Etiketter

, , , , , ,

Det börjar bli tjatigt det här med att det inte får pratas om att 98% av alla våldtäkter begås av män, men det fungerar bra att anklaga alla muslimska män som grupp, det är ju inte så att alla män begår en våldtäkt i sina liv, det handlar om en minoritet. Däremot påverkas ju även mäns attityder av vissa patriarkatiska och kulturella strukturer, det är män som begår våldtäkt för att visa sin makt och sätta kvinnan på plats. Det sker världen över, amerikanska soldater gjorde det i Mellanöstern, franska soldater gjorde det i Algeriet, män från Daesh gör det och listan är lång.

Ja, det är bra att ni män säger ifrån när det gäller våldtäkter, det behövs verkligen. Det ni inte får göra är att förneka att ni påverkas för att sedan anklaga alla män från Mellanösterna för att vara potentiella våldtäktsmän, en liten del av männen är potentiella våldtäktsmän oavsett ursprung. Jag har varit utsatt för en gruppvåldtäkt och sexuellt ofredande, det jag inte gör är att anklaga alla män.

De strukturer som så många av er förnekar finns oavsett om ni kallar det patriarkat eller kultur, det finns självklart kulturella skillnader att ta med i beräkningen, men generellt så har kvinnors inflytande förminskats genom tiderna, de tre monoteitiska religionerna är starkt påverkade av det som kallas patriarkat, i Europa har vi kommit långt när det gäller jämlikhet mellan könen och andra samhällsgrupper. Ja, än idag är det mest kvinnor som tar hand om barnen, de fysiska skillnaderna kan vi inte förneka. De första månaderna är det mamman som tar hand om barnen, men med tiden kan pappan eller andra gripa in för att ta hand om barnen. Alltså kan lika väl pappan stanna hemma med ett sjukt barn, men här i Frankrike är det mest mamman som stannar hemma med ett sjukt barn och det syns i företagens syn på kvinnor.

Det pratas mycket om lönerna, visst ges det nog samma timlön, men det är kvinnorna som tar det största ansvaret för barnen och det straffar sig. Strukturerna finns där oavsett om vi kallar det patriarkat eller kultur och det yttersta tecknet är våldtäkterna. Strukturer beror enbart på oss och vad vi gör, de förändras med tiden om vi gynnar en förändring.

Att vara feminist innebär inte att man hatar män, ej heller att man är kvinna, däremot att man ser orättvisor och vill förändra samhället till det bättre för alla. Nej, jag förnekar inte att det finns rabiata feminister som förstör för andra feminister med olika politiska övertygelser.

Maria Thunholm

Annonser