har skickat trupper till Afghanistan tillsammans med USA. Det är en av orsakerna till att hotbilden mot HBTQ-personer finns, det är dags att följa de universella mänskliga rättigheterna, men det är långt till målet och med talibanerna vid makten så kommer de att negligeras.

Med föregående regim så var det redan komplicerat att vara HBTQ-person enligt Artamis Akbary, grundare av Afghan LGBT som flydde Afghanistan för flera år sen. Talibanerna säger att de har förändrats, men det är ingen som tror på det.

Youssof, en 24-årig homosexuell man är rädd för att lämna sin lägenhet och för att en taliban knackar på dörren för att föra iväg honom, att han inte kommer tillbaka. Det är bara ett vittnesmål, men det gäller alla HBTQ-personer i Afghanistan.

HBTQ-personer måste dölja sin sexualitet eller könsidentitet

Vad kan Sverige göra för de HBTQ-personer som flyr Afghanistan ?

Framförallt så kan man hjälpa dem som flyktingar. De utsätts för ett reellt hot och det måste vi ta hänsyn till vid asylmottagning.

Nu gäller det extremister som talibanerna, fast det är inte bara i Afghanistan som HBTQ-personer förföljs. Extremisterna i Afghanistan är konservativa och accepterar inte det som hotar den klassiska kärnfamiljen.

Maria Thunholm

Socialliberalerna

Afghanistan: le désespoir de la communauté LGBT+ après la prise de pouvoir des talibans | Le HuffPost (huffingtonpost.fr)

Från straff till vård

Etiketter

, , , , ,

När det gäller cannabis så ligger Sverige efter, när en missbrukare söker hjälp så ska vårdpersonalen anmäla detta till polisen. Fast tänk om vårdpersonalen kunde ägna sig åt sitt arbete och vårda missbrukaren, det skulle vara effektivare mot missbruk. Samtidigt så finns det brukare av cannabis, inte missbrukare, som använder cannabis vid enstaka händelser och lider inte av drogberoende. I Norge har de förstått att straff får inte missbrukaren att söka hjälp, det är hälsovårdsmyndigheten som ska ansvara för bruket och missbruket av cannabis.

De svenska politikerna hänger inte med de övriga ländernas drogpolitik, den som hjälper istället för att straffa missbrukaren. Det är klart att ett missbruk är problematiskt, men det är faktiskt en drog som är laglig som skördar fler liv än vad cannabis gör, det är alkoholen. Ett missbruk ska leda till vård och inte straff, det skulle få fler missbrukare att söka hjälp. De drogrelaterade brott som sker i förorterna är gängens inkomst och det handlar om lättförtjänta pengar, en liberalare drogpolitik skulle ta ifrån dem deras inkomst. De klyftor som finns på grund av dagens drogpolitik gynnar den olagliga försäljnigen av cannabis som är den största marknaden på den svarta marknaden.

Det är faktiskt så att cannabis är i grunden en medicinal växt som hjälper mot flera åkommor, det är dags att tillåta det medicinska bruket av cannabis. Cannabisolja är en medicin och hjälper många sjuka i deras vardag, det sker i USA och andra länder som Canada.

I Portugal har de fått ner antalet missbrukare tack vare en liberalare drogpolitik som tillåter bruk av narkotika, läs cannabis. Det är fortfarande olagligt att sälja drogerna, men missbrukarna får hjälp för missbruket.

Jag är inte en av dem som brukar cannabis, men jag skulle kunna tänka mig att använda cannabisolja om jag behövde den mot en sjukdom som kronisk sömnlöshet. Det finns andra sjukdomar som cannabis kan lindra symptomen hos patienten.

Missförstå mig inte, jag vill att missbrukarna ska få den vård som de behöver, men det är dags att lämna straff för vård av missbruk. Låt sjukvårdspersonal göra sitt jobb och se till att missbrukarna får den vård som de förtjänar.

Maria Thunholm

Socialliberalerna

Muslimer i samhället

Etiketter

, , ,

När det kommer till historia och muslimer så tas oftast bara de få muslimer som stred med axelmakterna, men de flesta slogs med de allierade som jag skrev på en av mina bloggar, en sammanfattning av olika artiklar. Den snedvridna bilden av muslimer som fanatiska islamister ger är långt ifrån sann. Tyck vad man vill om islam, men de islamister som blir terrorister var redan kriminella och satt i fängelse, där de radikaliserades. Men det är inte bara muslimer som radikaliseras, det sker även i andra grupper som höger- och vänsterextrema grupperingar.

Jag bor i Frankrike och vi har haft flera terrordåd som begicks av radikaliserade muslimer, men det pratas inte om de offer som var muslimer. Det är ingen skam att säga att det har varit en våg av islamistiska terrordåd i Europa, begångna av radikala islamister. Fast det man inte får göra är att dra alla muslimer över en kam, det gäller alla grupperingar i samhället.

Jag har ärligt talat aldrig stött på en islamist, men har jobbat med många muslimer. Det finns en respekt mellan oss, det är vardagen jag upplever. Ett fåtal är extrema, men de samlas och hetsar upp varandra, precis som i höger- och vänsterextrema kretsar.

Kan det vara så att vi som inte är muslimer skapar islamister med oförståelse?

Jag ställer mig frågan, för de muslimer som jag arbetade med hade inga problem med mig och jag var ofta i en synagoga i Paris med, en judisk skola i ett litet samhälle utanför Paris där många muslimer bodde var jag ofta i också. Det var ingen vandalism där inte, men judiska gravar har skändats, men det kan lika gärna vara högerextremister som ligger bakom för att skylla på muslimer och det kan i många fall vara islamister bakom.

Det kvittar vilken grupp som extremisterna tillhör, ett fåtal förstör för så många inom de egna leden.

Jag ser islamistiska dåd, men de flesta sker i de muslimska länderna mot just muslimer, vilket det inte pratas om i europeisk media. Ja, kristna förföljs i en del länder, det förnekar jag inte. Det är oförsvarligt med förtryck oavsett vilka som utsätts för det.

Ma Ana Ajmal Min Salam

Maria Thunholm

Identitet och nationalitet

Etiketter

, , , ,

Det pratas mycket om identitet och nationalitet i sociala medier, de blandas alltför ofta ihop. Identitet är så mycket mer än en nationalitet, det handlar om sociala förutsättningar, yttre faktorer som påverkar ens identitet. Även om nationalitet med språket har en viss betydelse för ens identitet, det behövs för en identitets utveckling, så är det en liten del av ens identitet.

Identitet

Det handlar om sociala faktorer och erfarenheter som utformar ens identitet, ens sociala omgivning utgör en del av identiteten. Barndomen utgör trots allt grunden till ens identitet, sen utvecklas den utifrån olika orsaker under ens levnad. Man kan inte neka ens barndom som grunden till ens identitet, men som vuxen så upplever man så mycket mer och skapar nya sociala nät, gemensamma intressen skapar en grupptillhörighet och det utgör en bit av ens identitet.

En individ har en personlig och en social bit som utgör sin identitet, det är inre och yttre faktorer som påverkar det.

Nationalitet

Nationalitet är ett medborgarskap och samtidigt en social tillhörighet med gemensamma faktorer såsom språk. Det handlar om regler och lagar som man följer, man delar språk och kultur. Nationalitet kan man byta ut, samt att man kan ha dubbelt medborgarskap.

Ett medborgarskap innebär att man delar vissa sociala värderingar i ett land, en känsla av en samhörighet. Det är ens nationalitet som som byggs på ens medborgarskap, det är inte en etnisk tillhörighet, även om det kan vara densamma som ens medborgarskap.

Identitet och nationalitet i samspel

Identitet och nationalitet kan gå hand i hand, men de kan också skilja sig åt med tiden. Det är högst personligt hur ens identitet utvecklas gentemot ens nationalitet. En utlandssvensk som inte har bott i Sverige under en längre period och inte umgås med andra svenskar mer än sporadiskt kan utveckla en ny identitet som passar värdlandet, det gäller även folk som flyttar till Sverige.

Den nya kulturen kan ge en ny social samhörighet och inte passa ens nationalitet, en förändring av ens identitet.

Könsidentitet

Det handlar om ens känsla av könstillhörighet, det betyder inte att den alltid passar ens biologiska kön, det sociala könet. Det tvistas om orsakerna bakom transsexualitet, men efter att ha läst flera olika studier om orsakerna bakom så är jag övertygad om det är en biologisk faktor bakom en könsdysfori.

Exempel; under graviditeten så får fostret för mycket testosteron under hjärnans utveckling och ger därmed en manlig könsidentitet hos ett flickfoster. Det skapar ett problem med den biologiska, sociala och juridiska könstillhörigheten, som ett tåg där vagnarna vill rulla åt olika håll.

Det är svårare att finna biologiska orsaker bakom man till kvinna-transsexuella, det är däremot klart att det går inte att göra något ens könsidentitet som inte stämmer överens med ens biologiska kön.

Slutsats

Identitet är en personlig känsla som påverkas av inre och yttre faktorer, något som inte kan förklaras rent vetenskapligt. Det kan även stämma överens med ens nationalitet eller stämma överens med ens värdland.

Maria Thunholm

Vem är jag som kandidaterar för Socialliberalerna? @socialliberaler

Etiketter

, , , ,

40051783_2304221116261274_8832273835299438592_n

Jag heter Maria Thunholm och bor i Frankrike, min politiska bakgrund började fackligt för Metall och Transport, det ledde till Socialdemokraterna. Jag satt en kort tid med i Homosossarnas styrelse, nuvarande HBT-Sossen. Jag insåg när jag hade bott ett par år i Frankrike att Socialdemokraterna inte var mitt parti, de saknar den där friheten som jag förespråkar, å andra sidan det gör även Moderaterna. Jag sökte efter ett nytt parti, ett med fräscha idéer som står upp för individen i samhället. Hör och häpna, jag fann det och med Socialliberalerna kan jag känna att det partiet behövs, därför ställer jag upp för dem.

Personligen så gillar jag att spela saxofon och måla, så jag är en konstnärssjäl, så självklart skulle jag arbeta för konsten om ni ger mig ert förtroende i Europaparlamentet.

Jag brinner för att människor ska ha de möjligheter som behövs för att nå sina mål, det betyder att vi behöver inte alla samma stöd i samhället, vissa behöver mer än andra, så det gäller att kunna anpassa stöd till olika individer.

Vill ni se förändringar i missbrukarvården så ska ni definitivt rösta in mig i Europaparlamentet, ty det behövs en annorlunda syn på missbrukare, det ska inte vara straffbart att vara missbrukare. Med det vill jag säga att drogförsäljning ska vara illegalt, men inte själva bruket av droger som Cannabis. Detta för att missbrukare ska kunna söka en adekvat vård när de bygger upp ett förtroende med till exempel vårdpersonal, de ska inte behöva känna skuld och vara rädda för att sättas i fängelse. Det fungerar i Portugal och Schweiz med en drogpolitik som inte straffar missbrukarna, de har minskat i antal sen bruket av droger legaliserades.

Jag kanske har en känslig fråga som driver mig och som går emot Sveriges riktlinjer, men jag vill pröva nya idéer istället för att sitta fast i gamla spår.

Med vänlig hälsning

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

Brunei och de lagar som ska kritiseras av omvärlden – HBTQ @socialliberaler

Etiketter

, , , ,

19260535_1755400941143297_2266518271752781183_nDet pratas mycket om Brunei och om de lagar som dömer homosexuella till döden för sin sexualitet. Ja, jag är den första att kritisera dessa lagar som dömer homosexuella människor till döden och jag anser att en stat ska vara sekulär oavsett land. Det innebär inte att vi ska låta extremhögern låta det bli ytterligare ett slagträ mot övriga partier. Vi ska se till att omvärlden säger till Brunei att deras lagar som dömer homosexuella är fel, utan att falla i extremhögerns fälla.

Det finns religiösa fanatiker oavsett religion överallt som dömer homosexuella för deras sexualitet och jag avskyr deras handlingar lika mycket oavsett om det gäller en muslim eller kristen. Det gäller att se att många extremister använder religion som ett maktmedel, de utnyttjar alltså religionen för att kontrollera befolkningen och det är alltid fel.

Låt oss kritisera och sanktionera Brunei, men använd de verktyg som redan finns. Fast vi ska även kritisera västerländska länder som gör detsamma, även om det är mer subtilt och mer religiösa grupperingar som är extrema.

Det är inte okej att dra alla muslimer över en kam för en maktgalen diktator som utnyttjar islam som religion, just för att kontrollera befolkningen. Det är lika fel när kristna fanatiker gör det och det hände mig när jag bodde i Sverige, då jag fortfarande satt med i HBT-Sossens styrelse. Jag fördömer diktatorn i Brunei som de kristna fanatikerna i Sverige, jag gör ingen skillnad.

Jag står upp för att HBTQ-människor ska ha samma skyldigheter, möjligheter och rättigheter som alla andra medborgare. 

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna till Europaparlamentet

 

Depression är ingen skam @socialliberaler

Etiketter

, , , ,


53806385_2620901701259879_2577687187483000832_n

Depression är ingen skam

Jag har levt med en depression i åratal och förstod det inte ens när jag stannade hemma bara för att sköta om djuren. Jag är mycket väl medveten om allt jag har försakat och det kommer igen nu, självmordstankarna finns fortfarande där, men min nya hund gör så att jag orkar leva med dessa tankar, han är mitt ankare i vardagen. Jag behöver en hund för att orka med vardagen, det är jag och ingen annan.

Jag ser hur depressiva människor ses ner på av svenska politiker och av det svenska samhället, det gör mig glad över att bo i Frankrike eftersom min sjukdom tas på allvar. Det är olyckligt att samma slags sjukdom ses på så olika sätt, att sjuka människor sparkas på av myndigheter i Europa, i den Europeiska Unionen. Det behövs en gemensam syn på psykiska sjukdomar, att vara depressiv är att vara sjuk.

Jag är beredd på att kämpa för att psykiska sjukdomar ska tas på allvar, det är även individuellt hur man reagerar på den medicinska behandlingen och terapin. Det gäller att se människan bakom sjukdomen och det kan ingen göra genom att vägra en adekvat vård till en sjuk människa. Orsaken till de psykiska sjukdomarna är lika olika som individerna är. För att hjälpa en patient så måste man först förstå orsaken till att denne är sjuk, det gör man genom att lyssna på patienten.

Jag vill kämpa för ett humanare EU, därför ställer jag upp i EU-valet i maj.

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna

Terrordåd i Christchurch och repressalier. @socialliberaler

Etiketter

, , , , , ,

Hej,

Ytterligare ett terrordåd har skett i världen, den här gången i Nya Zeeland och Christchurch där 49 muslimer var offer, fast det är tyst om det sker i andra länder där muslimer är offer för terrordåd. Det är ett hyckleri att enbart belysa terrordåd som sker i västerländska länder. Det är fruktansvärt det som skedde, likväl terrordåd som har skett mot synagogor och kyrkor, samt andra religiösa byggnader. Personligen tar jag avstånd från all terrorism oavsett vilka som ligger bakom den.

Vill ni se ett Europa som är tolerant så behövs det ett starkt samarbete, det går inte att besvara terrorism med terrorism, repressalier hjälper inte, förutom om man vill att våldsspiralen ska fortsätta. Det behövs en interreligiös kommunikation i Europeiska Unionen, vi måste förstå varandra och se människorna bakom de olika religionerna, det börjar vi med en enkel kommunikation mellan individer.

Ska vi fördöma terrordåd så måste vi även fördöma de dåd som sker i de fattiga länderna med, det är ett hyckleri när vi fördömer de terrordåd som sker i västvärlden och inte enbart de som sker i utvecklingsländerna. 

Jag ser ett behov av att utveckla en europeisk interreligiös rörelse för att öka kunskaperna om de olika religionerna som finns i EU. Det finns en hel del som inte nämns, själva asatron är ju delvis på väg tillbaka som andra mindre religioner, det krävs en kommunikation för att riva barriärerna som byggs av okunskap.

Låt oss skaffa den kunskap som krävs för att se människan bakom religionen.

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna till Europaparlamentet

Nu är det dags att öka takten, visa oss @socialliberaler

Etiketter

, , ,

53478437_2604387876244595_9005522344889810944_nVi i Socialliberalerna är inte lika kända som Liberalerna, de har gjort ett misstag genom att peta Cecilia Wikström från deras lista. Jag representerar ett parti som vågar se nya lösningar, en del saker som Sverige inte är beredda på, men vi vill ge alla medborgare möjligheter till att realisera sina drömmar utifrån deras faktiska villkor.

Det är så att det finns inget etablerat parti som vill ta nya tag, pröva andra medel för att nå målet. Socialliberalerna ser människan även hos missbrukare, möjligheter måste ges för att de ska kunna lämna missbruket och det gör man inte genom att straffa dem, ett förtroende måste byggas upp innan själva missbrukarvården sätts in.

Människor är unika individer, vi kan inte utgå från en mall, men inte heller ge exakt anpassning till varje individ. Men vi kan ge de förutsättningar så att eleverna utvecklas efter sina behov och växa upp till en stark människa.

Folk är rädda för en Europeisk Federation, det behöver ni inte vara, det skulle betyda att besluten tas på rätt nivå och inte över huvuden på européerna. Jordbruksfrågor måste tas regionalt eftersom förutsättningarna för bönderna skiljer mellan södra, centrala och norra Europa. Jag välkomnar en federation som delegerar besluten dit där de verkligen behövs tas, men jag vill inte se ett överstatligt Europa där alla beslut tas i Europaparlamentet.

Fast vi måste göra allt för att synas nu, vi finns där för just dig.

Jag har skickat in samtycket för en plats i Europaparlamentet, så det går bra att rösta på mig.

Maria Thunholm

Kandidat till Europaparlamentet för Socialliberalerna

EU och Sverige tillsammans @socialliberaler #EUval #svpol

Etiketter

, , , , ,

40051783_2304221116261274_8832273835299438592_n

I maj är det val till det europeiska parlamentet och jag är kandidat, jag är inte perfekt och har själv haft väldigt svåra problem som jag arbetar med för att finna lösningar. Det är ju inte så att jag som kandidat för Socialliberalerna är perfekt, jag är precis som du en vanlig person. Det som gäller är att samarbeta för att finna varaktiga lösningar, i det lilla som i det stora. Jag är själv skeptisk till en del saker i Europeiska Unionen, men för att kunna kritisera problem så måste man vara med i samarbetet.

Ska EU bestämma vilken form en gurka ska ha?

En lite löjlig sak, men det ska inte vara sådana detaljstyrningar inom EU, det finns fler skäl att vara kvar i det europeiska samarbetet än att lämna EU. Sverige är beroende av exportindustrin, det är även ett inre samarbete som gynnar medborgare i EU. Inget kommer att vara perfekt, när det gäller jordbruket så måste det vara lättare för gemene jordbrukare inom unionen att kunna leva på sitt jordbruk, det måste varje medlemsstat kunna kontrollera. Jordbruk är nödvändigt och om vi ska minska på transportkostnader för matproduktion så behövs det närodlad mat.

Nu är det visserligen så att norra och södra Europa har olika synsätt, men det hindrar inte att vi skapar varaktiga samarbeten inom Europa. Allt är föränderligt, men vi har mycket kvar att lära oss av historien.

Samt att de mänskliga rättigheterna ska appliceras av medlemsstaterna inom den Europeiska Unionen. Det innebär ju att man ska inte diskriminera folk på grund av ens könstillhörighet, könsidentitet, sexualitet, religion och ursprung på arbetsmarknaden, samt att de olika myndigheterna ska behandla alla medborgare likvärdigt. Det juridiska ska vara samma förutsättning för alla medborgare.

Ska en individ kunna utvecklas så behövs det en grundtrygghet, det kommer att bli nödvändigt med medborgarlön i framtiden, ett enklare system som är billigare att hantera. En medborgarlön kommer att ge mod till folk som har innovativa lösningar, det vill säga att de kommer att våga satsa på sina idéer. Vi är alla olika individer med olika egenskaper.

MVH

Maria Thunholm

Kandidat för Socialliberalerna i EU-valet